Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7db8c378-659a-446e-bb75-404f46999b49

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Analysis of ability to detect defects in welding structures with usage of dynamic characteristics spectrums

Autorzy Szeleziński, A.  Murawski, L.  Muc, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Non-destructive methods of testing (NDT) welded joints are nowadays intensively developing due to their numerous advantages. The most significant of them are the possibility of objects diagnosis in the place of their work without the necessity of disassembling or long outage, lower costs of realization as well as considerably lower insalubrity for people conducting the tests. Study of dynamic characteristics of welded elements creates a good possibility for welded joints assessment in comparison to other known non-destructive testing methods. The main reasons are Fourier analysis (FFT), damping analysis, differences in signals or their answers. Presented method can be used in classical NDT tests as well as in structural health monitoring (SHM). Assumptions for quality evaluation methods of welded plates using spectrums analysis of dynamic characteristics are presented in the article. In order to provide the high quality of research, the measuring devices of Bruel & Kjaer Company are used. Both, the testing methodology and possibility of using vibration method in welded joints testing are presented. The attention is also drawn to the vital testing elements like proper selection of impact hammer ending and impact place as well as the problem of repeatability of diagnostic signals. The value of repeatability of obtained signals will be of critical importance in the comparative method, which is under development. The results of initial testing of plates with proper and faulty welded joints have been analysed. Among welding faults, the boundary bonding and crevice have been considered. The analysis of impact hammer dispersion values in correlation to the spectrum of dynamic characteristic has been conducted. Statistic methods have been used for the assessment.
Słowa kluczowe
EN diagnosis   welded joints   non-destructive testing   NDT   SHM   vibrations   spectrum analysis   accelerometers  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2016
Tom Vol. 23, No. 2
Strony 365--372
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Szeleziński, A.
autor Murawski, L.
  • Gdynia Maritime University Faculty of Marine Engineering Morska Street 83-87, 81-225 Gdynia, Poland tel.: +48 58 5586331, l.murawski@wm.am.gdynia.pl
autor Muc, A.
  • Gdynia Maritime University Faculty of Electrical Engineering Morska Street 83-87, 81-225 Gdynia, Poland tel.: +48 58 6901651, a.muc@we.am.gdynia.pl
Bibliografia
[1] Bień, J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, WKŁ, Warszawa 2010.
[2] Biernacki, B., Jawor, R., Kozak, T., Lipnicki, M., Marchwicki, M., Niezborała, J. Puchaczewski, N., Świątkowski, R., Badania metodami nieniszczącymi, Laboratorium Badań Nieniszczących KOLI, Gdańsk 1991.
[3] Czurchryj, J., Papkala, H., Winiowski A., Niezgodności w złączach spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2005.
[4] Dudzik, S., Wyznaczenie głębokości defektów materiałowych z zastosowaniem aktywnej termo-grafii dynamicznej i sztucznych sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
[5] Lewicka-Romicka, A., Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.
[6] Malecki, I., Ranachowski, J., Emisja akustyczna źródła, metody, zastosowania, Biuro Pascal, Warszawa 1994 .
[7] Mizerski, J., Spawanie wiadomości podstawowe, Wydawnictwo REA, Warszawa 2005.
[8] Murawski, L., Ostachowicz, W., Opoka, S., Mieloszyk, M., Majewska. K., Practical application of monitoring system based on optical sensors for marine constructions, Key Engineering Materials, Vol. 518, 2012.
[9] Opoka, S., Murawski, L., Wandowski, T, Malinowski, P., Ostachowicz, W., Static – Strain Level Change Together with Detection of Transient Signal as Damage Indicator for Truss and Fame Structures, Strain, Vol. 49, Iss. 4, 2013.
[10] Szeleziński, A., Gesella, G., Murawski, L., Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego, Logistyka 3/2015.
[11] Szeleziński, A., Murawski, L., Muc, A., Gesella, G., Badania wstępne możliwości diagnostyki połączeń spawanych przy pomocy analizy charakterystyk dynamicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2016 (in print).
[12] Uhl, T., Współczesne metody monitorowania i diagnozowania konstrukcji, AGH.
[13] Badania nieniszczące w nowoczesnym wydaniu, EC System sp. z.o.o., 2012.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7db8c378-659a-446e-bb75-404f46999b49
Identyfikatory
DOI 10.5604/12314005.1213753