PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Searching for granitoid intrusion as the source of polymetallic mineralization in the NW area of Kraków with the use of geophysical methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Borehole Cianowice-2 was drilled several kilometers to the NW of Kraków. Under the Jurassic deposits, at a depth of 265.3-600.0 m, Ediacaran clastic sediments with polymetallic mineralization represented by a group of dozen ore minerals, mainly sulphides and sulphosalts were found. This is low-temperature, hydrothermal mineralization, which along with local metasomatic transformations indicates that the Ediacaran rocks are probably related to the nearby intrusion of acid igneous rocks. In order to locate this hypothetical intrusion, detailed gravimetric and magnetic tests were performed. As a result, a negative gravimetric anomaly was discovered with minima in the region of Maszyce and Pr¹dnik Ojcowski. An optimal borehole location for a further exploration was proposed near the Podmaszyckie hamlet at a depth of about 1000 m.
Rocznik
Strony
465--477
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski, ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec, marek.markowiak@pgi.gov.pl
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975Warszawa, pawel.czarniak@pgi.gov.pl
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski, ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec, ryszard.habryn@pgi.gov.pl
Bibliografia
 • 1. BACHNACKI S., MARGUL H. i in. 1988 - REGION GÓRNOŚLĄSKI 1985-1990, zadanie 1: Geofizyczne mapy podstawowe regionu górnośląskiego. CPBR nr 1.8, cel nr 43, pkt kontrolny nr 4. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Sosnowiec.
 • 2. BUŁA Z. 2000 - Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., 171.
 • 3. BUŁA Z., JACHOWICZ M. 1996 - The Lower Paleozoic sediments in the Upper Silesian Block. Kwart. Geol., 40 (3): 299-336.
 • 4. BUŁA Z. (red.), HABRYN R., KRIEGER W., KUREK S., MARKOWIAK M., WOŹNIAK P. 2002 - Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego. Państw. Inst. Geol,. Warszawa.
 • 5. BUŁA Z., HABRYN R. (red.) BUŁA Z., BYŚ I., FLOREK R., HABRYN R., JACHOWICZ M., KWARCIŃSKI J., LASKOWICZ R., LISZKA B., MADEJ K., MAKSYM A., MARKOWIAK M., PIETRUSIAK M., PROBULSKI J., RYŁKO W., SALWA S., SIKORA R., STARYSZAK G., TABOL-WÓJCIK P., TOMAŚ A., ZACHARSKI J. 2008 - Atlas geologiczno-strukturalny paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • 6. BUŁA Z., HABRYN R. 2010 - Budowa geologiczna prekambru i paleozoiku regionu krakowskiego. [W:] Jachowicz-Zdanowska M., Buła Z. (red.), Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego. Mat. konf.: 7-39.
 • 7. COX D.P., SINGER D.A. 1986 - Mineral Deposit Models. U.S. Geological Survey Biulletin, 1693: 73-122.
 • 8. FAJKLEWICZ Z. 2007 - Grawimetria stosowana. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • 9. HABRYN R., BUŁAZ., NAWROCKI J. 2014 - Strefa tektoniczna Kraków-Lubliniec na odcinku krakowskim w świetle danych uzyskanych z nowych otworów badawczych Trojanowice 2 i Cianowice 2. Biul. Państw. Inst. Geol., 459: 45-60.
 • 10. JACHOWICZ-ZDANOWSKA M. 2014 - Mikroskamieniałości organiczne terenewu (kambr dolny) i późnego ediakaru (neoproterozoik) okolic Krakowa. Biul. Państw. Inst. Geol., 459: 61-82.
 • 11. KRÓLIKOWSKI C., PETECKI Z. 1995 - Atlas grawimetryczny Polski. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • 12. LASOŃ K. 2003 - Geochemia molibdenowo-wolframowego złoża porfirowego Myszków. Biul. Państw. Inst. Geol., 405: 87-108.
 • 13. MALINOWSKI M., ŻELAŹNIEWICZ A., GRAD M., GUTERCH A.I., JANIK T. 2005 - Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Paleozoic Europe in SE Poland - CELEBRATION 2000 experiment, profile CEL 02. Tectonophysics, 401: 55-77.
 • 14. MARKOWIAK M. 2012 - Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach ediakaru nawierconych otworem Cianowice-2. Biul. Państw. Inst. Geol., 448 (2): 345-358.
 • 15. MARKOWIAK M. 2014 - Przejawy mineralizacji kruszcowej w skałach nawierconych otworami Trojanowice 2 i Cianowice 2. Biul. Państw. Inst. Geol., 459: 83-92.
 • 16. MARKOWIAK M. 2015 - Charakterystyka mineralizacji kruszcowej na tle przeobrażeń termiczno-metasomatycznych skał w rejonie Żarek-Kotowic. Pr. Państw. Inst. Geol., 203: 1-74.
 • 17. MARKOWIAK M., BĄK T., CZARNIAK P., HABRYN R. 2017 - Wykonanie szczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego obszaru na NW od otworu Cianowice-2 (na N od Krakowa) w celu zlokalizowania hipotetycznej intruzji granitoidowej, będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
 • 18. OKULUS H., CIEŚLA E., KOSOBUDZKA I. 1979 - Dokumentacja badań grawimetryczno-magnetycznych, temat: Lubliniec-Kraków, 1975-1978. Archiwum PBG, Warszawa.
 • 19. OSTROWSKI C., KORYCZAN A., OSTROWSKA K., PISUŁA M., PROBULSKI J. 2013 - Udział grawimetrii w kartowaniu struktur geologicznych w Karpatach. Nafta-Gaz, 1.
 • 20. PIEŃKOWSKI, 2014 - Profil sedymentologiczny przedkelowejskich (jurajskich) utworów silikoklastycznych w otworze badawczym Cianowice 2 (okolice Krakowa). Biul. Państw. Inst. Geol., 459: 147-156.
 • 21. PŁONCZYŃSKI J. 2000 - Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000, ark. Skała. Warszawa.
 • 22. RECZEK J. 1973 - Dokumentacja półszczegółowych badań grawimetrycznych, temat: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, 1970-1972. Archiwum PBG, Warszawa.
 • 23. ROSOWIECKA O., KRÓLIKOWSKI C., SOBIEŃ K., GOŁĘBIEWSKI M., LISOWSKI K. 2011 - Opracowanie modelu rozkładu gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Nar. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7be58743-a31c-4492-8b7d-2fa2a3b597f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.