Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c1ef185-a1e5-4ecb-9ab0-ee5cbb0954d9

Czasopismo

Ekonomia i Środowisko

Tytuł artykułu

Choosing thermal characteristics for a building’s transparent partition taking solar effects into consideration

Autorzy Święcicki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Ensuring a sufficient level of thermal protection is currently one of the more important issues pertaining to buildings. It stems from the necessity to reduce operational energy consumption of the construction sector and the need to reduce the adverse effects of using “dirty” energy on the environment. This requirement pertains to both newly erected buildings and the ones being modernized. Decisions regarding choosing thermal parameters of partitions, including transparent ones, can be made by referencing the applicable insulation criteria, but also by using appropriate optimization procedures. These should be based on the heat balance measurement of the analyzed component that is as accurate as possible. In this article, the results of using an optimization procedure for windows proposed in energy audit methodology were compared to its extension which includes a component of solar heat gains. The presented extended method may be helpful to future investors, energy auditors, etc. in deciding on the thermal characteristics of transparent partitions.
Słowa kluczowe
PL optymalizacja okna   termo-modernizacja okna   słoneczny zysk ciepła  
EN window optimization   window thermo-modernization   solar heat gain  
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Czasopismo Ekonomia i Środowisko
Rocznik 2018
Tom nr 4
Strony 95--110
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Święcicki, A.
  • Bialystok University of Technology Faculty of Civil and Environmental Engineering Wiejska Street 45E, Białystok, 15-351, Poland , a.swiecicki@pb.edu.pl
Bibliografia
Audyt energ. i rem. (2009), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w spr. szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, Dz.U. 2009 poz. 346 z późn. zm.
Borowska J., Jezierski W. (2018), Heat parameters of multi-sash windows in residential buildings, “Construction and Building Materials” Vol. 176, p. 112-117
Dane klimatyczne (2018), Dane do obliczeń energetycznych budynków – typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków, https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/charakterystyka-energetyczna-budynkow/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow-1/ [01-03-2018]
Fenger J. (2009), Air pollution in the last 50 years – From local to global, “Atmospheric Environment” Vol. 43, Issue 1, p. 13-22
Idczak M., Firląg Sz. (2006), Okna w budynkach pasywnych Okna u budynkach pasywnych – funkcje, wymagania, bilans energetyczny, komfort cieplny, „Świat szkła”, p. 7-8
Jezierski W., Święcicki A. (2018), The Dependence of the Seasonal Demand Indicator for Usable Energy of a Single-Family Residential Building on the Parameters and Orientation of Windows, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” No. 10, p. 400-403
Kerimray A. et al. (2017), Coal use for residential heating: Patterns, health implications and lessons learned, “Energy for Sustainable Development” Vol. 40, p. 19-30
Lis P. (2011), Zapotrzebowanie gospodarki na energię i energochłonność eksploatacyjna budynków, „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” No. 8, p. 145-163
Manteuffel-Szoege H. (2006), Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, SGGW, Warszawa
MPiT (2018), Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raport, https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ogromne-koszty-zdrowotne-i-finansowe-smogu-z-niskiej-emisji-mpit-przedstawilo-raport/ [27-08-2018]
PN-EN 12831 (2006), Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
PN-EN ISO 13790 (2009), Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczenia zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia
Prawo Budowlane (2018), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jednolity, Dz.U. 2018 poz. 1202
Świadectwa energetyczne (2015), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.
Taryfy PGNiG (2018), Taryfy nr 6 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi
Taryfy PSG (2018), Taryfa PSG nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego PSG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi
WT (2013), Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie tekstu jednolitego rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c1ef185-a1e5-4ecb-9ab0-ee5cbb0954d9
Identyfikatory