Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-80c7cb9f-4a48-4065-99d2-129531e99306

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Możliwości poprawy własności emisyjnych silnika o zapłonie samoczynnym przy zastosowaniu katalitycznego dodatku do paliwa

Autorzy Bieniek, A.  Mamala, J.  Graba, M.  Prażnowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities to improve emission property of compression ignition engine by applying of catalytic fuel additives
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie zawiera krótką analizę dostępnych w literaturze wyników badań dotyczących wpływu katalitycznych dodatków do paliwa bazujących na metalach na emisję substancji szkodliwych. Główna część opracowania bazuje na analizie przeprowadzonych badań stanowiskowych, przy zasilaniu silnika badawczego paliwem z katalitycznym dodatkiem o handlowej nazwie ED+. W publikacji dokonano analizy wpływu katalitycznego dodatku do paliwa na emisję PM oraz NOxsilnika o zapłonie samoczynnym. Równocześnie podjęto próbę określenia wpływu spalania paliwa z dodatkiem ED+ na przebieg ciśnienia w cylindrze oraz temperaturę spalin.
EN The paper include short analysis of publicated research results as influence of catalytic fuel additives based on metals at emission of hamful substances. Main part of the paper based on analysis of research results realized on engine test bench by fueling of research engine with catalytic fuel additives ED+. In this study analysis of influence of catalytic fuel additives on emission of NOxand PM at compression ignition engine was performed. Simultaneously an influence of combustion of fuel with fuel additives ED+ at in-cylinder pressure course and exhaust gases temperature was attempted.
Słowa kluczowe
PL katalityczny dodatek do paliwa   emisja NOx   PM   przebieg ciśnienia w cylindrze   silnik o zapłonie samoczynnym  
EN catalytic fuel additives   emission NOx   PM   in-cylinder pressure course   compression ignition engine  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 968--977
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bieniek, A.
  • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
autor Mamala, J.
  • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
autor Graba, M.
  • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
autor Prażnowski, K.
  • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
Bibliografia
[1] Bieniek A., Graba M., Lechowicz A.: Adaptive control of exhaust gas recirculation at nonroad vehicle diesel engine, Journal of KONES, Vol. 18, No. 4, 2011, s. 11- 18.
[2] Bieniek A., Mamala J., Graba M.: Możliwości wstępnego ograniczenia emisji NOx i PM silnika wysokoprężnego w aspekcie przyszłościowych norm emisji pojazdów pozadrogowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012 r s. 75-86.
[3] Bieniek A., Graba M.: Sterowanie układem recyrkulacji spalin, Zasilanie silników wysokoprężnych pojazdów pozadrogowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2012, ISBN 978-83-62736 60-7, 2012 r, s. 93-112.
[4] Bieniek A.: Wewnątrzsilnikowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych w silniku wyposażonym w układ EGR pojazdu pozadrogowego, Inżynieria Rolnicza nr 2(143) 2013 s. 31-41.
[5] Bieniek A.: Sterowanie układem recyrkulacji spalin silnika pojazdu pozadrogowego a emisja NOx i PM, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(96)/2013 s. 39-47.
[6] Chłopek Z., Darkowski A., Piaseczny L.: The Influence of Metalloorganic Fuel Additives on CI Engine Emission, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 14, No 5 (2005), pp. 559-567.
[7] Chłopek Z., Michalski B., Piaseczny L.: Badanie metaloorganicznych dodatków do oleju napędowego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, Silniki Spalinowe 2007 r., nr 46, SC3, s. 72-78.
[8] Chłopek Z., Piaseczny L.: Wpływ dodatku metaloorganicznego do paliwa na emisję zanieczyszczeń z silnika o zapłonie samoczynnym, Inżynieria Maszyn 2003 r.
[9] Danilov A.: Fuel additives: evolution and use in 1996-2000, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, Vol. 37, No. 6, 2001.
[10] Graba M., Bieniek A., Mamala J., Lechowicz A.: Sterowanie adaptacyjne zaworu recyrkulacji spalin w silniku o zapłonie samoczynnym w aspekcie obniżenia emisji substancji szkodliwych, Inżynieria Rolnicza Nr 5 (130) 2011, s. 73-80.
[11] Jelles S. J., Makkee M., Moulijn J. A., Acres G. J. K., Peter-Hoblyn J. D.: Diesel Particulate Control Application of an Activated Particulate Trap in Combination with Fuel Additives at an Ultra Low Dose Rate. SAE 1999-01-0113, 1999, p. 1-6.
[12] Jelles S. J., Krul R. R., Makkee M., Moulijn J. A.: The influence of NOx on the oxidation of metal activated diesel soot, Catalyst Today 53 (1999) pp. 623-630.
[13] Jung H., Kittelson D. B., Zachariah m. R.: The influence of cerium additive on ultrafine diesel particle emissions and kinetics of oxidation, Combustion and Flame 142, (2005) 276 – 288.
[14] Gürü M., Karakaya U., Altiparmak D., Alicilar A.: Improvement of Diesel fuel properties by using additives, Energy Conversion and Management vol. 43 (2002) 1021 – 1025.
[15] Kasper M. , Sattler K., Siegmann K., Matter U., Siegmann H. C.: The influence of fuel additives on the formation of carbon during combustion, Journal of Aerosol Scienses Vol. 30, No. 2 pp. 217- 225, 1999.
[16] Keskin A., Gürü M., Altiparmak D.: Influence of tall oil biodiesel with Mg and Mo based fuel additives on diesel engine performance and emission, Bioresource Technology 99 (2008) 6434 -6438.
[17] Lyyränen J., Jokiniemi J., Kauppinen E.: The effect of Mg-Based Additive on Aerosol Characteristic in Medium-Speed Diesel Engines Operating with Residual Fuel Oils; Aerosol Sci. 2002, 33, 967-981.
[18] Martyn V. Twigg: Catalytic control of emissions from cars, Catalytic Today, 163 (2011) pp. 33-41.
[19] Martyn V. Twigg: Progress and future challenges in controlling automotive exhaust gas emissions, Applied Catalysis B: Environmental 70 (2007) 2–15.
[20] Tic W.: Metal salts as homogeneous catalysts for effective combustion of liquid fuels, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No 3 (2008), pp. 439-441.
[21] Tic J. Guziałowska-Tic J.,: Badania nad technologią wytwarzania katalizatorów ekologicznego spalania ciężkich olejów opałowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska Z. 58, nr 4, (2011), s. 301-307.
[22] van Setten B.A.A.L., van Dijk R., Jelles S. J., Makkee M., Moulijn J. A.: The potential of supported molten salts in the removal of soot from diesel exhaust gas, Applied Catalysis B: Environmental 21 (1999) pp. 51-61.
[23] www.ekorynek.com/eko-moto/, 2014 r.
[24] Petrol Energy, Materiały informacyjne firmy Petrol Energy Sp z o.o., 2015 r.
[25] Smieja M., Wierzbicki S.: Visualization of the Parameters and Changes of Signals Controlling the Operation of Common Rail Injectors, MECHATRONIC SYSTEMS, MECHANICS AND MATERIALS II, Book Series: Solid State Phenomena, Volume: 210 Pages: 136-141, Published: 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-80c7cb9f-4a48-4065-99d2-129531e99306
Identyfikatory