Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7bb308e9-669a-48e6-a624-151abe11279c

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kryteria i zasady wyboru trasy przewozu materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej konwencji przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR)

Autorzy Drewek, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono najważniejsze aspekty dotyczące planowania tras przewozu materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane bezpieczeństwem ruchu drogowego, ryzykiem transportu materiałów niebezpiecznych.
EN The article discusses the most important aspects of planning routes for the transport dangerous goods which result from the international convention transport of dangerous goods and cargo ADR. It addresses the issues including road safety, risk of dangerous goods transport.
Słowa kluczowe
PL przewóz materiałów niebezpiecznych   międzynarodowa konwencja przewozów   ADR  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Drewek, W.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Bibliografia
1. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz. 162).
2. Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222).
3. Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641).Dyrektywa 2008/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 września 2008r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych Dz. U. UE L 260/13.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych - Dz. U. 2002.237.2011.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne – Dz. U.2003.161.1567.
6. Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności administracyjnych wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - Dz. U. MI 2005.6.31.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – Dz. U. 2005.187.1571.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Dz. U. 2005.200.1654.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005r. w sprawie formularza listy kontrolnej - Dz. U. 2005.201.1667.
10. Rozporządzenie Ministra Infratruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania – Dz. U. 2005.207.1733
11. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia – Dz. U.2007.107.0742.
12. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do za łączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. - Dz. U. 2011.110.0641.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004r. w sprawie wzoru świadectwa do radcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych – Dz.U. 2004.135.1445.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004r.w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych – Dz. U. 2004.200.2054.
15. Wstęp do oceny ryzyka zagrożenia ludzi i środowiska w wyniku kolizji środków transportu. prof. dr hab. inż. J. Rak, „III Konferencja Naukowo –Techniczna „Błękitny San”, Dubiecko, 21-22 kwietnia 2006 r.
16. Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2009, Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17. Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na koniec 2009 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
18. J. Bębnowski Przewóz towarów niebezpiecznych Materiały szkoleniowe. TARBONUS, Tarno brzeg 2007.
19. M. Borysiewicz, S. Potempski, Podstawy analiz ryzyka i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do awarii transportowych, 2001r.
20. Jerzy Kolanowski, Marek Różycki, Towary Niebezpieczne w Praktyce Prawdy, półprawdy i statystyka.
21. Markowski, Zapobieganie stratom w przemyśle, Część III Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym, politechnika Łódzka 2000 r.
22. M. Borysiewiz, A. Furtek, S. Potempski, Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, 2000r.
23. M. Borysiewicz, S. Potempski, Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji, 2001 r.
24. T. Pusty Przewóz towarów niebezpiecznych, Poradnik kierowcy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
25. M. Kokociński Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych. Wydawnictwo SPH CREDO, Piła 2009.
26. K. Łangowski Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (1) – ADR „Bezpieczeństwo Pracy” 3 (462)2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7bb308e9-669a-48e6-a624-151abe11279c
Identyfikatory