Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c1890e8-edf1-4cc7-a6ab-5aae9f0d22b3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rescue in crisis management

Autorzy Kuśmińska-Fijałkowska, A.  Bilska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
PL Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents a medical emergency in crisis management system in Poland. It explains both the nature of the crisis and crisis management. The authors present a medical emergency organization, as well as clarification of the activities performed by the rescuer, the first aid. It also presents issues related to the role of emergency medical services in emergency situations, taking into account the implementation of organizational procedures - medical devices.
PL W artykule przedstawiono ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Wyjaśniono w nim zarówno istotę kryzysu, jak i zarządzania kryzysowego. Autorzy zaprezentowali organizację ratownictwa medycznego, jak również sprecyzowali czynności wykonywane przez ratownika, podczas udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiono również zagadnienia związane z rolą ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, uwzględniając realizację procedur organizacyjno – medycznych.
Słowa kluczowe
PL ratownictwo medyczne   zarządzanie kryzysowe   segregacja medyczna  
EN emergency medical services   emergency management   Triage  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 7839--7843, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, a.kusminska@uthrad.pl
autor Bilska, A.
Bibliografia
1. Bril J., and Z. Łukasik. "Bezpieczeństwo transportu." Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (2013): 1895-1905.
2. Chalwin R. P., Flabouris A.: “Utility and assessment of non-technical skills for rapid response systems and medical emergency teams”. Internal Medicine Journal Volume: 43 Issue: 9 Pages: 962-969 Published: SEP 2013.
3. Doroszewski W., (red), Słownik języka polskiego, Tom 7, Warszawa 2003.
4. Gaszyński W., Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej, Warszawa 2013.
5. Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe, Wiedza Obronna 2001, nr 1.
6. Grad B., Ferensztajn – Galardos E., Krajewska R.: „Uwarunkowania przepływu osób w miastach jako element rozwoju logistyki miejskiej”. Transport Miejski i Regionalny, nr 12/2009.
7. Kaczorowski B., (red), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 8, Warszawa 2004.
8. Kadri Farid, Chaabane Sondes, Tahon Christian A.:"Simulation-based decision support system to prevent and predict strain situations in emergency department systems". Simulation Modelling Practice and theory Volume: 42 Special Issue: SI Pages: 32-52 Published: MAR 2014.
9. Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: "Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem", Logistyka 4/2014, CD1, pp. 572-580, ISSN 1231-5478.
10. Krajewska Renata and Zbigniew Łukasik. "Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw." Logistyka (2011).
11. Krzyszkowski A., Łukasik Z., Kasprzyk R., Bornikowska A. Sporty wodne i ratownictwo w bezpieczeństwie asymetrycznym. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie,
12. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z.: "Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością", Logistyka 3/2014,ISSN 1231-5478.
13. Łukasik Z., Waldemar Nowakowski, Kuśmińska-Fijałkowska A.: "Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej", Logistyka 4/2014, CD1, Pages: 758-763, ISSN 1231-5478, 20147.
14. Rall M., Oberfrank S., Human: "Factors and crisis resource management". Improving patient safety UNFALLCHIRURG Volume: 116 Issue: 10 Pages: 892-899 Published: OCT 2013.
15. K. Sienkiewicz – Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.
16. Telak J., Zieliński E., Zielińska M., Oceny skali bólu występującego u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG – propozycja pomiaru piątego parametru życiowego Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk.
17. Telak J., Zielinska M., Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk.
18. The Act of 26 April 2007. Crisis Management (Journal of Laws of 2013., pos. 1166).
19. The Act of 8 September 2006. The State Medical Rescue (Journal of Laws of 2013., pos. 757 with later. D).
20. www.centrumtriage.pl/systemtriage.html (05.12.2014 r.).
21. Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2009.
22. Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7c1890e8-edf1-4cc7-a6ab-5aae9f0d22b3
Identyfikatory