Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d73aaa2-b5ec-4149-a163-5f7909ba511f

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Akumulacja energii cieplnej w konstrukcjach ścian zewnętrznych budynków w kontekście stałej wartości współczynnika przenikania ciepła

Autorzy Bieranowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accumulation of thermal energy in the construction of external walls of buildings in the context of a constant value of the heat transfer coefficient
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji zaprezentowano zbiór autorskich propozycji rozwiązania konstrukcji ścian zewnętrznych budynków w aspekcie zmian prawnych dotyczących ochrony cieplnej budynków. Dla trzynastu modeli obudowy budynku w kontekście zewnętrznej ściany – o zbliżonej wartości współczynnika przenikania ciepła – podano zdolność do akumulacji energii termicznej w warstwie nośnej przegrody.
EN The publication presents a set of original suggestions for solutions regarding construction of external walls of buildings in the aspect of legal changes regarding thermal protection of buildings. For thirteen models of building enclosures in the context of the external wall – with similar heat transfer coefficient value – the capability to accumulate thermal energy in the load-bearing layer of the barrier has been given.
Słowa kluczowe
PL ściana zewnętrzna   konstrukcja ściany   pojemność cieplna   współczynnik przenikania ciepła   akumulacja ciepła  
EN external wall   wall structure   thermal capacity   heat transfer coefficient   heat accumulation  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2018
Tom R. 89, nr 5
Strony 47--51
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Bieranowski, P.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
[1] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, PKN, Warszawa, 2008
[2] PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno – wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowa, PKN, Warszawa, 2003
[3] PN-EN ISO 13786:2008 Właściwości cieplne komponentów budowlanych – Dynamiczne charakterystyki cieplne – Metody obliczania, PKN, Warszawa, 2008
[4] Kossecka E., Wpływ struktury przegród budowlanych na ich periodyczną pojemność cieplną, Czasopismo Techniczne z. 5-B/2006, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006, str. 373–380
[5] Kossecka E., Wybrane zagadnienia dynamiki cieplnej budynków, Studia z Zakresu Inżynierii nr 45, Warszawa, 1998
[6] Kossecka E., Relationships between structure factors, response factors and z- transfer function coefficients for multilayer walls. ASHARE Transactions, 1998, tom 104 (1A), str. 68–77
[7] Kossecka E., Krośny J., The effect of insulation and mass distribution in exterior walls on the dynamic thermal performance of whole buildings, Conference Proceedings: Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings VII, Clearwater Beach, Florida, 1998, str. 721–731
[8] Kossecka E., Correlations Between Structure Dependent and Dynamic Thermal Characteristics of Building walls, Journal of Thermal Insulation and Building Science, 1999, tom 22, str. 315–333
[9] Kossecka E., Krośny J., Influence of insulation configuration on heating and cooling loads in a continuously used building, Energy and Buildings, 2002, tom 34, nr 4, str. 321–331
[10] Bieranowski P., Alternatywne rozwiązanie konstrukcji komunikacji w pionie w budynkach remontowanych i modernizowanych. Stalowo-betonowa konstrukcja ustroju, Przegląd Budowlany 4/2014, Warszawa
[11] Bieranowski P., Redukcja mostka cieplnego istniejącym ustroju konstrukcyjnym poprzez zmianę modelu konstrukcji, Przegląd Budowlany 3/2015, Warszawa
[12] Bieranowski P., Konstruowanie węzła pasmowego konstrukcji w płaszczyźnie tarczy stropu na przykładzie rozwiązania ustroju balkonu wspornikowego, Przegląd Budowlany 5/2015, Warszawa
[13] Bieranowski P., Ciepłochronna konstrukcja zewnętrznej komunikacji w pionie – obiekty wszelkiego przeznaczenia, Przegląd Budowlany 9/2015, Warszawa
[14] Dylla A., Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych, Wydawnictwa Uczelniane UTP Bydgoszcz, 2009
[15] Nowak H., Zastosowania badań termowizyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012
[16] Bieranowski P., Współczynnik przenikania ciepła w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie współczynnika przenikania ciepła w warunkach in situ. Cz. I – Wprowadzenie, Przegląd Budowlany 2/2014, Warszawa
[17] Bieranowski P., Współczynnik przenikania ciepła w świetle nowego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Badanie współczynnika przenikania ciepła w warunkach in situ. Cz. II – Badania, Przegląd Budowlany 3/2014, Warszawa
[18] Starakiewicz A., Szyszka J., Fizyka budowli w zadaniach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d73aaa2-b5ec-4149-a163-5f7909ba511f
Identyfikatory