PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie uciążliwości odorowej w systemach kanalizacji grawitacyjno tłocznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Counteracting to the problem of odour nuisance in gravity-pressure sewage systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono problemy pojawiające się podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu uciążliwości zapachowej. Przeprowadzono badania fragmentu sieci kanalizacyjnej w rozproszonym obszarze wiejskim, w pobliżu której występowała uciążliwość zapachowa zgłaszana przez okolicznych mieszkańców. Po zastosowaniu metod prewencyjnych (podłączanie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz jej okresowe płukanie), wykonaniu obliczeń porównujących rzeczywiste wartości przepływu ścieków z projektowymi i przeanalizowaniu stężeń siarkowodoru w studni rozprężnej, stwierdzono konieczność zastosowania metod zapobiegania zagniwaniu ścieków wewnątrz sieci. Przetestowano dwie metody – wtłaczanie do sieci kanalizacyjnej sprężonego powietrza oraz dawkowanie chemii technologicznej. Efektywność obu metod oceniono poprzez stałe monitorowanie stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej. Przed zastosowaniem obu metod stężenie siarkowodoru wahało się najczęściej w granicach 100÷400, a okresowo sięgało 1000 ppm. Wprowadzanie do przewodu tłocznego sprężonego powietrza spowodowało obniżenie stężenia H2S do wartości bliskiej 0 ppm, natomiast dawkowanie reagentu – do około 100 ppm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod kątem skuteczności obniżania stężenia siarkowodoru efektywniejszą metodą zapobiegania zagniwaniu ścieków i formowaniu się H2S w badanym fragmencie sieci kanalizacyjnej było wprowadzanie sprężonego powietrza do rurociągu tłocznego.
EN
The article presents the problems occurring during the operation of the gravity-pressure sewage system with particular regard to the problem of odour. A part of a sewage network, near which there was an odour reported by local residents, was tested. After the adoption of the preventive methods (encouraging people to connect to the sewage system and periodic rinsing of the sewage system), the calculation comparing the actual values of sewage flow with the designed and the analysis of hydrogen sulphide concentrations in the expansion well, it was concluded that the methods to prevent decomposition of sewage inside the sewage system need to be applied. Two methods have been tested – air addition to the sewage network and dosing of chemicals. The effectiveness of both methods was evaluated by constant monitoring of the hydrogen sulphide concentration in the expansion well. Before the adoption of both methods, the concentration of hydrogen sulphide usually ranged from 100 to 400 and reached the maximum level of 1000 ppm. Introducing of compressed air to the pressure sewage system resulted in a reduction of the H2S concentration to a value close to 0 ppm, while the dosage of the reagent reduced the concentration to 100 ppm and less. The study demonstrated that the air addition to the sewage system was more effective in the analyzed part of the sewage network in terms of the reduction of hydrogen sulphide concentration.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
38--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Aquanet S.A; Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Aquanet S.A.
 • Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Brudniak A., Niedźwiedzka K.: Identyfikacja i analiza przyczyn uciążliwości odorowej obiektów gospodarki ściekowej (OGŚ) Miasta Olsztyn. Katedra Inżynierii Środowiska w Olsztynie, nr 11/2014.
 • 2. Dan Firer, Eran Friedler, Ori Lahav: Control of sulfide in sewer systems by dosage of iron salts: Comparison between theoretical and experimental results, and practical implications. Science of the Total environment 392 (2008) 145 156.
 • 3. Głowacka A., Bogusławski B.: Badanie skuteczności napowietrzania wody przy zastosowaniu aplikatura powietrza typu ATOL-OXY. Praca zbiorowa pod redakcją dr hab. inż. Izabeli Ziomoch prof. nzw. PŚI „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”. Gliwice 2017.
 • 4. Klaczyński E.: Technologie usuwania odorów z sieci kanalizacyjnej na przykładzie gminy Śrem oraz z indywidualnych systemów odprowadzania ścieków. Forum Eksploatatora nr 2/2012.
 • 5. Krzaczkowski K.: Usuwanie odorów z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o, marzec 2014.
 • 6. PN-EN 1671:2001. Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
 • 7. Sobczyński P., Sówka I., Nych A.: Emisja siarkowodoru jako wskaźnik uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. Politechnika Wrocławska, Zakład Ekologistyki, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska 2014.
 • 8. Stetkiewicz J.: Siarkowodór. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 4(70), s. 97-117.
 • 9. Wrona J.: Śmierdzi w kanale. Zagniwanie ścieków w kanalizacji tłocznej. „Ochrona środowiska” nr 5/2012.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7a71c099-8482-48cd-a43e-38bae103983b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.