Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c743935-73a2-4a29-95b4-90801680d82f

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Challenges and Methods in Analyzes of the Heat Transfer in Polymer Dry Bearings

Autorzy Kasza, K.  Matysiak, Ł.  Król, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wyzwania i metody w analizach przepływu ciepła w bezsmarowych łożyskach polimerowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Heat generation and dissipation in dry polymer bearings are important aspects in their design and operation, because the overheating may lead to fast wear or product damage. The estimation of the maximum temperature under defined load conditions is crucial, but it is also a challenging task. Firstly, it is difficult to measure temperature directly at the contact surface between the bearing and the shaft. Secondly, thermocouples that are commonly used as the temperature sensors might create measurement errors. The work presented in this paper utilizes the numerical model of a polymer bearing for the analysis of the internal temperature field. The model is validated with use of experimental data; and, in order to mitigate the measurement errors of the thermocouple sensor, their geometry and properties are included in the simulation model. The achieved agreement between simulation and experimental temperatures is 10% on average, and it is judged that the numerical model may be applied for thermal analysis of the polymer bearing. The obtained results confirm the influence of the thermocouples with metallic sheaths on the temperature distribution inside the tested polymer bearing. It is shown that the value of the measurement errors depends on the layout of thermocouples and might be significantly reduced by their proper arrangement. It is believed that the presented approach for the analysis of thermal performance of dry polymer bearings might be applied to similar cases, which are characterized by large temperature gradients and require temperature sensors, that are made of the materials of high thermal conductivity.
PL Generacja ciepła i jego rozprowadzenie stanowi ważny element przy projektowaniu i użytkowaniu suchych łożysk polimerowych, ponieważ wysoka temperatura może prowadzić do szybszego zużycia materiału i uszkodzenia łożyska. Dlatego też koniecznym jest określenie maksymalnej temperatury występującej przy pracy łożyska. Wyznaczenie maksymalnej temperatury przy zadanym obciążeniu niesie ze sobą kilka wyzwań, mianowicie nie jest możliwy pomiar bezpośrednio na powierzchni styku łożyska i wału, oraz zastosowanie typowych czujników temperatury może prowadzić do dużych błędów pomiarowych. W publikacji pokazano możliwość zastosowania modelu numerycznego do analizy rozkładu temperatury w łożysku, a walidacja zaproponowanego modelu została dokonana w oparciu o wyniki eksperymentalne. Wykazano konieczność uwzględnienia w geometrii układu kształtu i sposobu rozmieszczenia czujników termoparowych, które mogą istotnie wpływać na mierzone wartości temperatury. Ostatecznie różnice pomiędzy wartościami zmierzonymi i wyliczonymi w zaproponowanym modelu nie przekraczały 10%, co pozwoliło uznać ten model za właściwy do analizy termicznej wybranego łożyska polimerowego.
Słowa kluczowe
PL modelowanie numeryczne   analiza cieplna   polimery   suche łożyska   POM  
EN modelling   thermal analysis   polymers   dry bearings   POM  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2018
Tom nr 6
Strony 71--78
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab., wykr., wz.
Twórcy
autor Kasza, K.
  • ABB Corporate Research Center, ul. Starowislna 13a, 31-038 Krakow, Poland
autor Matysiak, Ł.
  • ABB Corporate Research Center, ul. Starowislna 13a, 31-038 Krakow, Poland
autor Król, A.
  • Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Gen. Kaliskiego St. 2, 00-908 Warsaw, Poland
Bibliografia
1. Lawrowski Z.: Polymers in the construction of serviceless sliding bearings, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 7 (4), 2007, pp. 139–150.
2. Ünlüa B. S., Atikb E., Köksalb S.: Tribological properties of polymer-based journal bearings, Materials & Design, vol. 30 (7), 2009, pp. 2618–2622.
3. von Ostayen R. A. J., van Beek A.: Thermal analysis of an LPV test-rig, Tribology International, vol. 32, 1999, pp. 33–38.
4. von Ostayen R. A. J., van Beek A.: Thermal network modeling of and LPV test-rig, Tribology International, vol. 32, 1999, pp. 39–43.
5. Wieleba W.: The role of internal in the process of energy dissipation during PTFE composite sliding against, Wear, 2005, vol. 258, pp. 870-876.
6. Wieleba W.: Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFE ze stalą, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
7. Polozine A., Schaeffer L.: Testing of thermocouples in the high gradient temperature field, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, vol. 73, 2008, pp. 239–244.
8. Attia M. H., Cameron A., Kops L.: Distortion in thermal field around inserted thermocouples in experimental interfacial studies, part 4: End effect, Journal of Manufacturing Science and Engineering, vol. 124, 2002, pp. 135–145.
9. Attia M. H., Kops L.: Distortion in thermal field around inserted thermocouples in experimental interfacial studies, ASME J. Eng. Ind., 108, 1986, pp. 241–246.
10. Attia M. H., Kops L.: Distortion in thermal field around inserted thermocouples in experimental interfacial studies, part 2: Effect of Heat Flow Through the Thermocouple, ASME J. Eng. Ind., 110, 1988, pp. 7–14.
11. Attia M. H., Kops L.: Distortion in thermal field around inserted thermocouples in experimental interfacial studies, part 3: Experimental and Numerical verification, ASME J. Eng. Ind., 115, 1993, pp. 444–449.
12. Raithby G. D. and Chui E. H.: A Finite-Volume Method for Predicting a Radiant Heat Transfer in Enclosures with Participating Media, J. Heat Transfer, vol. 112, 1990, pp. 415–423.
13. Chui E. H. and Raithby G. D.: Computation of Radiant Heat Transfer on a Non-Orthogonal Mesh Using the Finite-Volume Method, Numerical Heat Transfer, vol. 23, 1993, pp. 269–288.
14. Launder B. E. and Spalding B. D.: Lectures in mathematical models of turbulence, London, New York: Academic Press, 1972.
15. ANSYS® Fluent®, Release 16.0, Help System, Fluent Theory Guide, ANSYS, Inc.
16. ANSYS® Fluent®, Release 16.0, Help System, Fluent User’s Guide, ANSYS, Inc.
17. https://www.hotdiskinstruments.com.
18. VDI-Wärmeatlas: Berechnungsblätter für den Wärmeübergang, Springer (1997).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c743935-73a2-4a29-95b4-90801680d82f
Identyfikatory