Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-807eb96d-c594-4ccf-85d3-bc86c89ecaea

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza rynku elektrycznych pojazdów miejskich

Autorzy Fuć, P.  Lijewski, P.  Siedlecki, M.  Gallas, D.  Szymlet, N.  Sokolnicka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the electric vehicle market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Producenci pojazdów od lat poszukują zastępstwa dla silników spalinowych w układach napędowych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie w pełni elektrycznego układu napędowego. Wiąże się on z wieloma zaletami takimi jak ograniczona emisyjność składników szkodliwych i hałasu, jednocześnie wiąże się to z ograniczeniem zasięgu i większa masą. Pomimo dość istotnych wad liczba pojazdów elektrycznych oraz ich udział w rynku stale się zwiększa, związane jest to z licznymi dopłatami i ulgami w wielu państwach europejskich. Artykuł stanowi przegląd rynku pojazdów miejskich wraz z jego analizą pod względem parametrów użytkowych oferowanych konstrukcji. Dokonano również analizy efektu zachęt finansowych oferowanych przez różne podmioty prawne związane z zakupem pojazdów elektrycznych w celu ich promowania.
EN Vehicle manufacturers have been looking for a replacement to internal combustion engines for years. One solution is to use a fully electric propulsion system. It is associated with many advantages such as limited emissivity of harmful exhaust components and noise, but also involves limited vehicle range and greater weight. Despite significant drawbacks, the number of electric vehicles and their market share is steadily increasing, due to numerous subsidies and financial incentives present in many European countries. This article provides an overview of the urban vehicle market and its analysis in terms of the performance parameters of the offered vehicle solutions. An analysis of the financial incentives offered by various legal entities involved in the purchase of electric vehicles to promote them has also been performed.
Słowa kluczowe
PL elektryczny pojazd miejski   elektryczny układ napędowy   analiza rynku  
EN electric vehicle market   electric drive system   market analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 94--99, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Fuć, P.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Lijewski, P.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Siedlecki, M.
autor Gallas, D.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Szymlet, N.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Sokolnicka, B.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Bibliografia
1. A. Seaton, D. Godden, W. Macnee, K. Donald The Lancet Volume 345, Issue 8943, 21 January 1995, Pages 176-178 Journal home page for The LancetHypothesis Particulate air pollution and acute health https://doi.org/10.1016/S0140-6736(95)90173-6.
2. Environmental Science & Policy The Norwegian support and subsidy policy of electric cars. Should it be adopted by other countries, Environmental Science & Policy Volume 42, October 2014, Pages 160-168.
3. United Nations Framework Convention on Climate Change, 21st Conference of the Parties.
4. Yang Z., Slowik P., Lutsey N., Searle S., Principles For Effective Electric Vehicle Incentive Design, Internatnional Council Clean Transportation June 2016.
5. Sierzchula W. et al., 2014, The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electrical vehicle adoption. Energy Policy 68 (2014) 183-194.
6. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
7. Merkisz J., Peielcha I., Alternatywne napędy pojazdów, Poznań Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2006.
8. M. Sierszyński, M. Pikula, P. Fuć, P. Lijewski, M. Siedlecki, M. Galant, Overview of solutions for lithium-ion batteries used in electric vehicles, International Journal of Energy And Environment Volume 10, 2016.
9. S. Dubey, J. Narotam Sarvaiya, B. Seshadri,, Temperature dependent photovoltaic (PV) efficiency and its effect on PV production in the world - A review, Energy Procedia 33 (2013) 311– 321 Rohan J.F. et al. 2014, Energy Storage: Battery Materials and Architectures at the Na-noscale, ICT Energy Concepts Towards Zero-Power Information and Communication Technology, Dr. Giorgos Fagas (ed.), DOI: 10.5772/57139.
10. Jurgen E., Besenhard O., 1999, Handbook of Battery Materials, New York, Wiley-VCH.
11. Materiały producentów: Fiat, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet, Renault.
12. Rusak Z., Bus Euro Test 2016 w Brukseli, czyli „Umarł Diesel. Niech żyje elektryczność”, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-807eb96d-c594-4ccf-85d3-bc86c89ecaea
Identyfikatory