Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7de5fb2f-8233-4dcc-917b-8578140e1c5e

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Metody wyznaczania zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego

Autorzy Narowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods for Determining Design Temperature of Winter Outside Air
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono, w ujęciu historycznym przegląd metod wyznaczania wartości zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w Polsce oraz wybranych krajach Europy i świata. Omówiono również współczesne metody wyznaczania tych wartości opisane w normie PN EN ISO 15927-5:2006/A1:2012E oraz metodę zamieszczoną w podręczniku „ASHRAE Fundamentals" [1]. W celu przybliżenia tych metod w artykule zamieszczono wyniki obliczeń na przykładzie trzech miast w Polsce, uzyskane na podstawie ciągów pomiarów meteorologicznych z 30. lat. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z analizy opisanych metod oraz uwagi dotyczące przedstawienia uzyskanych za ich pomocą parametrów obliczeniowych w zimie do projektowania mocy cieplnej systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budownictwie.
EN A historical overview is presented concerning the methods for determining the temperature of external air in winter in Poland, selected European countries and in the world. Current methods are also discussed as described in the PN EN ISO 15927-5:2006/A1 :2012E standard and in the „ASHRAE Fundamentals" [1] manual. The paper includes the results of calculation in order to explain the methods, basing on the case studies of the three cities in Poland, and obtained on the basis of meteorological measurement sequences of 30 years. The summary includes the conclusions resulting from the analysis of said methods and the remarks concerning their use for calculated parameters in winter for the design of thermal power of heating, air conditioning and ventilation systems in buildings.
Słowa kluczowe
PL temperatura obliczeniowa   powietrze zewnętrzne   zima  
EN design temperature   outside air   winter  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2014
Tom T. 45, nr 4
Strony 142--156
Opis fizyczny Bibliogr. 48 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Narowski, P.
Bibliografia
[1] ASHRAE: ASHRAE Handbook of Fundamentals, ASHRAE, Atlanta 1997, 2001, 2005, 2009
[2] ASHVE: Guide, Atlanta 1924
[3] Asze B.M.: Otoplenije i Wentilacja, Moskwa 1934
[4] Biłyk T.: Projekt ustalenia najniższych zewnętrznych temperatur przy obliczaniu urządzeń ogrzewań centralnych, Przegląd Budowlany, s. 278, 1946
[5] Brebera A.: Installations-Technik, Gas, Wasser, Heizung, Luftung, 1957
[6] Budziński K., Mańkowski St: Obliczeniowe temperatury zewnętrzne dla systemów ogrzewczych i ciepłowniczych, IV Forum Ciepłowników Polskich. Materiały Konferencyjne, s. 31, Międzyzdroje 2000
[7] Budziński K., Mańkowski St.: Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w systemach ciepłowniczych i ogrzewniczych, II Forum Ciepłowników Polskich - Międzyzdroje, 21-23 września 1998
[8] Cammerer J. S.: Karte der Witterungavehältnisse in Deutchland für die Berechnung des Mindestwärmeschutzes von Wohn- und Stal-Bauten, Bauwelt. 25, 1934
[9] Cammerer J. S.: Konstruktive Grundlagen des Wärme und Kälteschutzes im Wohn- und Industriebau, Berlin 1936
[10] Close P. D.: Selecting Winter Design Temperatures, ASHVE Trans. Vol. 50, s. 281, nr 1254, 1944
[11] Colliver D. G, Gates R. S., Hanzhong Z., Priddy K. T.: Sequences of Extreme Temperature and Humidity for Design Calculations, ASHRAE Trans., Vol. 104. Pt. 1, nr 4105, 1988
[12] Czaplin W. M.: Kurs otoplenija i wentilacji, Moskwa 1923
[13] Fokin K. P.: Rasczetnyje temperatury narużwowo wozducha, Moskwa 1946
[14] Fokin K. P.: Stroitielnaja tiepłotiechnika ogrżdajuszczich czastiejzdanij, Moskwa 1954
[15] Ghai M. I., Sundaram R.: Selection of Outside Design Temperature for Heat Load Estimation, ASHAE Trans. Vol. 61, s. 169, 1531, 1955
[16] Hay D.: Heating design temperatures, Heat. Pip. & Air Condit, nr 5, 1953
[17] Hencky K.: Die Wärmeverluste durch ebene Wände, Monachium 1921
[18] Holladay W.L.: Local Climatic Weather Data, ASHAE Trans. Vol. 64, s. 229, nr 1633, 1958
