PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Physicochemical Properties of Silt Loamy Soil and Diversity of Diatom Species Under Winter Wheat and Oats

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to investigate the soil properties and the species diversity of diatoms growing in different agricultural fields with silt loamy soil. The field experiment was conducted in 2014 in Kosina, near Łańcut (SE Poland), at three sites (indicated as fields K1, K2, K3) with different soil environmental conditions and plants. The growth of winter wheat Triticum aestivum (cv. Bogatka) in fields K1 and K2 and oats Avena Sativa (cv. Haker) in field K3 under different soil management were studied. The soil samples were collected from the top layers (0–5 cm depth) each month, from April to December. Certain physical and chemical parameters of soil were measured. The pH of soil was acidic and slightly acidic in fields K1 (5.0–5.4), K2 (4.9–5.9) and K3 (4.5–5.1). The soil in field K3 had a significantly greater content of organic matter (1.06–1.30%) and water content (12.9–33.8%, v/v) than fields K1 and K2. A total of 91 diatom taxa were found. The diversity was greatest in field K2 (71 taxa), lower in K1 (54 taxa) and K3 (24 taxa). In K1, the most numerous species were Luticola D.G. Mann cf. mutica, Mayamaea atomus var. permitis (Hust.) Lange-Bertalot, and Stauroneis thermicola (Petersen) Lund, with more than a 20% share in the assemblage. In K2, very abundant assemblages were formed by Mayamaea atomus (Kütz.) Lange Bertalot, Mayamaea atomus var. permitis (Hust.) Lange-Bertalot, and Stauroneis thermicola (Petersen) Lund with a 25 to 50% share in the total diatom community. In K3, with oat cultivation, a different diatom species structure was found. Here, the most abundant were Halamphora montana (Krasske) Levkov, Hantzchia amphioxys (Ehrenb.) Grunow, Mayamaea atomus (Kütz.) Lange-Bertalot, and Nitzschia pusilla Grunow, which attained a share in the assemblage exceeding than 20%. The effects of different soil management regimes under different plants on the physical and chemical properties of the soil, and on the diversity of diatoms, were significant (P<0.05). Soil water and organic matter content affects the yield of winter wheat and oats. Significant effects of water content and pH of silt loamy soil on the growth and the diversity of species of diatoms were found.
Rocznik
Strony
142--151
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Department of Soil Studies, Environmental Chemistry and Hydrology, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów, Poland, jstanek@ur.edu.pl
autor
 • Department of Soil Studies, Environmental Chemistry and Hydrology, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów, Poland
autor
 • Department of Soil Studies, Environmental Chemistry and Hydrology, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów, Poland
 • Department of Landscape Architecture, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów, Ćwiklińskiej 1A, 35-601, Rzeszów, Poland
Bibliografia
 • 1. Al-fredan M.A., Fathi A.A. 2007. Preliminary survey of edaphic algae in Al-Hasa Region, Saudi Arabia. Pak J Biol. Sci. 10(18), 3210-3214.
 • 2. Asgarzadeh H., Mosaddeghi M.R., Dexter A.R., Mahboubi A.A. and Neyshabouri M.R. 2014. Determination of soil available water for plants: Consistency between laboratory and field measurements. Geoderma 226-227, 8-20.
 • 3. Bérard A., Rimet F., Capowiez Y., Leboulanger C. 2004. Procedures for determining the pesticide sensitivity of indigenous soil algae: a possible bioindicator of soil contamination? Arch. Environ. Contam. Toxicol. 46, 24-31.
 • 4. Buczek J., Bobrecka-Jamro D. 2015.Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanu oraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej. Nauka Przyr. Technol. 9(4), 1-13. (in Polish)
 • 5. Buczek J., Janas A., Majda J., Bobrecka-Jamro D. 2010. Zagospodarowanie ziemi i gruntów ornych w gminach województwa podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 549, 21-32. (in Polish)
 • 6. Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., Nowak L. 2009. Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 9, 33-44. (in Polish)
 • 7. Czyż E., Niedźwiecki J., Dexter A.R. 2006. Effect of some soil solid phase parameters on water retention in arable layer of the mineral soils. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 508, 27-39.
 • 8. Czyż E.A, Dexter A.R, Dębowska H, Stanek-Tarkowska J. 2009. Wpływ uproszczonej uprawy konserwującej na kształtowanie właściwości fizycznych gleby pyłowej w regionie Podkarpacia. Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 543, 57-68. (in Polish)
 • 9. Czyż E.A. 2000. Soil moisture and its use by plants in relation to some agrotechnical factors. Pamiętnik Puławski – Rozprawa habilitacyjna. IUNG Puławy, 123, 1-142 (in Polish).
