PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie mrozoodporności zapraw żużlowo-popiołowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigation of freeze/thaw resistance of fly ash-slag mortars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania odporności na naprzemienne zamrażanie/odmrażanie zapraw wykonanych ze spoiwem żużlowo-popiołowym złożonym z drobnomielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i popiołu lotnego z fluidalnego spalania węgla brunatnego. W artykule dokonano charakterystyki składników spoiwa oraz podjęto próbę opisania procesów fizykochemicznych zachodzących w układzie żużel–popiół–woda. W celu wykonania zaprawy składniki spoiwa mieszano w pięciu różnych proporcjach i dodawano do pozostałych składników zaprawy (woda i piasek normowy). Po upływie 90 dni dojrzewania próbek w wodzie o temperaturze +20±1°C jedną partię próbek poddano badaniu wilgotności, drugą – naprzemiennemu zamrażaniu i odmrażaniu, a trzecią partię – próbki referencyjne – przechowywano w wodzie. Po upływie określonej liczby cykli zamrażania/odmrażania próbki ważono i badano pod względem wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Wyniki porównano z danymi na temat wytrzymałości próbek referencyjnych. Wilgotność zapraw wyniosła od 7,7 do 8,7%. Najmniejszy ubytek masy odnotowano dla próbek zawierających spoiwo o proporcji 30% popiołu lotnego i 70% żużla wielkopiecowego, a najwyższy dla próbek ze spoiwem zawierającym 70% popiołu lotnego i 30% żużla. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że wraz ze wzrostem ilości popiołu lotnego w spoiwie zmniejsza się jego odporność na oddziaływanie mrozowe w stanie nasycenia wodą.
EN
The article presents the results of investigation of freeze/thaw resistance of fly ash-slag pastes composed of ground granulated blast furnace slag and fly ash from fluidized bed combustion of brown coal. Characteristics of binder components were presented. The binder components were mixed accordingly to five different proportions and then added to the other mortars components (water and sand). After 90 days of samples curing in water of temperature equal +20±1°C one sample lot was investigated towards moisture content, second sample lot was subjected to freeze/thaw tests, and third sample lot – reference samples – was kept in water. After a set number of freezing and thawing cycles the samples were weighed and subjected to flexural and compressive strength tests. The obtained results were compared to the strength results of reference samples. Moisture of samples reached form 7,7 to 8,7%. The lowest mass loss was recorded for samples containing 30% of fly ash and 70% of slag in binder mass, and the highest for samples with 70% of fly ash and 30% of slag in binder mass. The obtained investigation results show that the higher the amount of fly ash in binder the lower resistance to freeze/thaw tests in state of full water saturation.
Rocznik
Strony
93--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Giergiczny Z., Synowiec K., Wpływ napowietrzenia na odporność mrozową betonów zawierających popiół lotny wapienny, „Przegląd Budowlany” 2014, nr 5, s. 31–33.
  • [2] Halbiniak J., Langier B., Mrozoodporność betonu popiołowego a charakterystyka porów powietrznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo” 2014, t. 20, s. 62–72.
  • [3] Jackiewicz-Rek W., Kształtowanie mrozoodporności betonów wysokopopiołowych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, rozprawa doktorska.
  • [4] Machowska A., Kledyński Z., Wilińska I., Pacewska B., Investgation of early hydration process and properties of fly ash-slag binders, artykuł w procesie recenzji w „Construction and Building Materials”.
  • [5] Jeong Y., Park H., Jun Y., Jeong J.H., Oh J.E., Influence of slag characteristics on strength development and reaction products in a CaO-activated slag system, „Cement and Concrete Composites” 2016, Vol. 72, s. 155–167.
  • [6] Ježo L., Palou M., Kozánková J., Ifka T., Determination of activation effect of Ca(OH)2 upon the hydration of BFS and related heat by isothermal calorimeter, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” 2010, Vol. 101 s. 585–593, DOI: 10.1007/s10973-10-0849-y.
  • [7] Kurdowski W., Cement and concrete chemistry, Polish Scientific Publisher, Warszawa 2010.
  • [8] PN-EN 196-1:2006 – Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
  • [9] Kledyński Z., Machowska A., Pacewska B., Wilińska I., Investigation of hydration products of fly ash-slag pastes, „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” 2017, Vol. 130, Issue 1, s. 351–365.
  • [10] Machowska A., Właściwości zapraw budowlanych wykonanych ze spoiwa żużlowo-popiołowego, [w:] Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, red. nauk. Z. Kledyński, Ł. Szarek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, s. 136–145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7d5bd4b1-184d-4b39-9c70-cce15e66040a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.