Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-80986867-00e8-4652-b2fa-40c71320dad8

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Kaski sportowo-rekreacyjne - konstrukcja i wymagania norm

Autorzy Jachowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Helmet s for sport and recreation - construction and standard s' requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W czasie uprawiania sportu i rekreacji człowiek jest narażony na szereg zagrożeń. Do najbardziej niebezpiecznych należą urazy głowy. Podczas jazdy na rowerze, deskorolce, nartach czy snowboardzie nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. Do ochrony głowy stosuje się różnego rodzaju kaski ochronne dobrane odpowiednio do występujących zagrożeń. Konstrukcja tego sprzętu nieustannie zmienia się i ewoluuje. Stosowane są nowe materiały i rozwiązania techniczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika i komfortu użytkowania. Z tego powodu konieczne staje się zmniejszanie masy i podnoszenie funkcjonalności kasków ochronnych. Takie cele można spełnić jedynie tworząc bardziej wyspecjalizowane konstrukcje przeznaczone nie tylko dokładnie do założonego rodzaju aktywności fizycznej, ale również do warunków, w jakiej się ją uprawia. Artykuł zawiera materiał pokazujący podstawowe kaski ochronne i stosowane do ich budowy materiały, a także przegląd konstrukcji kasków sportowo-rekreacyjnych chroniących głowę przed uderzeniami o nieruchome obiekty. Przedstawione zostały także ogólne informacje dotyczące wymagań normatywnych i metod badań tego typu sprzętu.
EN While practicing sports and participating in recreational activities, humans are exposed to a number of hazards, among which head in juries are one of the most dangerous. We are unable to completely eliminate them, e.g, when cycling, skateboarding, skiing or snowboarding. For this reason, all sorts of protective headgear selected according to the prevailing threats are applicable to protect the head. The design of such equipment is continuously changing and evolving. New materials and technical solutions that aim to increase the user's safety and comfort are introduced. To achieve that goal, it becomes necessary to reduce the weight and increase the functionality of protective helmets. Such goals can be met only by creating more specialized structures designed not only for the intended physical activity but also for the specific conditions in which it is practiced. This paper contains material that presents the basic protective helmets and the materials used for their construction, as well as a review of the design of helmets for sports and recreational activities protecting the head against impact against stationary objects. General information concerning the regulatory requirements and the methods of testing of this type of equipment has also been presented.
Słowa kluczowe
PL kaski   ochrony indywidualne   sport i rekreacja   normy  
EN helmets   personal protective equipment   sport and recreation   standards  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2018
Tom nr 8
Strony 8--11
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot.
Twórcy
autor Jachowicz, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, majac@ciop.lodz.pl
Bibliografia
[1] Roz. MPiPS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (jednolity tekst: Dz.U. 12003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)
[2] Bruce D.A. Head injuries in the pediatric population. Curr. Prob. Pediat., 1990
[3] Division of Injury Control, Center for Environmental Health and Injury Control, Centers for Disease Control. Childhood injuries in the United States. Amer. J. Dis. Child., 1990
[4] Baszczyński K., Jachowicz M., Jabłońska A. Opracowanie modelu konstrukcji przemysłowego hełmu o podniesionym stopniu ochrony przed uderzeniem bocznym.; Zadanie 03.9.20; Program wieloletni Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Lata 2008-2010
[5] PN-EN 12492:2012 - Sprzęt alpinistyczny - Kaski dla alpinistów- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
[6] PN-EN 966:2012 - Kaski do sportów powietrznych
[7] PN-EN 1077:2010 - Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów
[8] PN-EN 1078:2012 - Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek
[9] PN-EN 1080:2013-07 - Kaski dla małych dzieci chroniące przed uderzeniami
[10] PN-EN 1384:2017-08 - Kaski do sportów jeździeckich
[11] Recomendation for use VG1 01.040 2014-12
[12] PN-EN 1385:2012- Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych
[13] PN-EN 13484:2012 - Kaski dla użytkowników saneczek
[14] PN-EN 13781:2012- Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów śniegowych i bobslejów
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-80986867-00e8-4652-b2fa-40c71320dad8
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0012.2223