Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-79be9251-86b6-43fe-8e07-b45d7384a45a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zarządzanie organizacją w aspekcie wpływu subkultur na postawy pracowników

Autorzy Topolska, K.  Kierzek, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Management organization in terms of impact on the attitudes of employees subcultures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został temat subkultur działających w organizacjach, który jest aktualnym zagadnieniem w badaniach o zarządzaniu organizacjami. Między członkami poszczególnych grup pracowniczych panują określone relacje, pracownicy komunikują się między sobą. Głównym celem takiej komunikacji jest tworzenia ram kultury organizacyjnej. I to właśnie na bazie kultury organizacyjnej najczęściej tworzą się subkultury. W literaturze można znaleźć wiele informacji co warunkuje powstawanie subkultur, czy jak mogą one oddziaływać na pracowników. Zagadnienie związane ze zjawiskiem powstawania subkultur w organizacjach i ich wpływ na zachowania pracowników jest na tyle ciekawy, że warto mu się bliżej przyjrzeć. Artykuł przedstawia kulturę organizacyjną i pokazuje jej wpływ na działanie organizacji, wyjaśnia pojęcie subkultury w organizacji. Zostało również opisane co warunkuje ich powstawanie oraz w jaki sposób istnienie poszczególnych subkultur może wpływać na całą organizację. Została przeprowadzona analiza studium przypadku, a także wykorzystano narzędzie badawcze.
EN The article was discussed about subcultures active in organizations, which is a current issue in studies of managing organizations. Among the members of the various groups of employees prevail defined relationships, employees communicate with each other. The main purpose of this communication is to create a framework of organizational culture. And it is based on organizational culture usually formed subculture. In the literature you can find a lot of information which determines the formation of subcultures, or how they may affect the workers. The issue related to the phenomenon of formation of subcultures in organizations and their impact on employee behavior is so interesting that it is worth a closer look. The article presents the organizational culture and shows its impact on the operation of the organization, explains the concept of subcultures in the organization.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie organizacją   kultura organizacyjna   pracownicy   subkultura   oddziaływanie  
EN management organization   organizational culture   employees   subculture   influence  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1880--1883
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Topolska, K.
autor Kierzek, D.
Bibliografia
1. Albański L. „Wybrane zagadnienia z patologii społecznej”, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2010.
2. Griffin R. „Podstawy zarządzania organizacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
3. Hofstede G.J. „Kultury organizacyjne, PWE, Warszawa 2007.
4. Klincewicz Krzysztof, Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW 2016.
5. Koźmiński A., Piotrowski W., „Zarządzanie Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6. Łaszczak M. „Patologie w organizacji”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1999.
7. Sirko Stanisław, Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane problemy. Akademia Obrony Narodowej 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-79be9251-86b6-43fe-8e07-b45d7384a45a
Identyfikatory