Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8010408b-6e05-4a5d-96dc-2714824c9732

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju rynku paliwa CNG w Polsce

Autorzy Merkisz, J.  Nowak, M.  Rymaniak  Ziółkowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The potential of CNG fuel in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano zagadnienia o tematyce dotyczącej możliwości rozwoju rynku CNG jako paliwa do pojazdów. W artykule zawarte zostały również informacje o właściwościach i cenach CNG w porównaniu z paliwami ciekłymi (benzyna i ON), a także informacje o korzyściach ekologicznych wynikających z zastąpienia paliw ciekłych – sprężonym gazem ziemnym. W następnej kolejności opisano dostępność stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego w Polsce a także perspektywy polepszenia aktualnego stanu. W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną zakupu pojazdów zasilanych paliwami gazowymi wyposażonych w fabryczne układy zasilania z odpowiadającymi im wersjami benzynowymi, przy czym porównane zostały parametry oraz koszty eksploatacji tych pojazdów.
EN The article describes issues concerning on the possibility of development of the CNG as fuel for vehicles. There is also included an information on the properties and prices of CNG compared to liquid fuels (petrol and ON), as well as information about environmental benefits arising from the replacement of liquid fuels with compressed natural gas. Then the paper presents the availability of CNG fueling stations in Poland and the prospects of improving the current state. The paper presents an economic analysis of the purchase of vehicles powered by gaseous fuels equipped with factory CNG fuel systems to the corresponding versions fuelled with gasoline, there was also made a comparison of parameters and operating costs of these vehicles.
Słowa kluczowe
PL CNG   ceny paliw   właściwości paliw   sieć stacji tankowania CNG  
EN CNG   fuel prices   fuel properties   network of CNG filling stations  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Nowak, M.
autor Rymaniak
autor Ziółkowski, A.
Bibliografia
[1] Budzik G.:Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
[2] Merkisz J., Pielecha I.: Alternatywne napędy pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
[3] Merkisz J.: Rynek motoryzacyjny w dobie światowego kryzysu ekonomicznego. Combustion Engines, nr 3 2009.
[4] Romaniszyn K.: Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
[5] Szurlej A. – Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE; Polityka Energetyczna, Tom 10, zeszyt specjalny 2, 2007, s. 569 – 578.
[6] www.auto-motor-und-sport.de.
[7] www.auto-umwelt.de.
[8] www.bankier.pl.
[9] www.cng.auto.pl.
[10] www.e-petrol.pl.
[11] www.erdgasfahrzeuge.harzenergie.de.
[12] www.maps.google.pl.
[13] www.orlen.pl.
[14] www.pgnig.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8010408b-6e05-4a5d-96dc-2714824c9732
Identyfikatory