Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d9f6020-0d81-4e2b-87e4-cf8646e13083

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Wykorzystanie organicznych estrów alifatycznych do otrzymania korzystnej energetycznie mieszaniny eutektycznej

Autorzy Musiał, M. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Use of organic aliphatic esters to obtain an energy-efficient eutectic mixture
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań zmierzających do otrzymania mieszaniny eutektycznej o możliwie najwyższej entalpii przemiany fazowej (topnienia/ krzepnięcia), zachodzących w zakresie temperatur, odpowiadającemu zakresowi komfortu cieplnego człowieka (19–26°C). Otrzymaną mieszaninę sporządzono z palmitynianu propan-1-olu i stearynianu butan-1-olu. Na podstawie przeprowadzonych badań w mikrokalorymetrze różnicowym DSC, zauważono, że mieszanina tych estrów w stosunku masowym 1:1 posiada wyższą wartość entalpii topnienia i krzepnięcia, w pożądanym zakresie temperatur, w stosunku do mieszanin o innej zawartości tych estrów oraz czystych składników mieszaniny.
EN Mixts. of Pr palmitate and Bu stearate in full range of concns. were prepd. and studied for melting and solidification points and enthalpies by microcalorimetry. The eutectic mixt. (1:1 by mass) showed the highest phase change enthalpy at 20°C and was recommended as transparent phase-change material for building industry.
Słowa kluczowe
PL estry alifatyczne   mieszanina eutektyczna   ograniczenie strat ciepła  
EN aliphatic esters   eutectic mixture   limiting heat loss  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1855--1856
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Musiał, M.
  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów, mmusial@prz.edu.pl
Bibliografia
[1] L. Lichołai, B. Dębska, Arch. Civ. Mech. Eng. 2014, 14, 466.
[2] C. Liu, Y. Wu, D. Li, Y. Zhou, Z. Wang, X. Liu, J. Build. Eng. 2017, 11, 87.
[3] C. Liu, Y. Wu, D. Li, T. Ma, X. Liu, J. Energ. Res. 2017, 41, 2138.
[4] S. Li, G. Sun, X. Zou, X. Zhang, Sustainable Cit. Soc. (SCS) 2016, 27, 15.
[5] K.A.R. Ismail, J.R. Henriequez, Int. J. Energ. Res. 1997, 21, 124.
[6] M. Musiał, M. Kaczmarzyk, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA (J. Civ. Eng. Environ. Arch.) 2016, 63, nr 2/I, 171.
[7] L. Lichołai, M. Musiał, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA (J. Civ. Eng. Environ. Arch.) 2016, 63, nr 4/16, 329.
[8] K.R.S. Kumara, R. Parameshwaran, S. Kalaiselvama, Sol. Energ. Mat. Sol. C 2017, 171, 148.
[9] T. Silva, R. Vicente, F. Rodrigues, A. Samagaio, C. Cardoso, Energ. Build. 2015, 88, 110.
[10] L. Lichołai, M. Musiał, J. Szyszka, Zgł. pat. europ. EP3091166-A1 (2015).
[11] M. Musiał, Zgł. pat. pol. P425190 (2018), Materiał zmiennofazowy i sposób wytwarzania materiału zmiennofazowego.
[12] A.I. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa 2006.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d9f6020-0d81-4e2b-87e4-cf8646e13083
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.8