Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ec7107e-22e2-4020-adea-86307df613a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Porealizacyjna ocena hałasu od drogi o małym natężeniu ruchu

Autorzy Wolniewicz, K.  Zagubień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN After-realization assessment of noise of a road of low traffic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozbieżności uzyskiwanych wyników w zależności od wybranej metody pomiarowej. Zaproponowano ściśle określony czas wykonywania pomiarów ekspozycyjnego poziomu dźwięku dla pojedynczych zdarzeń akustycznych.
EN In this article there are presented some practical guidelines for measurements teams regarding making measurements of road traffic noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of conducted measurements were pointed out depending on chosen measurement method. There was suggested the strictly specified time of making measurements of exposure sound level for single acoustic occurrences.
Słowa kluczowe
PL pomiar hałasu   hałas komunikacyjny drogowy  
EN noise measurement   traffic noise  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 50--53
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wolniewicz, K.
  • doktorantka, WILŚiG, Politechnika Koszalińska
autor Zagubień, A.
  • WILŚiG, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku(Dz.U. UE L. 189/12 z 18 lipca 2002 r. ze zm.) 2002.
2. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Copenhagen 2011.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego, drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz.U. nr 140 poz. 824, 2011.
4. Wolniewicz K., Zagubień A. Optymalizacja czasu pomiaru hałasu komunikacyjnego drogowego z uwzględnieniem obowiązującej metodyki pomiarowej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015, 6, s.255-258.
5. Profaska M., Korban Z., Kernert R. Przykładowe badania uciążliwości emisji hałasu z ciągu komunikacyjnego, Annual Set the Environment Protection 2012, 14, s. 800-813.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. poz. 1109, 2012.
7. Rudno-Rudzińska B. Measurements of exposure sound level LAE generated by passing vehicles for different road surface types, Archives of Acoustics 2007, 32(2), s. 351-360.
8. Gardziejczyk W. Wpływ technologii wykonania warstwy ścieralnej na poziom hałasu od przejeżdżających pojazdów, Materiały I Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa 2006, s. 333–241.
9. Gardziejczyk W. Przegląd i analiza porównawcza metod badania hałaśliwości nawierzchni drogowych. Magazyn Autostrady 2011, 1/2, s. 24–31.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ec7107e-22e2-4020-adea-86307df613a6
Identyfikatory