Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8045384a-5f8e-4756-9d30-43c491766560

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O stanach awaryjnych wewnętrznych przegród niekonstrukcyjnych w nowych budynkach

Autorzy Stawiski, B.  Kania, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN About the failure states of inner non-load bearing partitions in new buildings
Konferencja IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono przykłady pękania ścian nienośnych i związane z tym wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych ugięć stropów. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania ścian działowych, które byłyby odporne na pękanie.
EN The examples of non-load bearing partitions cracking and related demands of allowed ceiling deflections has been shown. The proposals related to design and execution of partitions resistant to cracking have been given.
Słowa kluczowe
PL stan awaryjny   ściana wewnętrzna   ściana działowa   pękanie   ugięcie stropu  
EN failure state   inner wall   partition wall   cracking   ceiling deflection  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 187--189
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il.
Twórcy
autor Stawiski, B.
  • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
autor Kania, T.
  • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Brameshuber W., Beer I., Kang B.: Untersuchungen zur Vermeidung von Rißschäden bei nicht tragenden Trennwänden. "Mauerwerk", No. 11(54)/2007.
[2] Dierkacz W.N.: Issledowanija napriażenno-dieformirowannogo sostojanija kamiennych pieriegorodok pri progibie pieriekrytia. "Promyszlennyje i Grażdanskoje Stroitielstwo", Nr 6.-2013.-C.62-66.
[3] Drabiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych, tom I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
[4] Kania T., Stawiski B.: Research on Crack Formation in Gypsum Partitions with Doorway by Means of FEM and Fracture Mechanics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, October 2017, https://doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042021.
[5] PN-B-03264:1976 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
[6] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[7] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, tom II. Arkady, Warszawa 1965.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8045384a-5f8e-4756-9d30-43c491766560
Identyfikatory