Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ebfcfd5-8505-4868-94f1-2e30c2644c1b

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

The state policy for natural gas sector

Autorzy Szurlej, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Sektor gazu ziemnego w polityce państwa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article reviews the state policy for natural gas sector. A particular attention has been given to how the assumptions of gas demand, import volumes and gas production from domestic reserves have developed in strategic documents. The restructuring of natural gas sector has been brought closer on the example of PGNiG S.A. (Polish Oil and Gas Company), and changes in the domestic gas market resulting from the implementation of EU law have been discussed as well. Major changes in the domestic gas market in the period of 1990-2011 have been presented along with the cooperation between Poland and Russia regarding the natural gas supply for the Polish market.
PL W artykule dokonano przeglądu polityki państwa wobec sektora gazu ziemnego. W sposób szczególny przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie zapotrzebowania na gaz, wielkości importu i wydobycia gazu ze złóż krajowych. Przybliżono także restrukturyzację sektora gazu ziemnego na przykładzie PGNiG oraz zmiany na krajowym rynku gazu wynikające z implementacji prawa UE. Wskazano najważniejsze zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego w latach 1990-2011 oraz scharakteryzowano współpracę polsko - rosyjską w zakresie dostaw gazu do Polski.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   polityka energetyczna   bezpieczeństwo energetyczne   zasoby gazu   niekonwencjonalne złoża gazu   wydobycie gazu  
EN natural gas   energy policy   energy security   natural gas reserves   unconventional gas   gas production  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 925--940
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Szurlej, A.
  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Energy and Fuels, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, szua@agh.edu.pl
Bibliografia
Frączek P., Kaliski M., 2009. The Deregulation of Natural Gas Markets and its consequences for Gas Recipients in theEU. Arch. Min. Sci., Vol. 54, No 4, p. 739-752.
Grudziński Z., Szurlej A., 2011. Węgiel, ropa, gaz ziemny - analiza cen w latach 2006-2011. Przegląd Górniczy nr 7-8, 9, s. 306-313, Wyd. SITG, Katowice. Kaliski M., Nagy S., Siemek J., Sikora A., Szurlej A., 2012a. Gaz ziemny w Polsce i UE. Archiwum Energetyki tom XLII, 2012 nr 1, s. 93-107.
Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., 2012b. Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna, t. 15, z. 4, s. 57-69.
Kaliski M., Staśko D., Trzaskuś-Żak B., 2007. Restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego sektora gazowniczego w obliczujego liberalizacji. Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 24, z. 1, s. 257.
Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Staśko D., Janusz P., Szurlej A., 2009a. Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzaniaenergii elektrycznej w Polsce i UE - szanse i bariery. Rynek Energii, nr 4, s. 1-6.
Kaliski M., Szurlej A., Janusz P., 2009b. Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynekgazu ziemnego w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8, s. 2-5.
Kaliski M., Staśko D., 2005. Prognozy energetyczne Polski w perspektywie roku 2025. Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 22/1, s. 171-177.
Kamiński J., Kudełko M., 2010. The prospects for hard coal as a fuel for the Polish power sector. Energy Policy, 38, Iss. 12, p. 7939-7950.
Kamiński J., 2011. Market power in a coal-based power generation sector: the case of Poland. Energy, Vol. 36, Iss. 11, p. 6634-6644.
Kamiński J. 2012. The development of market power in the Polish power generation sector: A 10-year perspective. Energy Policy, Vol. 42, p. 136-147.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 1996. Komunikat po Radzie Ministrów - 2.04.1996. www.premier.gov.pl
Kubacka T., 2001. Rynek Gazu. Jaki model rynku energii? Red. M. Okólski, Urząd Regulacji Energetyki, Wyd. 1, Warszawa, s. 211. Ministerstwo Gospodarki, 2012. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych zaokres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Warszawa; www.mg.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki, 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa, 10 listopada 2009 r; www. mg.gov.pl Minister Gospodarki, 2007. Polityka dla przemysłu gazu ziemnego. Warszawa (dokument z 27 marca 2007 r.); www. mg.gov.pl Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1995. Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku. przyjęte przez Radę Ministrów 17.10.1995 r.
Mokrzycki E., Ney R., Siemek J., 2008. Światowe zasoby surowców energetycznych. Wnioski dla Polski. Rynek Energii, nr 6, s. 2-13.
Nagy S., Rychlicki S., Siemek J., 2002. Estimation of natural gas consumption in Poland based on the logistic curveinterpretation. Applied Energy, Vol. 75 (2003), p. 1-7.
Nagy S., Siemek J., 2011. Shale Gas in Europe: the State of the Technology - challenges and opportunities. Arch. Min. Sci., Vol. 56, No 4, p. 727-760.
Siemek J., Nagy S., 2012. Energy Carriers Use in the World: Natural Gas - Conventional and Unconventional GasResources. Arch. Min. Sci., Vol. 57, No 2, p. 283-312.
Paczewski T., 2011. Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990-2010. Polityka Energetyczna, t. 14, z. 1, s. 5-28.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 1997. Raport roczny 1996. [Polish Oil&Gas Company, 1996 Annual Report] Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 2001. Raport roczny 2000.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 2012; www.pgnig.pl Protokół Dodatkowy do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisany 12 lutego 2003 r.
Protokół o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r., podpisany 29 października 2010 r.; www.mg.gov.pl <http://www.mg.gov.pl>
Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 r., podpisany 29 października 2010 r.; www.mg.gov.pl
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U. 2000 nr 95 poz. 1042).
Siemek J., Kaliski M., Rychlicki S., Sikora S., Janusz P., Szurlej A., 2011. Importance of LNG technology in the developmentof world’s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 27, iss. 4, p. 109-130.
Uchwała Sejmu RP z 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r. Monitor Polski z 1990 r., nr 43, poz. 332.
Zawisza A., 2011. Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce. Instytut Sobieskiego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ebfcfd5-8505-4868-94f1-2e30c2644c1b
Identyfikatory