PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Katowicki Węzeł Kolejowy – uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju TEN-T

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Katowice Railway TEN-T node - historical conditions and development perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonana została analiza kierunków rozwoju Katowickiego Węzła Kolejowego jako elementu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Katowice, zgodnie z Rozporządzeniem UE 1315/2013, są jednym z 8 węzłów miejskich sieci TEN-T tworzących szkielet systemu kolejowego w Polsce. Krajowy system jest ważną częścią europejskiego systemu kolejowego ze względu na duży polski potencjał demograficzny i gospodarczy ale także z racji szczególnego położenia Polski na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych Europy. System węzłów miejskich sieci TEN-T odzwierciedla system powiązań społeczno-gospodarczych pomiędzy regionami ale także jest katalizatorem dla dalszego rozwoju systemów transportowych, zwłaszcza w obliczu kształtowania się nowych powiązań gospodarczych w skali globalnej. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sieci TEN-T mają działania w kierunku budowy optymalnej funkcjonalnie struktury tych węzłów, wśród których znajduje się Węzeł Katowicki, jako integratorów wewnętrznych regionów, które one obsługują. W założeniach koncepcji TEN-T społeczności lokalne dzięki węzłom TEN-T mają uzyskać dostęp do nowoczesnej sieci transportowej i zdyskontować go dla rozwoju regionalnego.
EN
The article analyses the development of the Katowice Railway Node as part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). In accordance with EU Regulation 1315/2013, Katowice is one of the 8 urban nodes of the TEN-T network forming the backbone of the railway system in Poland. The national system is an important part of the European railway system due to the large Polish demographic and economic potential but also because of the special location of Poland at the intersection of major European transport routes. The urban node system of the TEN-T network reflects the system of socio-economic links between regions, but it is also a catalyst for the further development of transport systems, especially in the face of shaping new economic connections on a global scale. The key to achieving the goals of the TEN-T network are activities towards building a functionally optimal structure of these nodes, including the Katowice Node, as integrators of the internal regions they service. In the assumptions of the TEN-T concept, local communities, thanks to TEN-T nodes, are to gain access to the modern transport network and discount it for regional development.
Rocznik
Strony
35--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Transportu i Informatyki
 • Biuro Strategii Miasta UMŁ
 • Instytut Kolejnictwa, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Instytut Kolejnictwa
Bibliografia
 • 1. Bużałek T., Raczyński J., Możliwości wykorzystania planowanych w Polsce linii dużych prędkości do ruchu regionalnego. Technika Transportu Szynowego, tts 9/2016
 • 2. Kierunek Śląskie 3.0. Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030. Inicjatywa strategiczna., Katowice, 2015
 • 3. Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. PKP PLK S.A., Warszawa 2011.
 • 4. Konferencja „Konsultacje samorządów w sprawie kierunków rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce do 2040 r.” Organizator PKP PLK S.A., Instytut Kolejnictwa. Warszawa, 02.02.2011
 • 5. Seminarium „Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych” Organizator Instytut Kolejnictwa. Warszawa, 13.09.2016.
 • 6. Sitarz M., Raczyński J., Pomykała A., Bużałek T.: Koncepcja rozwoju infrastruktury kolejowej dla Katowic i regionu w aspekcie krajowym oraz międzynarodowym. Praca naukowo-badawcza nr AWSB/1/2019, Dąbrowa Górnicza 2019.
 • 7. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Uchwała Rady Ministrów z dniu 14 lutego 2017 r. Str. 234: Dział Transport. Rys.17, Sieć kolejowa 2030, lotniska, porty, drogi wodne. Monitor Polski, 15 marca 2017 r. poz. 260.
 • 8. Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej E65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa. Hallcrow 2011.
 • 9. Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”., IDOM, Warszawa 2013
 • 10. Śleszyński P.: Wpływ budowy kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. Technika Transportu Szynowego, tts 6/2017.
 • 11. Szarata A., Raczyński J.: Analiza symulacyjna wielkości przewozów dla kolei dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego, tts 6/2017.
 • 12. Uchwała nr 239/2011 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Dokument załączony: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, grudzień 2011
 • 13. Uchwała nr 583/105/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. (załącznik 2). Plan rozwoju kolei w województwie śląskim. Dokument wdrożeniowy do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, Katowice 2016
 • 14. Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa Łódź – Poznań/Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi. Wykonawca IDOM w kooperacji z Instytutem Kolejnictwa. Warszawa, 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7f6aa559-b140-47c4-844a-06740b6611a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.