PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Threats to gardens and parks in the late 19th and early 20th century in Bielsko-Biała

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zagrożenia ogrodów i parków końca XIX i początków XX w. w Bielsku-Białej
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated green areas were arranged. Despite plans from the end of the 19th century to create a system based on parks, inner lawns, residential gardens and a treed promenade along the river Biała, the present look of the cultivated greenery of Bielsko-Biała is of a mosaic character. Existing and functioning facilities are at risk of many factors leading to their degradation at various grades. This dissertation focuses on the threats to the municipal parks of Bielsko from the end of the 19th century and early 20th century.
PL
Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiektami, związanymi przede wszystkim z rozwojem przemysłu, komponowano obszary zieleni urządzonej. Pomimo planów z końca XIX w., dotyczących tworzenia systemu opartego na parkach, zieleńcach, ogrodach rezydencjonalnych i zadrzewionej promenady wzdłuż rzeki Białej, teraźniejszy kształt zieleni urządzonej Bielska-Białej odznacza się mozaikowym charakterem. Istniejące i funkcjonujące obiekty narażone są na wiele czynników prowadzących w różnym stopniu do ich degradacji. Niniejsze rozważania skupiają się wokół zagrożeń parków miejskich Bielska końca XIX i początku XX w.
Rocznik
Strony
253--263
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor
 • Department of Gardening and Green Areas, Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology
Bibliografia
 • [1] Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 2002.
 • [2] Broda M., Ćwikowski W., Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 2002.
 • [3] Chojecka E., Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994.
 • [4] Hodor K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1: do XVIII w.), „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, Kraków 2012, pp. 8-15.
 • [5] Janoszek E., Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939, Bielsko-Biała 2008.
 • [6] Kenig P., Kominiak W., Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej, Bielsko-Biała 2001.
 • [7] Laszczak R., Ewidencja Parku Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów, gmina Bielsko-Biała powiat bielski, województwo śląskie, Pisarzowice 2013.
 • [8] Mitkowska A., Beskidzki krajobraz kulturowy Bielska-Białej, atrakcja codzienności z uwarunkowań historycznych, [in:] Terra incognita w turystyce, (ed.) M. Leniartek, Wrocław 2009, pp. 13-24.
 • [9] Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa – Lublin 2012, pp. 121-133.
 • [10] Polak J., Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.
 • [11] Stachańczyk R., Stachańczyk G., Ewidencja Parku „Ratuszowego” w Bielsku-Białej, Warszawa 1998.
 • Legal references
 • Aktualizacja programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017-2020.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 1 – studium „Stan miasta i uwarunkowania rozwoju”, Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.
 • Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała, (ed.) A. Rostasiński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice 1996.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7aa11970-5208-4177-adbb-8a69bbb54807
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.