Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d1faef5-6865-4ca1-88e8-042041050e49

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Badanie związków korelacyjnych parametrów zagęszczenia nasypu budowlanego w warunkach in situ

Autorzy Kumor, M. K.  Kumor, Ł. A.  Farmas, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis on the correlation parameters of the embankment compaction under in situ conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Geotechniczna ocena poprawności wykonania korpusu drogowego obejmuje szereg zagadnień, wśród których istotne są dobór i kontrola jakości wykonywanych robót ziemnych. W artykule przedstawiono wyniki badań in situ nad określeniem zależności korelacyjnych pomiędzy parametrami określonymi przy pomocy badań płytą sztywną VSS – E1 i E2, a uzyskanymi z badania lekką płytą dynamiczną LFG. Badania wskazują, iż określenie związków korelacyjnych pomiędzy parametrami charakteryzującymi uziarnienie (Cc, Cu, D10, D20, D30, D60), a parametrami odkształceniowymi uzyskanymi podczas sprawdzania stanu zagęszczenia piasku średniego równoziarnistego nasypu (Evd, E1, E2, I0) jest aktualnie praktycznie trudne lub fizycznie złożone.
EN Geotechnical assessment of the implementation correctness of a road embankment wide range of issues, among which important selection and control of the quality of the earthworks are extremely significant. The article presents results of in situ tests determining correlations between the depending parameters defined by a static plate – VSS test – E1 and E2, and obtained from the study LFG Dynamic Load Plate. Studies indicate that the determination of the correlation between the parameters characterizing the particle size distribution (Cc, Cu, D10, D20, D30, D60), and the compaction parameters obtained by examining the compaction of sand embankment (Evd, E1, E2, I0) is physically complex and hence extremely difficult.
Słowa kluczowe
PL zagęszczanie nasypów   moduł dynamiczny   moduł statyczny   wskaźniki zagęszczenia  
EN embankment   compaction parameter   correlation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 97--104
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kumor, M. K.
  • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, mkkumor@utp.edu.pl
autor Kumor, Ł. A.
  • Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, lukasz.kumor@engeo.com.pl
autor Farmas, J., joannafarmas@gmail.com
Bibliografia
1 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
2 PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3 Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1980.
4 Farmas, J., Wernitz K. Geotechniczna ocena budowy korpusu drogowego wciągu ulicy.., Praca magisterska pod kierunkiem M. K. Kumor UTP, Bydgoszcz 2010.
5 Kumor Ł. A. Badanie zagęszczalności wybranych kruszyw dla potrzeb budowy poduszki kompensacyjnej fundamentu silosu. Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna, Bydgoszcz, 2006, materiał niepublikowany.
6 Kumor, M.K., Kumor Ł.A., Wierzycka, E. Przebudowa ulicy wraz z mostem na rzece ., Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna, Bydgoszcz. 2008 s. 150. Praca niepublikowana.
7 Meyer Zygmunt, Obliczenia inżynierskie osiadania fundamentów. Zapol Szczecin 2012.
8 Pisarczyk, S. Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993a.
9 Pisarczyk, S. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badań. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993b.
10 Sulewska M. J.: Sztuczne sieci neuronowe w ocenie parametrów zagęszczenia gruntów niespoistych. Studia z Zakresu Inżynierii, nr 64, IPPT PAN Warszawa-Białystok 2009.
11 Wiłun Z. Zarys Geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Wydanie 7, Warszawa 2007.
12 Wysokiński L., Kotlicki W. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Nr 429/2007 ITB, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d1faef5-6865-4ca1-88e8-042041050e49
Identyfikatory