Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7b47f056-4fd5-4105-8268-30fd597582ef

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta

Autorzy Romanowska, A.  Jamroz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research and analysis of functioning of the third generation: a case study from Tri-City (Poland)
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Wielkopowierzchniowe obiekty (handlowe, usługowe itp.) generują ruch o dużych natężeniach, które często przekraczają możliwości przepustowe przyległego układu ulicznego. Wpływają w ten sposób na znaczne pogorszenie się warunków ruchu w najbliższym otoczeniu obiektu i zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemu transportowego miasta. Wobec braku polskich doświadczeń konieczne jest badanie wpływu wybranych czynników demograficznych, ekonomicznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, organizacyjnych na wielkość ruchu generowanego przez te obiekty. Na tej podstawie możliwe jest utworzenie narzędzi pozwalających na prognozowanie wielkości ruchu generowanego przez tego typu obiekty i wpływu tego ruchu na funkcjonowanie sieci transportowej miasta. Celem referatu jest przedstawienie wyników badań i analiz ruchu generowanego przez obiekty handlowe trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta oraz identyfikacja najistotniejszych czynników wpływających na wielkość generowanego ruchu. W referacie przedstawiono wstępne wyniki modelowania ruchu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, jak również przykłady wykorzystania wyników badań i zbudowanych modeli do prognozowania wielkości ruchu generowanego przez tego typu obiekty.
EN Large-sized commercials (shopping centers, office buildings, etc.) generate high volume of traffic, and therefore often lead to significant deterioration of traffic conditions in adjacent street network and distortions in urban transport system. Due to the lack of Polish experiences it appears to be necessary to study the impact of selected demographic, economic, spatial, infrastructural or organizational factors on the level of traffic generated by the objects. On that basis it is possible to create the tools for forecasting the traffic generation of that kind of commercial buildings and their impact on urban transport network.The aim of this paper is presentation of the results of studies and analyses of the Tri-City third generation shopping centres and identification of most significant determinants of traffic generation. The paper presents the preliminary results of traffic modelling in large-sized commercials, as well as examples of using research results and built models to forecast the volume of traffic generated by the objects.
Słowa kluczowe
PL wielkopowierzchniowe obiekty handlowe   badania i analizy ruchu   modelowanie ruchu  
EN shopping centres   traffic generation   traffic analysis   traffic modelling  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 2(98)
Strony 179--191
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Romanowska, A.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
autor Jamroz, K.
  • Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 1147, kjamroz@pg.gda.pl
Bibliografia
[1] International Council of Shopping Centers: www.icsc.org.
[2] Ledwoń S., Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść. Rozprawa Doktorska. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2008.
[3] Czapiewska A., Analiza funkcjonowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Praca dyplomowa inżynierska. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2010.
[4] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni: www.gdynia.pl.
[5] Urban Land Institute. Parking requirements for shopping centers. Summary recommendations and research study report. Washington, 2003.
[6] Institute of Transportation Engineers. Parking Generation, 3rd Edition. Washington, 2004.
[7] Tracz M., Gaca S., Wpływ supermarketów na funkcjonowanie przyległej sieci ulic. Transport Miejski 1-2/2001. Warszawa, 2001.
[8] Institute of Transportation Engineers. Trip Generation, 8th Edition. Washington, 2008.
[9] Albricht S., Górnikiewicz M., Ciepiela P., Problemy parkingowe i komunikacyjne w rejonach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Transport Miejski. 10/2000. Warszawa, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7b47f056-4fd5-4105-8268-30fd597582ef
Identyfikatory