PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

O kosztach i efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
About costs and economic efficiency of road investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Koszty realizacji inwestycji drogowych w znaczący sposób zależą od: cen i dostępności wykorzystanych materiałów, kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich standardów dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska czy kosztów uzależnionych od oczekiwań społecznych. Omówiono zagadnienia oceny elektywności ekonomicznej inwestycji drogowych i ich najbardziej "kosztochłonne składniki".
EN
Realization costs of the road investments depend considerably on: prices and availability of used materials, costs connected with assuring appropriate standards for general environment protection, and costs depending on the social expectations. The article presents problems of assessment of economic efficiency of road investments and their most "cost-consuming" elements.
Rocznik
Strony
426--428
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • [1] Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce przygotowana przez Ernst & Young. 14.02.2014.
 • [2] Czapiewska J.: Analiza efektywności ekonomicznej w fazie przygotowania i oceny projektów infrastruktury drogowej. "Magazyn Autostrady", nr 4/2011.
 • [3] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Ogólne specyfikacje techniczne.
 • [4] Gransberg D.D. i inni: Relating Cost Growth from Initial Estimate to Design Fee for Transportation Projects. .”Journal of construction engineering and management”, 2007.
 • [5] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych. Warszawa 2008.
 • [6] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych. Warszawa 2008.
 • [7] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. Warszawa 2008.
 • [8] Liszkowska E.: Paradoksy i bariery w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej przy budowie dróg - cz. I. "Inżynier Budownictwa", nr 7-8/2015.
 • [9] Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa przygotowana przez ekspertów Inicjatywy Jaspers, 2015.
 • [10] Osiński J., Furgalski A.: Możliwości "optymalizacji" kosztów inwestycji infrastruktury drogowej realizowanych w Polsce. Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Warszawa 2014.
 • [11] Radziszewski P., Piłat J., Kowalski K., Król J., Sarnowski M.: Nawierzchnie asfaltowe. "Inżynier Budownictwa", nr 4/2011.
 • [12] Rudnicki M.: Metody ocen ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska. "Studia Ecologiae et Bioethicae", nr 3/2005.
 • [13] Szydło A., Mackiewicz P.: Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych. Poradnik. Polski Cement, Kraków 2005.
 • [14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DzU z 2015 r., poz. 782 (stan prawny od 3 listopada 2015).
 • [15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. DzU z 2013 r., poz. 1232 (stan prawny od 24 stycznia 2016).
 • [16] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. DzU z 2015 r., poz. 2031 (stan prawny od 3 grudnia 2015).
 • [17] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. DzU z 2013 r., poz. 1235 (stan prawny od 16 marca 2016).
 • [18] Wojtas M.: Analiza procesu pozyskiwania gruntu pod drogi publiczne na przykładzie odcinka autostrady A1. „Geodesia et Descriptio Terrarum”, nr 12 (3)/2013.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7c853d5e-a37d-414b-aa83-8f2416563c84
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.