Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7ea566da-db6a-42f5-8a7f-00d15d7d6b9a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej w miastach

Autorzy Krysiuk, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of modern transport infrastructure in cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia miejską infrastrukturę transportową oraz problemy związane z jej rozwojem. W artykule omówione zostały cechy infrastruktury transportowej oraz scharakteryzowany został jej charakter usługowy. W dalszej części artykułu omówione zostały również problemy inwestycyjne miast w zakresie infrastruktury transportowej, wynikające m.in. z braku środków finansowych. W ostatniej części artykułu przedstawiono koncepcję „inteligentnego miasta” oraz przedstawiono przykład zastosowania Telematyki w transporcie.
EN The article presents the urban transport infrastructure and problems of its development. The article discusses the features of the transport infrastructure and has characterized the nature of the service. The rest of this article discusses the problems of urban investment in transport infrastructure, resulting, among others, lack of financial resources. In the last part of the article presents the concept of "intelligent city" and an example of the use of telematics in transport.
Słowa kluczowe
PL efektywność transportu   infrastruktura transportowa   transport miejski   transport publiczny  
EN transport efficiency   transport infrastructure   city transport   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 131--138
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Krysiuk, C.
Bibliografia
1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, Warszawa 2014.
2. Brdulak J. [red. nauk.], Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, ITS, Warszawa 2016.
3. Bryx M., Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
4. Dąbek D., Rozwój transportu a rozwój gospodarczy, Politechnika Śląska, Katowice 2006.
5. http://www.civitas.eu/display-all-projects, http://www.civitas.eu/about-us-page.
6. Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015.
7. Krysiuk C., Nowacki G., Banak M., Infrastruktura transportu samochodowego barierą rozwoju Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego? Logistyka 5, Poznań 2015.
8. Krysiuk C., Przemiany infrastrukturalne miast – transport, ITS, Warszawa 2016.
9. Kuc B. R., Nowoczesne systemy kontroli w systemie zarządzania, Zeszyty Naukowe WSMiZ w Warszawie, Warszawa 2002, nr 1 (11).
10. Łaźniewska Ł., Konkurencyjność miast i regionów, w: Zarządzanie miastem. Studium Ekonomiczne i Organizacyjne, red. M. J. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
11. Meyer P. J., Attitude is Everything: If you want to succeed above and beyond, The Meyer Group, Scotts Valley 2003.
12. Nowacki G., Krysiuk C., Kopczewski R., Development and Standardization of Intelligent Transport Systems, 2012.
13. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., (red.): Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
14. Sobczak A., Jak można zdefiniować Smart City, cz. 1, http://inteligentne-miasta.pl/jak-mozna-zdefiniowac-smart-city-cz-1/4906/; 2 czerwca 2014.
15. Zbyszyński M., Kamiński T., Krysiuk C., Mitraszewska I., Odachowska E., Zakrzewski B., Ekonomiczna jazda samochodem i jej wpływ na środowisko. Wydawnictwo ITS, Warszawa 2015.
16. Zysińska M., Krysiuk C., Zakrzewski B., Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych. Logistyka nr 6, Poznań 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7ea566da-db6a-42f5-8a7f-00d15d7d6b9a
Identyfikatory