Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-79994875-8f56-4c51-ab26-80b4f59cac0f

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wykorzystanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania projektami w przedsiębiorstwie górniczym

Autorzy Święcicka, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use of cost account for project management in mining enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poddano analizie porównawczej najbardziej znane rachunki kosztów stosowane w zarządzaniu kosztami w ujęciu procesowym. Na podstawie przeglądu literaturowego wyłoniono rachunki kosztów najbardziej odpowiednie do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego, a następnie przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania rachunku kosztów działań sterowanego czasem dla efektywnego zarządzania projektami w przedsiębiorstwie górniczym.
EN The article presents a comparative analysis of the most famous cost accounts used in the cost management in terms of process. Based on the literature review there were selected the most appropriate cost accounts for use in coal mining, and an outline of the concept of using activity based costing time controlled for effective project management in a mining enterprise.
Słowa kluczowe
PL rachunek kosztów   przedsiębiorstwo górnicze   zarządzanie projektami  
EN cost account   mining enterprise   project management  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 203--216
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Święcicka, Z.
Bibliografia
1. Czopek K., Tyrała B.: Działania według rachunku kosztów ABC jako baza do prac związanych ze wzrostem efektywności kopalni węgla brunatnego. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006, AGH WGiG, Kraków 2006.
2. Jabłońska-Firek B.: Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych w górnictwie. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.
3. Kaplan R.S., Andersen S.R.: Rachunek kosztów działań sterowany czasem, TDABC Time-Driven Activity-Based Costing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom wydawniczy ABC, Kraków 2000.
5. Karbownik A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 10. Planowanie projektu. Wiadomości Górnicze, nr 12, 2007.
6. Karbownik A.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym – część 15. Zarządzanie kosztami projektu. Wiadomości Górnicze, nr 6, 2008.
7. Kustra A., Sierpińska M.: Realizacja funkcji budżetowania i kontroli w cyklu życia pola eksploatacyjnego w kopalni węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, t. 69, nr 9, 2013.
8. Kustra A.: Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Rozprawy. Monografie, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013.
9. Łada M., Kozarkiewicz A.: Rachunkowość zarządcza i controling projektów. C.H. Beck, Warszawa 2007.
10. Sobańska I (red. nauk.): Rachunek kosztów podejście operacyjne i strategiczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
11. Tchórzewski S.: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami w górnictwie. Wiadomości Górnicze, 1/2009.
12. Turek M., Jonek-Kowalska I.: Ocena systemów zarządzania kosztami w ujęciu sektorowym. Organizacja i Kierowanie, nr 2/2012 (151).
13. Turek M., Jonek-Kowalska I.: Współczesne rachunki kosztów jako inspiracja dla rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 66, Gliwice 2013, http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z66/15%20Turek,%20Jonek-Kowalska.pdf
14. Turek M.: System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Difin, Warszawa 2013.
15. Tyrała B.: Metody analizy efektywności przedsiębiorstwa górniczego z wykorzystaniem rachunku kosztów działań ABC. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2007.
16. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Placet, Warszawa 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-79994875-8f56-4c51-ab26-80b4f59cac0f
Identyfikatory