Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7a6d2cb8-e70b-4ad3-96a1-e6e44f962e6e

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Problematyka naukowo-badawcza w procesie integracji systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce

Autorzy Michalski, L.  Żukowska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Research issues in integration process of transport safety system in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Potrzeby integrowania systemów bezpieczeństwa transportu wynikają ze współczesnych wymagań cywilizacyjnych i systemowych. Warunkiem realizacji tych potrzeb jest silne wsparcie procesów integracyjnych wiedzą ukierunkowaną na typowe dla systemu transportu zjawiska powstawania wypadków i awarii, techniki badań czy potrzeby komunikowania o uzyskanych wynikach tych badań. Szczególnym wymaganiem prowadzenia badań wypadków transportowych jest ich niezależność, multidyscyplinarność i innowacyjność. W Polsce, wskutek niezwykle skromnego finansowania a także rozproszenia badań nad bezpieczeństwem transportu, tworzenie naukowych podstaw integracji systemów bezpieczeństwa transportu staje się niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza w zakresie integrowania funkcji i struktur organizacyjnych transportu lotniczego, wodnego i kolejowego z transportem drogowym.
EN The need to integrate transport safety systems results from modern civilization and system requirements. The condition for satisfying these needs is a strong support of the integration processes by the knowledge aimed at typical for transport system phenomena of accidents and failures appearance, the techniques of investigation, or need to communicate on the findings of these studies. A particular requirement of the transport accident investigations is their independence, multidisciplinarity and innovation. In Poland, due to extremely modest funding and fragmentation of research on transport safety, to create the scientific basis for the integration of transport safety is an extremely difficult task, particularly in integrating functions and organizational structures of air, water and rail with road transport.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo transportu   integracja systemu   badania naukowe  
EN transport safety   system integration   research  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Michalski, L.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, michal@pg.gda.pl
autor Żukowska, J.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, joanna@pg.gda.pl
Bibliografia
[1] Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom III – Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu, pod red. Ryszarda Krystka, Warszawa, WKŁ 2009
[2] Michalski L.: Odrębności i wzajemne powiązania systemów bezpieczeństwa transportu, Journal of KONBiN, 2010
[3] Żukowska J.: Uwarunkowania rozwoju Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu. Rozdz. 2 w pracy zbiorowej: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, T.3 Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce, WKŁ, 2010
[4] Michalski L.: Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu. Rozdz. 5 w pracy zbiorowej pod red. R. Krystka: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – Synteza, WKŁ, 2010
[5] Krystek R., Michalski L., śukowska J.: The value of independent investigations within integrated transport safety systems. 13th International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering. Proceedings of Marine Traffic Eng. Malmo, Sweden, 2009
[6] Jamroz K., Chruzik K., Gucma L., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A.: Integracja metod zarządzania ryzykiem w transporcie. Rozdz. 7 w pracy zbiorowej: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, T.2 Uwarunkowania Rozwoju Integracji Systemów Transportu, WKŁ, 2010
[7] Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J: TRANS-RISK–Zintegrowana metoda zarządzania ryzykiem w transporcie. Journal of KONBiN, 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7a6d2cb8-e70b-4ad3-96a1-e6e44f962e6e
Identyfikatory