Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7aa3cf8f-a8fc-4e45-8db5-850c8bac830b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

BIM jako przejaw innowacji logistycznych w budownictwie

Autorzy Puszko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bim as an example of the logistic innovation in building trade
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z tendencjami literaturowymi logistyka stanowi domenę innowacji. Innowacje są szczególnie pożądane w zakresie podmiotów działających w branży budowlanej. Innowacje logistyczne w budownictwie można rozpatrywać w zakresie: przedsiębiorstwa budowlanego i przedsięwzięcia budowlanego. Celem referatu jest opisanie koncepcji Modelowania informacji o obiekcie budowlanym jako nowości usprawniającej zarówno logistykę przedsięwzięć budowlanych jak i logistykę przedsiębiorstw budowlanych w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W referacie opisano przesłanki i istotę BIM oraz kierunki rozwoju BIM w budownictwie. W referacie zaprezentowano także wyniki badań empirycznych dotyczące świadomości BIM w Polsce.
EN According to current literature the logistic comprise of the innovations domaine. The logistic innovations are particulary desirable in building trade. The logistic innovations in building trade ranged an enterprise and a undertalking in question. The main goal of this article is the description of Building information modeling as the innovation that rationalize not only the logistic enterprices but also the logistic undertalking in theoretical and practical aspects. In the article the reasons to Bim, the essence of Bim and the trends in the development of Bim on the example of building trade have been described. In the following article the results of empirical research concerning workers awareness of Bim in Poland have been presented.
Słowa kluczowe
PL BIM   logistyka w budownictwie   branża budowlana  
EN BIM   logistics in construction   construction industry  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1486--1492
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Puszko, K.
Bibliografia
1. All zet for 2015: The BIM Roamap, Build smart, 2011, no. 9.
2. Bizon-Górecka J., Innowacje w budownictwie i ich ryzyko, Przegląd Budowlany 2001, nr 3.
3. Bujak A., Puszkov K., Innowacje w logistyce na przykładzie budownictwa, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2013, nr 5.
4. http://cadportal.pl/bim-polska-perspektywa/; 30.01.2016 r.
5. http://cadportal.pl/10-krokow-do-bim/; 30.01.2016 r.
6. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,badanie_bim,8754; 30.01.2016.
7. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,badanie_bim,8754; 30.01.2016.
8. http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,oprogramowanie_komputerowe,artykul,bim_dla_wykonawstwa,8559; 1.02.2016.
9. http://www.inzynierbudownictwa.pl/dodatek_specjalny,oprogramowanie,artykul,najnowsze_trendy_w_projektowaniu,6036; 1.02.2016.
10. Kossakowski P., Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – obowiązkowy standard przyszłości?, „Przegląd Budowlany” 2014, nr 4.
11. http://www.bca.gov.sg?BIM/bimfound.html.
12. http://www.bimtaskgroup.org/bim-faqs.
13. http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,oprogramowanie_komput-erowe,artykul,przygotowanie_do_projektowania_infrastruktury_w_bim_-_cz_i,8558; 1.02.1016 r.
14. Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku w: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu pod redakcją Forlicza S., CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
15. Łobos K., Szewczyk M., Działalność operacyjna i efektywność ekonomiczna polskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych (2008–2010), „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2012, t. 11 (11).
16. Łobos K., Szewczyk M., Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na rynku polskim, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012, z. 3 (25).
17. Mackiewicz A., Bim w polskim przedsiębiorstwie – zagrożenia i korzyści, „Inżynier Budownictwa” 2014, nr 11.
18. Mazur R., Trzy filary innowacji, http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/rzecznik/30112010/Trzy%20filary%20innowacji,%20Top%20Logistyk,%2003.10.2010.pdf; 23.02.2016 r.
19. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź, 2001.
20. Puszko-Machowczyk K., Integrowanie i dezintegrowanie zasobów przedsiębiorstwa budowlanego jako przejaw jego elastyczności, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego”, Wrocław 2002, nr 928.
21. Puszko-Machowczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa budowlanego w procesie inwestycyjnym, Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie „BUDIN 2004”, Karpacz 18-21 listopada 2004, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004.
22. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej, Materiały z Konferencji Naukowej pt.: „Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji”, Polanica Zdrój 21 – 23 listopada, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004, nr 1045.
23. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność potencjału kadrowego jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006 r.
24. Puszko-Machowczyk K., Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa” pod red. A. Strychalskiej-Radzewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
25. Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: „Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty” Monografia nr 81 pod redakcją naukową M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
26. PuszkovK, Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” we Wrocławiu 2013, nr 5.
27. Puszkov K., Bujak A., Przykłady innowacji logistycznych w branży budowlanej, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2013, nr 5.
28. Puszko K., Preferencje klienta determinantą wprowadzania innowacji w zakresie logistycznej obsługi klienta na przykładzie budownictwa, „TTS” 2015, nr 12.
29. Rgd BIM Norms, Versie 1.1, Rijksgebouwendienst, 1 februari 2013.
30. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, AGH, Kraków 2010.
31. Tomana A., Od CAD do BIM, „Inżynier Budownictwa” 2015, nr 12.
32. Weber R.A. Zasady zarządzania organizacjami, PWE, War-szawa, 1996.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7aa3cf8f-a8fc-4e45-8db5-850c8bac830b
Identyfikatory