Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7f504a98-ec62-450a-a2e7-d6e53d8ed7f1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metody ograniczenia emisji dźwięku sprężarek rozładunkowych

Autorzy Maciąg, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of sound limits emission in unlaod blowers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań emisji dźwięku sprężarki śrubowej CVS1100 napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 30 kW służącej do rozładunku produktów sypkich. Autor wykonał badania akustyczne mające na celu wpływu zastosowania obudowy metalowej z elementami dźwiękochłonnymi na poziom mocy dźwięku emitowanego przez badany obiekt zgodnie z normą PN-EN ISO9614-2. Dodatkowo na każdej z mierzonych powierzchni dokonano pomiarów emisji dźwięku w punktach dyskretnych, co umożliwiło stworzenie map dźwięku a tym samym lokalizację głównych jego źródeł. Wyniki przeprowadzonych prac posłużyły do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych mających na celu zmniejszenie poziomu emisji dźwięku pracujących sprężarek. Badania wykonano nowoczesnym, laboratoryjnym analizatorem 2260 Investigator firmy Brűel & Kjaer wyposażonym w dwumikrofonową sondę pomiaru natężenia dźwięku B&K 3595.
EN The article presents the results of the sound emission CVS1100 screw blower powered by an electric motor 30 kW used for unload loose products. The author has done research acoustic aimed at the impact of the application of a metal casing with absorbents for sound power level emitted by the tested object in accordance with PN-EN ISO9614-2. Additionally, on each of the measured surface were made the measurements of sound emission at discrete points, which enabled the creation of maps of sound and that way find the location of its main sources. The results of the work were used to make changes to design and material aimed at reducing of the sound-level emission. The study was performed modern laboratory analyzer 2260 Investiga-tor Bruel & Kjaer equipped with dualmicrophone measuring sound intensity probe B&K 3595.
Słowa kluczowe
PL sprężarka rozładunkowa   sprężarka śrubowa   emisja dźwięku   badania akustyczne  
EN unlaod blower   screw blower   acoustic emission   acoustic research  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 999--1004
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Maciąg, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny, IBM, p.maciag@uthrad.pl
Bibliografia
1. Kraska J., Raport z badania krajowego rynku transportu towarów (ze szczególnym uwzględnieniem transportu towarów koleją) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik 2012.
2. Paweł Maciąg, Rafał Stanik, Emisja dźwięku sprężarek rozładunkowych, TTS Technika Transportu Szynowego Zeszyt: 12, 2015, Strony: 972-976.
3. SKL Screw compressor Data sheet, CVS engineering GmbH, materiały reklamowe.
4. Sound Intensity Software BZ7205 User Manual Bruel & Kjaer Sound and Vibration Measurement A/S Naerum, Denmark 1998.
5. Górski K., Maciąg P., Hałas silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami eteru etylo-tert-butylowego z olejem napędowym, Archiwum Motoryzacji 3/2010 PTNM Radom 2010.
6. Lotko W., Maciąg P., Maciąg M., Nowa metoda oceny hałasu maszyn i urządzeń, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Pojazd a środowisko”, Radom 1997.

Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7f504a98-ec62-450a-a2e7-d6e53d8ed7f1
Identyfikatory