Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c526c0a-6ee4-43bf-a775-d7b81dc4b874

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty ekologicznych pojazdów samochodowych

Autorzy Babula, M.  Pietruszczak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of ecological vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę samochodów ekologicznych. Przeglądowo scharakteryzowano specyfikę samochodów o napędzie elektrycznym, zastosowanie energii słońca w samochodach, pojazdy hybrydowe oraz samochody zasilane wodorem. Omówiono również prognozy rozwoju samochodów ekologicznych, aspekty ekonomiczne oraz akcje promujące ich sprzedaż.
EN The paper presents the problem of ecological cars. Characterized the specificity of electric cars, the use of solar energy in cars, hybrid vehicles and vehicles powered by hydrogen. It also discusses the development of green cars forecasts, economic aspects and actions to promote their sale.
Słowa kluczowe
PL samochody ekologiczne   energia ze źródeł odnawialnych  
EN ecological car   solar energy  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 50--54, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., il., wykr., tab.
Twórcy
autor Babula, M.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom ; student kierunku Elektrotechnika (studia I stopnia, studia niestacjonarne)
autor Pietruszczak, D.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Malczewskiego 29, 26-600 Radom; adiunkt w Instytucie Automatyki i Telematyki, d.pietruszczak@uthrad.pl
Bibliografia
1. Ambroziak Ł., Rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych – stan i perspektywy rozwoju, Unia Europejska.pl 2015, 234(5): 37-49.
2. Bundesministerium für Finanzen, Österreich https://www.bmf.gv.at/steuern/fahrzeuge/normverbrauchsabgab e.html#heading_Bonus_Malus_f_r_CO2_und_NOx_Emissionen_sowie_f_r_Partikelfilter
3. Cekaw M., 2013, Stella – rodzinny samochód na energię słoneczną, http://technowinki.onet.pl/motoryzacja/stella-rodzinny-samochod-na-energie-sloneczna/cpmc4,
4. Chłopek Z., Bardziński, W., Jarczewski, M., Sar, H., Tułodziecki, M., Akszak-Okińczyk, Ł., Badania emisji zanieczyszczeń z samochodu z napędem hybrydowym, Zeszyty Instytutu Pojazdów, 2005, 58(3): 85-94.
5. Dobrzańska B. M., Dobrzański G., Technika w ochronie środowiska, [w:] Ochrona środowiska przyrodniczego, pod red., Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 327, Warszawa 2008.
6. Gis M., Gis W., Alternatywne sposoby napędu i zasilania pojazdów, Transport Samochodowy, 1:80-95., 2015.
7. Gis W., Menes M., Pielecha J., Gis M.: Implementacja pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe i infrastruktura tankowania wodoru w Europie. Combustion Engines, 54(3): 782-787., 2015
8. Góralczyk I., Tytko R., Makroekonomiczna charakterystyka energii odnawialnej, "Aura" nr 8, s. 7, 2014.
9. GUS, 2014, Energia z źródeł odnawialnych w 2013r., s. 29, Warszawa 2014.
10. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR http://autahybrydowe.pl/hybrydowe/628
11. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, s. 158, 175, Warszawa 2007.
12. Jaś-Nowopolska M., Wybrane działania prowadzące do emisji spalin z samochodów osobowych, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1: 201-219, 2014.
13. Kardasz P., Bentkowska M., Błasiński T. i in., Stan odnawialnych źródeł energii w Polsce, AURA, nr 8, 2014 r. s. 8-10.
14. Krzak J., Samochody hybrydowe i elektryczne. Perspektywy rozwoju rynku w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych 2012, 119(5): 1-4.
15. Lenz, H.P. Future mobility without internal combustion engines and fuels?. Combustion Engines., 155(4), 3-15. ISSN 2300-9896., 2013
16. Łebkowski A., Samochody elektryczne – dźwięk ciszy, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe 2016, 109(1): 155-159.
17. Makolska-Tenold M., Samochód elektryczny ekologicznym rozwiązaniem transportowym zielonego miasta, Logistyka 2015, 3: 5358-5364.
18. Merkisz J., Pielecha I., 2015, Układy mechaniczne pojazdów hybrydowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 19-37.
19. Minister Gospodarki 2009, Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w Odnawialnych Źródłach Energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010–2019
20. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zespół do spraw polityki energetycznej, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, http://www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/kraj_meryt/pol_energ.pdf (dostęp 06.03.2015r.), s. 53., 2005.
21. Moćko W., Wojciechowski A., Ornowski M., 2011, Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w najbliższych latach, Transport samochodowy z. 1, s. 63-71,
22. Moćko W., Wojciechowski A., Ornowski M., Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych w najbliższych latach. Transport Samochodowy, 1: 63-71., 2011.
23. Moćko W., Wojciechowski W., Staniak P., Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w transporcie, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne 2012, 95(2): 99-105., 2012.
24. Ockerblom E., 2015, Pojazdy Hybrydowe. Nowe wyzwania dla producentów komponentów IGBT, ”Elektronika Praktyczna”, s. 84–85, 9-2009.
25. Osiński J., Ogólny model oceny ekologicznej samochodów, Problemy Eksploatacji, 1:133-139., 2012.
26. Paplicki P., Silniki magnetoelektryczne do hybrydowych napędów samochodowych, Przegląd Elektrotechniczny, nr. 6, s. 101–103,
27. Polakowski K., 2011, Samochody elektryczne pojazdami najbliższej przyszłości?, „Prace Instytutu Elektrotechniki” 252/2011, s. 19-39,
28. Polakowski K., Szafraniec A., Renesans samochodów elektrycznych remedium na współczesne problemy transportu samochodowego?, Logistyka 2014, 3: 5233-5240.
29. Rudnicki T, Pojazdy z silnikami elektrycznymi, „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne” Nr 80/2008, s. 245-250, 2008.
30. Śliwka, M., Łyko, P., Pomykała, R., Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alternatywnych źródeł zasilania samochodów osobowych, Logistyka, 4: 9865-9870., 2015.
31. Tyczka M., Skarka W., Elektryczny samochód zasilany ogniwem wodorowym. Alternatywa dla zasilania akumulatorowego?, Mechanik 2016, 6: 238-239., 2016.
32. Węglarz A., Pleśniak M., Samochód Elektryczny, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, s. 19-20, 2011.
33. Witaszek M., Witaszek K., Emisja wybranych, toksycznych składników spalin przez różne środki transportu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport, 29, 2015.
34. Wolak A., Ekologiczne samochody i ich wpływ na redukcję emisji CO2, http://przyjaznemiastanastart.onet.pl/ekologiczne-samochody-i-ich-wplyw-na-redukcje-emisji-co2, 2014.
35. Wójtowicz S., Pojazdy z napędem elektrycznym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 258: 238-250., 2012.
36. Wójtowicz S., Pojazdy z napędem elektrycznym, Prace Instytutu Elektrotechniki, 258: 238- 250., 2012 .
37. Zalejski J., Faszczewska K., Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, Ekonomia i Zarządzanie, 4(3): 92-104., 2012.
38. http://autahybrydowe.pl/hybrydowe
39. www.smartdriver.pl
40. http://samochodyelektryczne.org
41. www.toyota.pl
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c526c0a-6ee4-43bf-a775-d7b81dc4b874
Identyfikatory