Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d8734b9-b6a3-4b71-a825-7c5ae861d609

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza procesów zużywania łopat w niskroprężnej strefie turbiny parowej

Autorzy Napadłek, W.  Chrzanowski, W.  Woźniak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of wear processes of blades steam turbine in low pressure zone
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzona została analiza procesów zużywania łopat w niskoprężnej strefie (NP) turbiny parowej. Badano topografię powierzchni, skład chemiczny, mikrostrukturę oraz twardość. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że największa intensywność zużywania występowała na końcu krawędzi łopaty (także w strefie zahartowanej), a zwłaszcza w strefie przecinania się krawędzi natarcia z powierzchnią czołową łopaty. Dominujące procesy zużycia występujące na powierzchni badanej łopaty to erozja strefowa (lokalna) oraz korozja. Procesy te prowadzą do bardzo szybkiej degradacji w strefie krawędzi natarcia, które powodują powstawanie charakterystycznego „uskoku geometrycznego” w postaci zmniejszenia przekroju łopaty, co w konsekwencji wpływa na powstanie niebezpiecznej strefy przekroju krytycznego, który ma bardzo istotny wpływ na degradacyjne procesy niszczenia (pękania zmęczeniowego).
EN In the article, the analysis of processes the wear blades under low pressure (LP) of steam turbine carried out. Surface topography, chemical composition, microstructure and hardness were tested. Observations carried out show, that the largest wear intensity occurred at the end edge of a blade (as in the hardened zone), in particular in the zone of intersection of the leading edge with front surface of the blade. Dominating wear processes occurring on the surface of the tested blades is erosion zone (local) and corrosion. These processes lead to very quick degradation in leading edge zone, causing the formation of characteristic "fault geometric" in the form of a reduced cross section of the blade. As a result, it created dangerous zone of the critical section having significant impact on the degradation processes of destruction (fatigue cracking).
Słowa kluczowe
PL turbina parowa   zużywanie erozyjne   zużywanie korozyjne   pękanie zmęczeniowe  
EN steam turbine   erosion wear   corrosive wear   fatigue cracking  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1229--1234
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Napadłek, W.
autor Chrzanowski, W.
autor Woźniak, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna; Wydział Mechaniczny; 00-908 Warszawa; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, adam.wozniak@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Dobosiewicz J., Niektóre przyczyny uszkodzeń łopatek roboczych turbin parowych, Biuletyn nr 1/2003, czerwiec 2003, str. 395-400.
2. http://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/skoda-power-dostarczy-turbozespol-parowy-dla-elektrocieplowni-stalowa-wola-58494-10. Ostatnia aktualizacja: 2012-10-05.
3. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie, WNT, Warszawa 1995.
4. Michałowski S., Plutecki J., Energetyka wodna, WNT, Warszawa 1975.
5. Nikiel T., Turbiny parowe, PWN, Warszawa 1980.
6. Waisman J.L., Phillips A., Simplified measurement of residual stresses, Experimental Stress Analysis, Proc. SESA, XI (2), 1952, s. 29-44.
7. Arasimowicz A., Piekarski R., Pomiar naprężeń własnych metodą usuwania warstw w technologicznych warstwach wierzchnich, Postępy Nauki i Techniki NR 6, 2011.
8. Brzezinski M., Lutze R., Mońka G., Nejman M., Żulińsk P., Uruchomienie stanowiska do pomiarów naprężeń metodą usuwania warstw „Waisman – Phillips”, 12.1.01.444 IMP, praca niepublikowana, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d8734b9-b6a3-4b71-a825-7c5ae861d609
Identyfikatory