PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kolejowe przewozy regionalne i aglomeracyjne : ewolucja oferty przewozowej w latach 1990-2017 i jej uwarunkowania infrastrukturalne oraz taborowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Regional and agglomeration rail passenger services : evolution of transport offer in 1990-2017 and its infrastructural and rolling stock conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
O znaczeniu kolei jako środka transportu decyduje jej oferta przewozowa. W artykule przeanalizowano długookresowe zmiany ilościowe i jakościowe oferty przewozowej w dwóch bardzo istotnych segmentach rynku przewozowego: pasażerskich przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Okres analizy to lata 1990–2017. Obejmuje ona charakterystykę ilościową i jakościową połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi a głównymi ośrodkami subregionalnymi w poszczególnych województwach. Wynika z niej znaczące skrócenie czasów przejazdów w większości badanych relacji, które nastąpiło w ostatnich latach (po roku 2010). Jest ono związane z poprawą stanu infrastruktury kolejowej, a także z wprowadzeniem do eksploatacji nowoczesnego taboru. Przeprowadzone analizy wskazują, że występuje wyraźna zależność pomiędzy rozwojem ofert przewozowych a wzrostem liczby pasażerów korzystających z kolei w poszczególnych regionach.
EN
The main factor defining the role of the rail transport is its transport offer. The article presents long term quantitative and qualitative changes of the transport offer in two important segments of the market: passenger regional and agglomeration services. The analysis covers the 1990–2017 years. It includes quantitative and qualitative characteristics of direct railway connections between the capitals of Voivodships and sub-regional centres. It shows that journey times for majority of analysed traffic relations have been reduced recently (after the year 2010). It can be attributed to the improvement of railway infrastructure condition and to the implementation of modern rolling stock. Moreover, the analyses show clear dependence between development of transport offer and the utilization of rail transport in particular regions.
Rocznik
Tom
Strony
75--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Beim, M., Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, 10, 19-24.
 • 2. Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce-fakty i mity. Logistyka, 2, 40-50.
 • 3. Engelhardt, J. (2017). Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych 2008-2015. Co dalej… ? Przegląd Komunikacyjny, 4, 30-37.
 • 4. Górny, J. (2013). Zróżnicowanie poziomu dofinansowania przez samorządy wojewódzkie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 22, 15-28.
 • 5. IRG-Rail (2018). Sixth Annual Market Monitoring Report.
 • 6. Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2009). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • 7. Koziarski, S. (1993). Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992. Opole: Instytut Śląski.
 • 8. Lijewski, T. (1995). Ekspansja i regres przestrzenny kolei w Polsce w okresie 150 lat jej istnienia. Problemy Ekonomiki Transportu, 2 (90), 37-45.
 • 9. Mańkowski, T. (2011). Próba analizy kierunków zmian w organizacji pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych w województwie zachodniopomorskim. Logistyka, 3, 1788-1800.
 • 10. Massel, A. (2014). Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 21 (1-2), 17-24.
 • 11. Massel, A. (2018). Wpływ stanu infrastruktury i jakości oferty przewozowej na rozwój kolejowych przewozów pasażerskich-przykład Dolnego Śląska. Technika Transportu szynowego, 7-8, 19-28.
 • 12. Pająk, M., Soczówka, A. (2018). Możliwości rozwoju kolei metropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Technika Transportu Szynowego, 6, 20-27.
 • 13. PKP Polskie Linie Kolejowe (2018). Raport roczny za 2017 rok.
 • 14. Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86, 171-215.
 • 15. Taylor, Z. (2007). Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • 16. Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Koleje pasażerskie w województwach-dynamika zmian. Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
 • 17. Urząd Transportu Kolejowego (2018). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.
 • 18. Ustawa (2000). Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
 • 19. Wiśniewski, S. (2015). Powiązania miast województwa łódzkiego w systemie kolejowego transportu zbiorowego w świetle potencjału komunikacyjnego. Prace Geograficzne, 140, 25-38.
 • 20. Wojtkiewicz, S. (2017). Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2015. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 62-77.
 • 21. Wolański, M. (2008). Ewolucja oferty przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce w latach 1989-2007. Technika Transportu Szynowego, 3, 50-59.
 • 22. Wołek, M. (2012a). Finansowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce przez samorząd województwa w latach 2004-2010. Logistyka, 3, CD, 1-5.
 • 23. Wołek, M (2012b). Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r. Technika Transportu Szynowego, 10, 46-48.
 • 24. Wróbel, I., Klemba, S. (2016). Rewizja krajowego Planu Transportowego i propozycje zmian. Problemy Kolejnictwa, 172, 67-84.
 • 25. Żurkowski, A. (2009). Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych, Problemy Kolejnictwa, 148, 5-47.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7c77efd6-27a3-4b6f-b347-d154b489aabd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.