 • 10. Czyż E.A., Dexter A.R. 2008. Soil physical properties under winter wheat grown with different tillage systems at selected locations. International Agrophysics 22(3) 191-200.
 • 11. Czyż E.A., Dexter A.R. 2009. Soil physical properties as affected by traditional, reduced and notillage for winter wheat. International Agrophysics 23(4), 319-326.
 • 12. Czyż E.A., Dexter A.R., Niedźwiecki J. 2003. Soil water retention of long-term permanent plot experiments. Roczniki Gleboznawstwa LIV. (3), 27-37.
 • 13. Dexter A.R., Czyż E.A., Niedźwiecki J., Maćkowiak C. 2001. Water retention and hydraulic conductivity of a loamy sand as influenced by crop rotation and fertilization. Archives of Agronomy and Soil Science 46, 123-133.
 • 14. Dexter A.R., Czyż E.A., Richard G., Reszkowska A. 2008a. A user-friendly water retention function that takes account of the textural and structural pore spaces in soil. Geoderma 143, 243-253.
 • 15. Dexter A.R., Richard G., Arrouays D., Czyż E.A., Jolivet C., Duval O. 2008b. Complexed organic matter controls soil physical properties. Geoderma 144, 620-627.
 • 16. Dorokhova M.F. 2007. Diatoms as indicators of soil conditions in oil production regions. Oceanological and Hydrobiol. Studies, 36(1), 129-135.
 • 17. Ettl H., Gärtner G. 1995. Sylabus der Boden-, Luft- und Flechtenalgen. Gustaw Fischer Verlag, Stuttgart – Jena – New York, 721 pp.
 • 18. Gajda A.M., Czyż E.A., Stanek-Tarkowska J., Dexter A.R., Furtak K.M., Grządziel J. 2017. Effects of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat. Plant Soil Environ. 63, 236-242.
 • 19. GUS Warszawa, 2015. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 roku. 109 pp. (in Polish)
 • 20. Hofmann G., Werum M., Lange-Bertalot H. 2011. Diatomeen im Süsswasser – Benthos von Mitteleuropa. Bestimmunugsflora Kieselalgen für die kologische Parxis. Über 700 der häufigsten Arten und ihre Ökologie. [In:] (eds. H. Lange-Bertalot), A.R.G. Ganter Verlag KG, Knigstein/Germany.
 • 21. Johansen J.R., Shubert L.E. 2001. Algae in soils. In Algae and Extreme Environments (eds Elster J., Seckbach J., Vincent W.F. Lhotsky O). Nova Hedwigia Beiheft, 123, 297-306.
 • 22. Kalinowska R., Pawlik-Skowrońska B. 2008. Metal resistance of soil algae (Chlorophyta) occurring in post-flotation Zn/Pb- and Cu-tailing ponds. Pol. J. Ecol. 56(3), 415-430.
 • 23. Kawecka B. 2012. Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator of environmental conditions – Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 213 pp.
 • 24. Kożuchowski K., 2011 Klimat Polski – nowe spojrzenie. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 293 pp. (in Polish)
 • 25. Krammer K. 2000. The genus Pinnularia [In:] (ed. H. Lange-Bertalot) Dioatoms of Europe. A.R.G. Gantner Verlag KG, Vaduz,. 530 pp.
 • 26. Krammer K., Lange-Bertalot H. 1986. Bacillariophyceae. 1. Naviculaceae [In:] Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(1), H. Ettl, J. Gerloff, H. Heyning, D. Mollenhauer (eds.), G. Fischer Verlag, Stuttgart – New York, 876 pp.
 • 27. Krammer K., Lange-Bertalot H. 1988. Bacillariophyceae. 2. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae [In:] Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(2), H. Ettl, J. Gerloff, H. Heyning, D. Mollenhauer (eds.), G. Fischer Verlag, Stuttgart – New York, 596 pp.
 • 28. Krammer K., Lange-Bertalot H. 1991a. Bacillariophyceae. 3. Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae [In:] Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(3), H. Ettl, J. Gerloff, H. Heyning, D. Mollenhauer (eds.), G. Fischer Verlag, Stuttgart – Jena, 576 pp.
 • 29. Krammer K., Lange-Bertalot H. 1991b. Bacillariophyceae. 4. Achnanthaceae, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolate) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis [In:] Süsswasserflora von Mitteleuropa 2(4), H. Ettl, G. Gärtner, J. Gerloff, H. Heyning, D. Mollenhauer (eds.), G. Fischer Verlag, Stuttgart – Jena, 437 pp.
