Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7fe2a061-af94-4e05-a9d5-3e372398f42c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Badania petrograficzno-granulometryczno-facjalne utworów czerwonego spągowca w aspekcie poszukiwań złóż gazu zamkniętego (tight gas)

Autorzy Ziemianin, K. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Petrographic, granulometric and facial investigations of the Polish Rotliegend sandstones in tight gas exploration
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych [1–3]. Współcześnie obszar występowania tych utworów, dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi, budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (ang. tight gas). Przeprowadzono analizy petrologiczno-granulometryczne dla ponad 400 próbek. Każda z przebadanych próbek została przypisana do jednej z 4 wyróżnionych facji: eolicznej, fluwialnej, plaji (jeziornej) oraz tzw. białego spągowca. W celu zbadania zależności pomiędzy składem mineralnym szkieletu ziarnowego, rodzajem spoiwa, porowatością, rozkładem uziarnienia a środowiskiem depozycji, przeprowadzono korelację uzyskanych danych. Otrzymane wyniki, w połączeniu z danymi petrofizycznymi, stanowią bogatą pulę informacji, które będą wsparciem w konstruowaniu cyfrowych modeli 3D.
EN The Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of an intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is given to the Rotliegend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. The petrographic and granulometric analyses were carried out for over 400 samples that have been described as sediments related to aeolian, fluvial, playa and so called “white Rotliegend” deposition systems. In order to investigate the relationships between the components of grains, cements and particle size distributions, the correlation analysis was performed. Presented results may be directly linked with petrophysical (porosity, permeability) features of analyzed rocks, which enables to create detailed, digital 3D models of the Rotliegend sediments.
Słowa kluczowe
PL złoża gazu zamkniętego   utwory czerwonego spągowca   badania geologiczne  
EN tight gas exploration   Rotliegend sandstones   geological investigations  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 607--611
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Ziemianin, K.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Biernacka J., Leśniak G., Buniak A. – Wpływ kompakcji i cementacji na właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej. Prace IGNiG 2006, vol. 134, ss. 1– 67.
[2] Buniak A., Mikołajewski Z. – Środowiska depozycyjne, petrografia i diageneza osadów czerwonego spągowca w rejonie Poznania. Geologos 1997, vol. 2, ss. 201 – 214.
[3] Darłak B., Kowalska-Włodarczyk M., Kobyłecka A., Leśniak G., Such P. – Przegląd wyników badań właściwości zbiornikowych i filtracyjnych wybranych skał zbiornikowych basenów młodopaleozoicznych Niżu Polskiego. Prace PIG 1998, vol. 165, ss. 147 – 153.
[4] Kuberska M., Maliszewska A., Grotek I. – Diageneza a rozwój przestrzeni porowej w piaskowcach górnego czerwonego spągowca Pomorza Zachodniego. Biul. Państw. Inst. Geol. 2008, vol. 430, ss. 43 – 64.
[5] Papiernik B., Górecki W, Pasternacki A. – Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca. Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, nr 4, ss. 352 – 364.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7fe2a061-af94-4e05-a9d5-3e372398f42c
Identyfikatory