[19] Holladay W.L.: Improved Methods for Calculation of Design Temperatures, ASHRAE Trans., Vol 68, s. 125, nr 1780, 1962
[20] Humphreys C.M.: A New Method for Selecting Design Temperatures, ASHVE Trans. Vol. 54, s. 239, nr 54, 1948
[21] I.H.V.E.: A Guide to Current Practice, London 1959
[22] Koncewicz J.: O potrzebie ścisłego stosowania się w budowaniu domów do klimatu u natury używanych materiałów, celem zapobieżenia tak powszechnemu dzisiaj zimnu i wilgoci w mieszkaniach, Tygodnik Roln.-Techn. s. 195; 201; 205, Kielce, 1836
[23] Laboutka K.: Oblastni teplota pro vypocet teplenych ztrat budov, Zdravotni Techn. a Vzduchotechn., nr 2, 1962
[24] Liese W.: Die Wohnraumheizung unter wärmephysiologische und hygienischen Gesichtpunkten, Ges.-Ing., 70, 1949
[25] Materiały pomocnicze Systemair 2014, Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie, http://www.systemair.com/pl-PL/Polski/Materialy-do-pobrania/Katalogi-i -broszury/Materialy_pomocnicze/
[26] Macskasy A.: Központi fütes, Budapest 1960
[27] Makólski F.: Sposób ogrzewania obszernych izb warsztatowych, domów publicznych i prywatnych mieszkań za pomocą pary wodnej podłóg doświadczeń Robertsona Buchana, Pamiętnik Warszawski, t. IX, s. 3, 1817
[28] Manuel des Industries Thermiques, t. 1, Dunod, Paris 1953
[29] Mielnicki J.S.: Klimatyczne podstawy norm temperatur powietrza zewnętrznego w ogrzewnictwie, niepublikowana praca wykonana pod kierownictwem prof. M. Nierojewskiego, a później doc. M. Malickiego, Katedra Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska
[30] Mielnicki J. S.: Metody ustalania obliczeniowych temperatur zewnętrznych dla potrzeb ogrzewnictwa, GWTS. t. 32, s. 130, nr 4, 1958
[31] Mielnicki J. S.: O normach obliczeniowych pomieszczeń i najniższych temperatur obliczeniowych powietrza na zewnątrz budynków, GWTS. t. 28, s. 305, nr 10, 1954
[32] Narowski P, Budziński K, Czechowicz J.: Przygotowanie zbiorów zagregowanych danych klimatycznych dla potrzeb obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, 2004, na podstawie danych źródłowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
[33] Narowski P.: Dane klimatyczne do obliczeń energetycznych w budownictwie, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11/2006
[34] Nierojewski M.: Sprawa zorganizowania technicznych sil ogrzewniczych w Polsce, I Zjazd Ogrzewników Polskich w 1936 r., Warszawa, 1936
[35] Pełech A.: Klimat w Polsce. Parametry powietrza zewnętrznego w projektowaniu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Instal - Teoria i praktyka w instalacjach, nr 336, 01-2013, str. 21
[36] Pogorzelski J.A.: Oceny stateczności cieplnej przegród zewnętrznych w oparciu o analizę wahań skrajnych zimowych temperatur dla sześciu stref klimatycznych Polski metodami matematycznymi, Praca doktorska R 851, Politechnika Warszawska, 1966
[37] Raise W.: Die Niedrigaten Ausaentemperaturen fur die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden, Heiz. und Luft., 11, 1936
[38] Rodowicz St.: Jaką najniższą temperaturę trzeba przyjąć przy obliczaniu strat ciepła budynku, Kronika Techniki, nr 2, 1932
[39] Sautter L.: Wärmeschutz und Feuchtigkeitschutz im Hochbau, Berlin 1948
[40] Schmidt E.: Die neuen Reglen für die Berechung von Heizungsanlagen und ihre wiessenschaftlichen Grundlagen, Gesund. Ingenieur, 1928
[41] Suszycki K.: Normy obliczeniowe ogrzewnictwa w Polsce, GWTS. t. 27, s. 267, 1953.
[42] Suszycki K.: Zmiana obliczeniowych temperatur w ogrzewnictwie, GWTS. t. 27, s. 318, 1953
[43] Suszycki K.: Możliwości obniżenia temperatur obliczeniowych w ogrzewnictwie, GWTS. t. 28, s. 118, 1954
[44] Sylwester: O najlepszym sposobie ogrzewania i przewietrzania mieszkań, Izys Polska. t.1, s. 355, 1823/4.
[45] Thom C. S.: Revised Winter Outside Design Temperatures, Heat. Pip. & Air Condit, nr 11, 1956
[46] Williams L.: Are Present Recommended Winter Outdoor Design Temperatures Valid?, ASHRAE Trans., Vol. 68, s. 412, nr 1798, 1962
[47] Własow O. E.: Tiepłotiechniczeskij rasczot ograżdajuszczich konstrukcji, Moskwa 1933
[48] Wójcicki M.: Ogrzewnictwo, Warszawa 1929
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7de5fb2f-8233-4dcc-917b-8578140e1c5e
Identyfikatory