Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7dfa9525-88cf-44df-8bc8-6213924d38a6

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Adsorpcja na złożach mineralnych z układu homogenicznego

Autorzy Pijarowski, P. M.  Tic, W. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Adsorption on mineral formations in homogenous system
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przedstawiono zagrożenia związane z użytkowaniem paliw energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Opisano metody usuwania wycieków tych substancji podczas transportu i użytkowania, oraz scharakteryzowano adsorbenty mineralne stosowane do usuwania wycieków. W części badawczej opisano wyniki badań sorpcji oleju napędowego na wybranych sorbentach mineralnych. Efektywnym adsorbentem w procesie sorpcji oleju napędowego okazał się adsorbent mineralny pochodzenia wulkanicznego o nazwie perlit.
EN This paper focuses on risks related to the use of fuels, mainly crude oil and natural gas. Methods for disposing of spills of those substances while transportation and usage were presented in this paper. Also mineral adsorbents used for spill removal were described. The research part of this paper presents sorption test results of diesel oil on chosen mineral deposits. It turned out that an effective adsorbent in diesel oil-sorption process is mineral sorbent of volcanic origin perlite.
Słowa kluczowe
PL odpylacze cyklonowe   skuteczność odpylania   spadek ciśnienia   modelowanie zjawisk przepływowych  
EN cyclone dust separators   dust separation efficiency   pressure drop   modeling of flow phenomena  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 995--1002
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pijarowski, P. M.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Opolska, Opole
autor Tic, W. J.
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Opolska, Opole
Bibliografia
1. Gawłowski S., Listowska-Gawłowska R., Piecuch Т.: Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska 2010, 12 (7), 127-176.
2. Łuksa A., Mendrycka М., Stawarz М.: Bioremedacja gleb zaolejonych z wykorzystaniem sorbentów. Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, 2010.
3. Use of sorbent materials in oil spill response. The International Tanker Owners Pollution Federation Limited, 2012.
4. Smakowski Т., Neya R., Galosa K.; aut. Burkowicz A. et al.: Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Pracownia Polityki Surowcowej, 2010, XXIX.
5. Praca zbiorowa pod red. Z. Kłapyty i W. Żabińskiego: Sorbenty Mineralne Polski. Wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydakaktycznego, 2008, 83-89.
6. Rakowska B.: Okrzemki - organizmy, które odniosły sukces. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 2003, 52 (2-3), 259-260.
7. Iwaniec R., Suchecki S.: Sprawozdanie z badań Nr 363/BM-2/01 wykonanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego.
8. Kondej D., Sosnkowski T.R.: Oddziaływanie nanocząsteczek haloizytu na surfuktant płucny. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2011, 50, 5, 56-57.
9. Karta charakterystyki substancji. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Intermark Józef Sołtys.
10. Vijayakumar G., Tamilarasan R., Dharmendirakumar М.: Adsorption, Kinetic, Equalibrium and Thermodynamic studies on the removal of basic dye Rhodamine - В aqueous solution by the use of natural adsorbent perlite. Journal of Materials and Environmental Science 2012, 3(1), 157-170.
11. Paderewski M.L.: Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa, 1999.
12. Raczyński W.W.: Zarys teorii dynamiki sorpcji i chromatografii. WNTJ Warszawa, 1966.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7dfa9525-88cf-44df-8bc8-6213924d38a6
Identyfikatory