Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7f62ceb6-9381-46e4-825f-15a607f295a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania modelowe wpływu zakłóceń od powierzchni morza na możliwości wykrywcze statkowego radaru nawigacyjnego

Autorzy Wawruch, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of the influence of sea clutters on the detection capabilities of the ship's navigational radar
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat opisuje przybliżone zależności matematyczne określające możliwości wykrywcze radaru nawigacyjnego zainstalowanego na jednostce pływającej w funkcji jego parametrów technicznych i stanu morza oraz wyniki badań modelowych prawdopodobieństwa wykrycia takim radarem obiektów nawodnych na tle zakłóceń od powierzchni wody. Obliczenia wykonano z zastosowaniem programu Carpet 2 dla radarów pracujących w pasmach X i S. Badania przeprowadzono dla dwóch wysokości instalacji anteny radarowej (9 m n.p.m. i 25 m n.p.m.) i dwóch obiektów: o wysokości 1 m i skutecznej powierzchni odbicia 1 m² oraz wysokości 10 m i skutecznej powierzchni odbicia 100 m².
EN Paper describes approximate mathematical formulas defining the detection capabilities of the navigational radar installed on vessel as a function of its technical parameters and state of the sea, and the results of model tests of the probability of detecting by such radar surface objects on the background of interference from the sea. The calculations were made using the Carpet 2 program for radars working in the X and S bands. The study was conducted for two heights of radar antenna installations (9 m and 25 m above sea level) and two objects: 1 m high with Radar Cross Section (RCS) equal to 1² m and 10 m high with RCS equal to 100 m².
Słowa kluczowe
PL radar nawigacyjny   nawigacja morska   CARPET 2   możliwości wykrywcze radarów statkowych  
EN navigation radar   sea navigation   CARPET 2   detection capabilities of navigational radar  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1392--1398, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wawruch, R.
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Nawigacji
Bibliografia
1. Resolution MSC.192(79) Adoption of the revised performance standards for radar equipment, IMO, London 2004.
2. Stupak T., Wawruch R., The programme Carpet 2 for object radar detection simulation, 10th International Conference “Computer Systems Aided Science, Industry and Transport”. ”TRANSCOMP 2006”, Proceedings, Vol. 2.
3. Wawruch R., Stupak T., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma S w różnych warunkach hydrometeorologicznych, „Logistyka” 2011, Nr 6.
4. Wawruch R., Stupak T., Analiza przydatności programu CARPET 2 do oceny prawdopodobieństwa wykrycia obiektów nawodnych radarem pasma X w różnych warunkach hydrometeorologicznych, „Logistyka” 2011, Nr 6.
5. Wawruch R., Wykorzystanie programu Carpet do określenia możliwości wykrywczych radaru w funkcji wysokości anteny radarowej i obiektu, „Technika Transportu Szynowego” 2013, Nr 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7f62ceb6-9381-46e4-825f-15a607f295a6
Identyfikatory