Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c95ee13-91c7-463a-8aea-c2a81069204a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Planowanie optymalnej trasy przejazdu transportu samochodowego z wykorzystaniem miękkich metod obliczeniowych

Autorzy Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport wiąże się z przemieszczaniem osób, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby te należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie - gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Planowanie transportu wiąże z wielowymiarową oceną warunków towarzyszących problemom transportowym. W tym celu został zastosowany model rozmyty uwzględniający niepełną i nieprecyzyjną ocenę stanu transportowego.
Słowa kluczowe
PL planowanie trasy   TSL   transport samochodowy  
EN path planning   TSL   motor transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1174--1179
Opis fizyczny Bibliogr. 38 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Wydawnictwo Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2006.
2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.
3. Narkiewicz J., , GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007, s.20-21.
4. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1994.
5. Perenc J., Podstawy myślenia i działania marketingowego w transporcie, Wydawnictwo Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995.
6. Pierścionek Z., Źródła rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2005, nr 10.
7. Popławska – Mszyca J., Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
8. Prochowski L., Żuchowski A., Pojazdy samochodowe Technika transportu ładunków, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa.
9. Romanowska M., Strategia rozwoju i konkurencji, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
10. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
11. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Poznań 2007, s. 94 – 95.
12. Schaefer R., Podstawy genetycznej optymalizacji globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
13. Szewczuk A., O strategiach działania wobec konkurencji na rynku transportowym. Problemy Ekonomiki Transportu 1993,nr 3.
14. Szewczuk A., Strategia firmy transportowej warunkiem do skutecznego działania. W: Kierownik a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego, Wydawnictwo PWE, Szczecin – Świnoujście 1994.
15. Tarkowski J, Ireståhl B., Lumsden K., Transport – Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 1995.
16. Topolski M., Komputerowe algorytmy rozpoznawania sekwencyjnego łączące teorię zbiorów rozmytych z teorią Dempstera-Shafera. Rozprawa doktorska, PRE 01/2008, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
17. Borshchev A. Fillipov A.: From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agnet Based Modeling: Reasons, Teachniques, Tools “The 22nd International Conference of the System Dynamics Society, 2004.
18. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania., wydanie czwarte zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
19. Topolska Katarzyna Mariusz Topolski: Zastosowanie zbiorów rozmytych w planowaniu zapasów w łańcuchu dostaw. Logistyka i Transport 2009. S. 169.
20. Topolska Katarzyna Mariusz Topolski: Inteligentne systemy wieloagentowe w analizie zagrożeń wypadków komunikacyjnych. Logistyka Współczesne wyzwania. Wydawnictwo PWSZ. 2011 s. 175.
21. Topolska Katarzyna, Mariusz Topolski: Optymalizacja i niezawodność inteligentnych systemów sterowania ruchem drogowym. Problemy Eksploatacji Instytut Technologii Eksploatacji. PIB.
22. Topolska Katarzyna, Walkowiak Wojciech W, Topolski Mariusz: Metoda analizy spójności wyników pomiarów z wykorzystaniem teorii ewidencji matematycznej i analizy skupień. Journal of KONES. 2007 vol. 14, nr 2, s. 521-528, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.
23. Topolska Katarzyna, Walkowiak Wojciech W, Topolski Mariusz: The Validation Methods of Durability of Ceramic Coating Under Laboratory Conditions. Journal of KONES. 2006 vol. 13, nr 4, s. 413-420, 1 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
24. Topolski Mariusz: Dynamiczna kontrola trwałości rozrusznika serca. W: Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności. XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, [8-14 stycznia] 2006. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, [2006]. s. 342-351, 2 rys., 5 tab., bibliogr. 9 poz .
25. Topolska Katarzyna Mariusz Topolski: Inteligentne systemy wieloagentowe w analizie zagrożeń wypadków komunikacyjnych. Logistyka Współczesne wyzwania. Wydawnictwo PWSZ. 2011 s. 175.
26. Topolska Katarzyna, Walkowiak Wojciech W, Topolski Mariusz: Metoda analizy spójności wyników pomiarów z wykorzystaniem teorii ewidencji matematycznej i analizy skupień. Journal of KONES. 2007 vol. 14, nr 2, s. 521-528, 2 rys., 3 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.
27. Topolska K, Topolski M., Capabilities for development an ITS system in the city of Wroclaw, Transport System Telematic, Volume 8, Issuse 4, 29-32, November 2015.
28. Bujak A., Topolski M., Miller R.K. Telematics as a tool of efficient supply chain management. Transport System Telematic, Volume 8, Issuse 2, 8-12, November 2015.
29. Topolska K., Topolski M., Janicki M., Kolanek C., Using Com-puter Methods to Identify the Factors Affecting the Management of an Urban Parking Lot. Business Challenges in the Changing Economic Landscape – Vol 2. Proceeding of the 14th Eurasia Business and Economics Society Conference, Springer 2016.
30. Bujak A., Kobyłt A., Topolska K., Topolski M., Inteligentne rozwiązanie sterowania ruchem drogowym w logistyce miasta. Logistyka 5/2014.
31. Bujak A., Topolska K., Topolski M., Inteligentne rozwiązanie sterowania ruchem drogowym w logistyce miasta. Logistyka 5/2014.
32. Bujak A., Topolski M., Concept of a Telematics System Model in Crisis Management. Tools of Transport Telemetics, 15th International Conference on Transport Systems Telematics, TSN 2015, Wroclaw, Poland April 15-17, Springer 2016.
33. Topolska K., Ogranizacja gospodarki magazynowej I funkcjonowanie magazynu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, tts 12/2015.
34. Topolski M., Komputerowy model rozmytego klasyfikatora Bayesa w ocenie rentowności produkcji. Logistyka 6/2014.
35. Topolska K., Modelowanie cyklu produkcyjnego przyużyciu techniki mapowania procesu. Logistyka 6/2014.
36. Topolski M., Topolska K., Komputerowe algorytmy wspomagające planowanie sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych., Logistyka 6/2014.
37. Topolska K., Topolski M., Ude of mergers and genetic fuzzy classifiers in the task of cotntrollingtraffic light ., Logistyka 6/2014.
38. Wooldridge M., Reasoning about Rational Agents. The Mit Press, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c95ee13-91c7-463a-8aea-c2a81069204a
Identyfikatory