Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7f550d20-9c8b-4e0b-828a-c2d22ced43ea

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przegląd czynników chłodniczych w klimatyzacji samochodowej

Autorzy Tuchowski, W.  Nikończuk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A review of the most popular refrigerants used in automotive air conditioning
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodowej. Analizując stosowane substancje w klimatyzacji samochodowej można zauważyć że na przestrzeni lat przechodzi się z czynników które były bezpieczne dla człowieka ale nie ekologiczne, na czynniki które są proekologiczne lecz mogą być niebezpieczne dla zdrowie i życia człowieka. Obecnie już ponad 95% nowych samochodów w Unii Europejskiej posiada klimatyzację. Znacząco przyczyniają się one do globalnego ocieplenia nie tylko po przez emitowane spaliny ale również przez emisję czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP. W związku z czym UE narzuca kolejne obostrzenia dotyczące wymagań jakie muszą spełniać te substancje. Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/40 / WE przewiduje, że od 1 stycznia 2017 tylko czynniki chłodnicze z GWP niższym niż 150 mogą być stosowane w systemach klimatyzacyjnych nowych pojazdów. Wymagania te obecnie spełnia czynnik chłodniczy syntetyczny R 1234 yf oraz naturalny R 744 – dwutlenek węgla. Ten drugi wydaje się być przyszłościową alternatywa dla zastępowanego R 134a. Jest on proekologiczny (GWP =1) oraz jego wyciek nie stanowi zagrożenia dla człowieka.
EN The paper presents a review of the most popular refrigerants used in automotive air conditioning. Analyzing the trends of substances used over the years can be seen giving up the human safety for green but hazardous refrigerants. Nowadays on European market over 95 percent of new cars have air condition. It significantly contributes to global warming not only by emitted exhaust fumes but also by the emission of refrigerants with a high GWP factor (Global Warming Potential). European Commission Directive 2006/40 / EC provides that from beginning of January 2017 only refrigerants with a GWP of less than 150 can be used in air conditioning systems of new vehicles. These requirements currently meet the synthetic refrigerant R 1234 yf and natural R 744 - carbon dioxide. The carbon dioxide appears to be a futuristic alternative to replace R-134a. It is environmentally friendly (GWP = 1) and the leak poses no threat to humans.
Słowa kluczowe
PL klimatyzacja samochodowa   czynniki chłodnicze   Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/40 / WE  
EN automotive air conditioning   refrigerants   European Commission Directive 2006/40 / EC  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 479--481
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tuchowski, W.
autor Nikończuk, P.
Bibliografia
1. Chmielowski M., Filin S., Łokietek T., Tuchowski W., Wasiutinskij, Zakrzewski B., Zeńczak W., Złoczowska E., Chłodnictwo i Klimatyzacja Tom I, Odessa „Astroprint” 2015.
2. Łokietek T., Tuchowski W., Zakrzewski B., Wpływ na atmosferę samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych, Chłodnictwo nr 6, 2014, s. 26-30.
3. http://acprocold.com/blog/evolution-auto-air-conditioning/, stan na dzień: 1.10.2016.
4. www.khulsey.com
5. http://www.honeywell.com.pl/
6. http://link.springer.com – H. Großmann, ATZ Worldw (2016) 118: 70., doi:10.1007/s38311-016-0119-0
7. http://www.dupont.com/
8. https://ashrae.org/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7f550d20-9c8b-4e0b-828a-c2d22ced43ea
Identyfikatory