Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7fdcd397-8f76-416c-859f-3261d8de5ef7

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Nowa metoda wyznaczania czasów granicznych w interpretacji wyników pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) z wykorzystaniem programu Dystrybucja

Autorzy Puskarczyk, E. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN New method of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) results interpretation and T2 cut-offs calculation using `Distribution' program
Konferencja Geopetrol 2012 : Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaproponowano nową metodę wyznaczania czasów granicznych, tzw. T2 cut-off, do interpretacji wyników pomiarów NMR. Przedmiotem analizy jest rozdzielenie przestrzeni porowej na część nasyconą wodą związaną w minerałach ilastych, wodą kapilarną i wodą swobodną. Standardowo w interpretacji rozkładów czasów relaksacji poprzecznej stosuje się czasy graniczne T2 znane z literatury, a wyznaczone dla skał określonego typu. Zaproponowano wyznaczenie indywidualnych czasów granicznych dla skał o określonej litologii i stratygrafii przy pomocy programu Dystrybucja. Zastosowano dopasowanie do sumarycznych rozkładów czasów relaksacji krzywych Gaussa i Weibulla w wyznaczonych odcinkach oraz krzywej sumarycznej. Przedstawiono metodykę nowej metody interpretacji i zaprezentowano wyniki na przykładach skał klastycznych z rejonu niżu polskiego oraz skał węglanowych z rejonu Karpat Zachodnich.
EN In this paper we extend methodology of NMR signal analysis. We propose a new method to compute TZ cut-offs from NMR measurements. The main analysis object was to differentiate between the movable medium, capillary water and water bound in clay minerals. In literature we can find standard TZ cut-offs which separate rock pore space. Unfortunately, standard cut-offs value often are different then real value for specific rock type. Distribution program was developed for dividing rocks with respect to the type of pore space, on the basis individual T2 cut-offs. New, improved method of processing NMR data is based on special fitting of several selected exponents (Gaussian or Weibull distribution). We measured and interpreted a several dozen samples. In this paper we present only examples from Polish lowland and the Western Carpathians.
Słowa kluczowe
PL magnetyczny rezonans jądrowy   pomiary   program Dystrybucja  
EN nuclear magnetic resonance (NMR)   measurements   Distribution program  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2012
Tom nr 182 wyd. konferencyjne
Strony 605--610
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., wykr.
Twórcy
autor Puskarczyk, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
[1] Ciechanowska M., Zalewska J. — Zastosowanie jądrowego rezonansu magnetycznego NMR do określania nasycenia skał wodą nieredukowalną. prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazowego, Kraków 2001
[2] Coates G.R., Xiao L., Prammer M.G. — NMR logging principles & applications. Halliburton Energy Services, Houston 1999
[3] Puskarczyk E. — Assessment of reservoir properties of rock through Nuclear Magnetic Resonance phenomenon application. Ph.D. thesis, Main Library of AGH UST, Krakow, Poland 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7fdcd397-8f76-416c-859f-3261d8de5ef7
Identyfikatory