Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ef0504c-0fb7-436a-8fab-3405ac958aa1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody R&R do oceny przydatności systemu pomiarowego planografu 3 i 4m podczas badania równości nawierzchni lotniskowych

Autorzy Pietruszewski, P.  Poświata, A.  Wesołowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN By using R &R method to evaluate usefulness of measuring system planograf 3 and 4m during airfield pavement evenness testing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących każdą nawierzchnię lotniskową jest jej równość. Stan równości decyduje nie tylko o komforcie ruchu po nawierzchni lotniskowej, lecz również wpływa na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. W związku z tym, poprawne wykonywanie badań jest bardzo istotnym i wymaganym czynnikiem. Jeżeli uzyskane dane z pomiaru nie będą wystarczająco wiarygodne, to w konsekwencji mogą być podejmowane błędne decyzje, co w efekcie końcowym może wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Zagraniczne oraz krajowe dokumenty normatywne określają maksymalne i dopuszczalne amplitudy nierówności nawierzchni lotniskowych. Ponadto, dokumenty te definiują wymagania dotyczące sprawdzania urządzeń oraz dopuszczalnych odchyleń od ustalonych wartości. Przedstawione w artykule badania powtarzalności i odtwarzalności wykorzystywane przy metodzie R&R mają na celu sprawdzenie przydatności systemu pomiarowego planografu 3 i 4m oraz określenie, który system pomiarowy jest bardziej wskazany do prowadzenia badań równości na nawierzchniach lotniskowych.
EN One of the basic parameters characterizing each airfield pavement is the evenness. Condition evenness decides not only about the comfort while on the airport surface but also effects safety of airport operations. Therefore correct performance testing is very important and required factor. If obtained data from testing is not carried out correctly, the consequence could effect the safety safety of performing aircraft operations. Foreign and domestic documents have maximum allowed amplitude of airport surface equality. The documents also define requirements around checking devices and acceptable deviation from established values. Research presented in article of repeatability and reproducibility used in R&R method, are there to check suitability for measuring system planograf 3 and 4 m, and find out which measuring device is best to use in testing evenness airfield pavement.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia lotniska   równość nawierzchni   metoda R&R   ocena systemu pomiarowego  
EN airfield pavement   pavement equality   R&R method   measurement system evaluation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 364--368, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pietruszewski, P.
autor Poświata, A.
autor Wesołowski, M.
Bibliografia
1. Poświata A., Analiza nierówności w ocenie eksploatacyjnej betonowych nawierzchni lotniskowych, Rozprawa doktorska, WAT Warszawa 1997.
2. NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe Badanie równości.
3. Poświata A. Pietruszewski P. Wpływ stanu równości nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Autobusy 2016, nr 12.
4. Sałaciński T. SPC. Statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5. C Chrysler, Ford, General Motors, Measurement System Analysis, (2d ed.), Southfield, MI, Automotive Industry Action Group, 1998 oraz Statsoft®, 2002.
6. Załącznik 14 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie 6, lipiec 2013.
7. Antosz K. Zastosowanie metody R&R do analizy wybranych systemów pomiarowych, Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2012.
8. NO-17-A204:2015 Lotniskowe nawierzchnie betonowe. Wymagania i metody badań nawierzchni z betonu cementowego.
9. FAA Advisory Circular, AC 150/5370-13, Off-peak Construction of Airport Pavements Using Hot-Mix Asphalt, August 27, 1990.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ef0504c-0fb7-436a-8fab-3405ac958aa1
Identyfikatory