 • 30. Leszczyńska D., Noworolnik K. 2010. Wpływ nawożenia azotem i gęstości siewu na plonowanie owsa nagoziarnistego. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 3(70), 197-204. (in Polish)
 • 31. Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E., 1976. Analiza chemiczno-rolnicza. Gleba i Nawozy. Wydawnictwo PWN Warszawa. (in Polish)
 • 32. Mikanová O., Šimon T., Javůrek M., Vach M. 2012. Relationships between winter wheat yields and soil carbon under various tillage systems. Plant, Soil and Environment 58, 540-544.
 • 33. Mühlbachová G., Kusá H., Růžek P. 2015. Soil characteristics and crop yields under different tillage techniques. Plant, Soil and Environment 61, 561-572.
 • 34. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin – katalog. Wydawnictwo IOŚ, Warszawa. (in Polish)
 • 35. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb PTG 2008. http://www.ptg.sggw.pl/uziarnienie.html (in Polish)
 • 36. Siebielec G. Smreczk B. Klimkiewicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Terelak H., Koza P., Łysiak Magdalena, Gałązka R., Pecio M., Suszek B., Miturski T., Hryńczuk B. 2012. Monitoring chemizmu gleb w Polsce w latach 2010-2012. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 196 pp. (in Polish)
 • 37. Sieminiak D. 2000. Glony glebowe – organizmy sprzyjające dobremu gospodarowaniu. Działalność Naukowa PAN 10, 125-128. (in Polish)
 • 38. Sieminiak D. 2007. Filamentous green alga Pleurastum sarcinoideum Groover et Bold – first record in Poland. Oceanological and Hydrobiol. Studies 36(1), 249-254.
 • 39. Sieminiak D. 2009. Unicellular green alga Scotiellopsis terrestris (Reisgl) Punčoch & Kalina – first record in Poland. Oceanological and Hydrobiol. Studies 38(2), 163-169.
 • 40. Siemińska J., Bąk M., Dziedzic J., Gąbka M., Grygorowicz P., Mrozińska T., Pełechaty M., Owsiany P.M., Pliński M., Witkowski A. 2006. Red list of the alga in Poland [In:] (eds. Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z.) Red list of the plantsand fungi in Poland. In. Szafer Institiute of Botany, Polish Academy of Scinces, Kraków, 37-52.
 • 41. Škaloud P. 2009. Species composition and diversity of aero-terrestial algae and Cyanobacteria of the Boreč Hill ventaroles. Fottea 9(1), 65-80.
 • 42. Skowroński T., Kalinowska R., Pawlik-Skowrońska B. 2002. Glony środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Kosmos 51(2), 165-173. (in Polish)
 • 43. Stanek-Tarkowska J., Noga T. 2012a. The diatoms communities developing on dust soils under sweet corn cultivation in Podkarpackie region. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2), 525-536.
 • 44. Stanek-Tarkowska J., Noga T. 2012b. Diversity of diatoms (Bacillariophyceae) in the soil under traditional tillage and reduced tillage. Inżynieria Ekologiczna 30, 287-296.
 • 45. Stanek-Tarkowska J., Noga T., Kochman-Kędziora N., Peszek Ł., Pajączek A., Kozak E. 2015. The diversity of diatom assemblages developed on fallow soil in Pogórska Wola (southern Poland). Acta Agrobotanica 68(1), 33-42.
 • 46. Stanek-Tarkowska J., Noga T., Pajączek A., Peszek Ł. 2013. Występowanie Sellaphora nana (Hust.) Lange-Bertalot, Cavacini, Tagliaventi & Alfinito, Stauroneis borrichii (J.B. Petersen) J.W.G. Lund, S. parathermicola Lange-Bertalot i S. thermicola (J.B. Petersen) J.W.G. Lund na gruntach rolnych. Algological Studies 142, 109-119.
 • 47. Stanek-Tarkowska J., Wetzel C.E., Noga T., Ector L. 2016. Study of the type material of Navicula egregia Hustedt and descriptions of two new aerial Microcostatus (Bacillariophyta) species from Central Europe. Phytotaxa, 280(2) 163-172.
 • 48. Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2015. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne. US Rzeszów, 110 pp. (in Polish)
 • 49. Zacan S., Trevisan R., Paoletti M.G. 2006. Soil algae composition under different agro-ecosystems in North-Estern Italy. Agriculture, Ecosystems and Environment 112, 1-12.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7fe09a0a-a29f-4efe-9de8-11980520b116
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.