Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ec4b5ef-ae3f-40de-8c6f-dca4acf259bd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania doświadczalne intensywnego przyspieszania ciągnika siodłowego w ujemnych temperaturach otoczenia (badania rozpoznawcze)

Autorzy Waluś, K. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Experimental study of intensive acceleration truck unit in sub-zero temperatures (reconnaissance study)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W okresie zimowym cechy kinematyczne ruchu pojazdu zdeterminowane są zmiennymi zewnętrznymi warunkami nawierzchni i otoczenia wpływającymi na współczynnik przyczepności. Czynniki zewnętrzne oddziałują na obszar styku koła z nawierzchnią w dwojaki sposób: zmieniając właściwości nawierzchni oraz oddziałując na mechaniczne właściwości samej opony. Zmiana parametrów współpracy opona nawierzchnia powoduje zmiany uzyskiwanych przyspieszeń, a w konsekwencji możliwość wydłużenia drogi hamowania pojazdu. Przyspieszenie pojazdów ciężarowych, szczególnie w warunkach ujemnych temperatur, uzależnione jest nie tylko od obciążenia pojazdy ale również cech środowiskowych jak i stanu i rodzaju nawierzchni. W artykule przedstawiono próby intensywnego przyspieszania ciągnika siodłowego.
EN In winter, the kinematic characteristics of motion are determined by variables the external conditions and environmental surface that affect the coefficient of friction. The external factors affect the contact area with the road wheels in two ways: by changing the properties of the surface and affecting the mechanical properties of the tire itself. Changing the tire-surface interaction parameters obtained acceleration will change and, consequently, the possibility of extending the stopping distance of the vehicle. Speeding vehicles, especially under conditions of subzero temperatures, depends not only on vehicles but also the load of the environmental features as well as the state and the type of surface. This paper presents the trial of intensive acceleration truck.
Słowa kluczowe
PL ciągnik MAN 18 440   pojazdy ciężarowe   badania doświadczalne   pomiary przyspieszania pojazdów  
EN tractor MAN 18 440   heavy trucks   experimental study   speeding vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2089--2096
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Waluś, K. J.
Bibliografia
1. Ali A., Hosseini M., Sahari B. B., A Review of Constitutive Models for Rubber-Like Materials, American J. of Engineering and Applied Sciences 3, 232-239, 2010.
2. Kędziora Krzysztof, Lewandowski Andrzej, Waluś Konrad J., Wykorzystanie czujników przyspieszeń do wyznaczania parametrów krzywoliniowego ruchu pojazdu, Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych / pod red. M. Dudziak, Wydaw. Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Poznań 2010, S. 235-244.
3. Parsons W., Hysteresis and adhesion of a semicrystalline polymer, Polymer, Volume 28, Issue 7, June 1987, Pages 1133-1138.
4. Persson B. N. J., On theory of rubber friction, Surface Science 401, 445-454, 1998.
5. Unarski J., Wach W., Zębala Jakub, Przyjmowanie wartości współczynnika tarcia w różnych szczególnych okolicznościach, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000.
6. Waluś Konrad J., Lewandowski Andrzej, Kędziora Krzysztof, Dudziak Marian, Charakteryzowanie cech kinematycznych trajektorii ruchu pojazdu za pomocą czujników przyspieszeń, Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych / pod red. M. Dudziak, Wydaw. Politechnika Poznańska Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Poznań 2010, s. 227-234.
7. Waluś Konrad J., Lewandowski Andrzej, Kędziora Krzysztof, Dudziak Marian, Possibilities of vehicle movement trajectory characterizing with the use of acceleration sensors, 7th International Scientific Conference on Production Engineering Development and modernization of production - RIM 2009, Cairo, Egypt, 2009, s. 25-26, full text on CD-ROM.
8. Waluś Konrad J., Badania doświadczalne intensywnego hamowania ciągnika siodłowego w ujemnych temperaturach otoczenia (badania rozpoznawcze), X Konferencja Naukowo Techniczna LogiTrans, Szczyrk 16-19.04.2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ec4b5ef-ae3f-40de-8c6f-dca4acf259bd
Identyfikatory