Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7eeb8129-79fb-4ebd-af97-67b974fa9961

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Właściwości magnetyczne i mikrostruktura kompozytów wytworzonych na bazie amorficznego stopu Fe60Co10Y8Zr1B20 spajanego żywicą epoksydową

Autorzy Nabiałek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Structure and magnetic properties of material composed from amorphous Fe60Co10Y8Zr1B20 particles bonded with epoxy resin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie stopu amorficznego o składzie chemicznym Fe60Co10Y8Zr1B20 i żywicy epoksydowej. Badane próbki miały kształt walców o takich samych wymiarach i takiej samej zawartości Epidianu 100. Amorficzny stop objętościowy został niskoenergetycznie rozkruszony i rozdzielony na trzy frakcje: 20 - 50 μm, 50 - 100 μm i 100 - 200 μm a następnie zespolony przy użyciu Epidianu 100. W wyniku przeprowadzonych badań mikrostruktury stwierdzono, że kompozyt na bazie metalicznego stopu jest amorficzny. Stwierdzono również, że rozwinięcie powierzchni dla kompozytu złożonego z metalicznych drobin o frakcji 20 - 50 μm było najmniejsze. Mikrotwardość badanych próbek, niezależnie od wielkości metalicznych drobin była porównywalna. Na podstawie analizy badań magnetyzacji w funkcji natężenia pola magnetycznego wykazano, że wartość pola koercji dla badanych kompozytów rośnie wraz z rozkładem wielkości cząstek metalicznych. Pokazano również, że wielkość frakcji ma znikomy wpływ na wartość magnetyzacji nasycenia.
EN The paper presents the studies of composites, made from amorphous alloy particles with the chemical composition of Fe60Co10Y8Zr1B20 and epoxy resin. The investigated samples had cylindrical shapes of the same size and contained the same weight content of Epidian 100. The volumetric amorphous alloy was low energy-grinded and separated into three fractions: 20 - 50 μm, 50 - 100 μm and 100 - 200 μm. According to the microstructure studies, it was found that the metal-based alloy is amorphous. It was also found, that the development of the surface of the composite, made up of particles of metallic fraction of 20 - 50 microns, was the lowest. The microhardness of the studied samples, regardless of the size of the metallic particles, was comparable. Based on the analysis of the studies of magnetization as a function of magnetic field strength it was shown that the coercivity field value for the analyzed composites increases with increasing fractions of the metal particles. It was also shown that the fraction size has little effect on the value of the saturation magnetization.
Słowa kluczowe
PL kompozyt   materiał kompozytowy   materiał amorficzny   stop amorficzny   żywica epoksydowa   magnetyzacja   mikrostruktura   właściwości magnetyczne  
EN composite   composite material   amorphous material   amorphous alloy   epoxy resin   magnetization   microstructure   magnetic properties  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 1 (157)
Strony 56--61
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nabiałek, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki, nmarcell@wp.pl
Bibliografia
[1] Posmyk A., Myalski J., Hybrid Composites With Ceramic Reinforcing Phase Modified By Solid Lubricants Destined For Vehicle Subassemblies, Composites Theory and Practice, 13: 2 (2013) 135-140.
[2] Leski A., Wesołowski M., Stefaniuk M., Evaluation Of Mobile, Composite Airfield Mat, Composites Theory and Practice 12: 4 (2012).
[3] Nowosielski R., Wysłocki J.J., Wnuk I. i inni, Ferromagnetic properties of polymer nanocomposites containing Fe78Si9B13 powder particles, Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) 242-247.
[4] Lachowicz H., Magnetyki amorficzne, Wiedza i Życie 9 (1997).
[5] McHenry M. E., Willard M. A., Laughlin D. E., Amorphous and nanocrystalline materials for applications as soft magnets, Progress in Materials Science 44 (1999) 291-433.
[6] Xiao Z., Tang C., Zhao H., Zhang D., Li Y., Effects of sintering temperature on microstructure and property evolution of Fe81Cu2Nb3Si14 soft magnetic materials fabricated from amorphous melt-spun ribbons by spark plasma sintering technique, Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 114-118.
[7] Nabiałek M., Dospiał M., Szota M. i inni, Investigation of Magnetic Properties of Fe61Co8Zr4-xY2+xNi5Nb5B15 Amorphous Alloys (x = 0, 1) in the Form of Ribbons, Materials Science and Engineering B 178 (2013) 99-102.
[8] Nabiałek M., Pietrusiewicz P., Szota M. i inni, Evaluation of The Microstructure And Magnetic Properties of Fe73Me5Y3B19 (Where Me = Ti or Nb) Amorphous Alloys, Archives of Metallurgy and Materials 57 (1), (2012) pp. 223-227.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7eeb8129-79fb-4ebd-af97-67b974fa9961
Identyfikatory