PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model planowania logistycznego rekultywacji terenów pogórniczych w świetle strategii funkcjonowania parku geologicznego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The model of logistic planning post - mining terrains reclamation strategies in the light of the operation of a geological park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań istotnych dla procesu planowania logistycznego rekultywacji terenów górniczych po zakończonej eksploatacji. Autorzy podjęli próbę określenia optymalnych form zagospodarowania terenów pogórniczych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju gminy i województwa. Zaprezentowano logistyczne podejście do modelu planowania rekultywacji. Proponowany model zakłada wprowadzenie dwóch czynników na etapie planowania rekultywacji: zmodyfikowanej metody analizy geostanowisk pod kątem oceny potencjału geoturystycznego terenów pogórniczych oraz włączenia w proces decyzyjny podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie lub funkcjonowanie geoparku. Metoda analizy geostanowisk uwzględnia kryterium lokalizacyjne, wartość naukową i wartość dydaktyczną. W zaprezentowanym modelu planowania procesu rekultywacji położono nacisk na postrzeganie terenów górniczych jako nowych wartości przyrodniczych i kulturowych projektowanych bądź istniejących geoparków.
EN
The article attempts to determine the conditions essential to the process of logistic planning reclamation of mining terrains after the end of operations. The authors attempted to determine the optimal forms of post - mining terrainns use in accordance with sustainable development of the municipality and the province. Logistic approach to the model of planning reclamation is presented. The proposed model assumes the introduction of two factors at the planning stage of reclamation: modified methods of analysis of geosites for assessing the geoturist potential of the post - mining areas, and inclusion of the bodies responsible for the creation or functioning of a geopark into the decision - making process. The method of geosites analysis takes into account the criterion of localization, the scientific and educational value. In the presented model of planning the reclamation process, emphasis has been put on the perception of the mining areas as new natural and cultural values of the proposed or existing geoparks.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
705--711, CD1
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Alexandrowicz Z.: Geoparki - nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego . Przegląd Geologiczny, nr 54. 2006
 • [2] Badera J., Kocoń P.: Local community opinions regarding the socio - environmental aspects of lignite surface mining: experiences from central Poland . Energy Policy, vol. 66. 2014
 • [3] Fijałkowska - Mader A., Malec J.: Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, nr 61, 165 - 171. 2013
 • [4] Kisperska - Moroń D., Krzyżaniak S.(red. nauk.): Logistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 • [5] Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K.: Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszaru . http://www.mos.gov.pl/g2/big/2010 (data wejścia: 13 II 2015)
 • [6] Migoń P.: Geoturystyka . PWN, Warszawa 2012
 • [7 ] Ostręga A., Uberman R.: Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnych. Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie . Międzynarodowa Konferencja Naukowa, AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury PAN, o. Kraków 2003
 • [ 8 ] Poros M., Sobczyk W.: Rewitalizacja terenu pogórniczego po kopalni surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach . Annual Set The Environment Protection - Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 15. 2013
 • [ 9 ] Śliwczyński B.: Planowanie Logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk . Biblioteka Logistyka, ISBN: 978 – 83 – 87344 – 23 - 8, Poznań 2007
 • [10] Torabi - Farsani N., Coelho C., Costa C., Neto de Carvalho C.: Geoparks&Geotourism, New approaches to sustainability for the 21 st Century . Brown Walker Press, Boca Raton, Florida, USA 2012
 • [ 11 ] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. 1995, Nr 16, poz. 78
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-80d223be-76eb-4004-bcac-474116f6db80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.