Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d352622-07e7-4c3a-a4e1-a0cf45dfed45

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of appropriate temporal range of the short duration traffic counts to determine the Annual Average Daily Traffic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kluczową kwestią przeprowadzania pomiarów krótkotrwałych jest wybór odpowiedniego dnia pomiaru (dzień tygodnia, miesiąc w roku) oraz odpowiedniej długości okresu pomiarowego i godzin pomiarów. Odpowiednio dobrany okres pomiarowy wpływa na poprawę dokładności estymacji średniego dobowego ruchu w roku. W artykule określono najkorzystniejszy czasowy zakres przeprowadzania pomiarów wyrywkowych umożliwiający wiarygodne szacowanie średniego dobowego ruchu w roku przy uwzględnieniu rozkładu kierunkowego ruchu oraz rodzajów pojazdów.
EN A key issue in the traffic data collection is the selection of the proper day of measurement (day of week, month of the year) and the proper length of the counts period and hours of measurements. A properly selected measurement period improves the estimation accuracy of the Annual Average Daily Traffic. The article sets out the most appropriate temporal range of the short duration traffic counts, allows reliable estimate of the AADT, taking into account the directional distribution of traffic and types of vehicles.
Słowa kluczowe
PL drogi   pomiary ruchu   średni dobowy ruch w roku (SDR)  
EN roads   traffic data collection   Annual Average Daily Traffic (AADT)  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2015
Tom nr 1
Strony 23--28
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Spławińska, M.
Bibliografia
[1] J. Chodur, S. Gaca: Pomiar ruchu dla ustalania natężeń średnich i miarodajnych oraz oceny jego przebiegu. Kraków 1981
[2] S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ 2008
[3] Ruch Drogowy 2010. Transprojekt–Warszawa Sp. z o.o.
[4] A. Sobota, A. Molecki: Dni pomiarowe. Jak dobrze dobrać okres pomiarów dla analiz natężenia ruchu dróg III klasy technicznej w warunkach miejskich. „Autostrady” 6/2008, s. 17-22
[5] M. Spławińska: Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 1(103)/2014, s. 361-370,
[6] M. Spławińska: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013
[7] M. Tracz praca zbiorowa: Pomiary i badania ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1984
[8] Zbieranie, archiwizacja i analizy danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2008. Etap III. Analiza roczna i edycja wyników pomiarów prowadzonych w stacjach GR i PAT w roku 2009, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 2010
[9] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I – skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. GDDP, Warszawa 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d352622-07e7-4c3a-a4e1-a0cf45dfed45
Identyfikatory