Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7998418f-2a68-4747-abe0-0ce9c009fd4e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zagrożenia w transporcie gazów technicznych na przykładzie zdarzenia w Bucheon

Autorzy Kaczmarzyk, P.  Klapsa, W.  Dziechciarz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport hazard of technical gases on the example of events in Bucheon
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagrożenia generowane podczas eksplozji zbiorników zawierających techniczne gazy, stwarzają niebezpieczeństwo dla społeczeństwa oraz otaczającej infrastruktury. W niniejszym artykule dokonano analizy zagrożeń związanych z transportem gazów na przykładzie katastrofy w mieście Bucheon, gdzie miał miejsce ogromny pożar powierzchniowy obejmujący stację paliwową oraz dwie eksplozje typu BLEVE z udziałem cysterny zawierającej propan oraz butan. W artykule dokonano analizy zagrożeń powodowanych przez techniczne gazy i przeprowadzono szereg symulacji w programach Rizex-2 i Aloha obrazujących strefy zagrożenia oraz odpowiadające im skutki.
EN Hazards generated during the tank explosion create danger to the community and the surrounding infrastructure. This paper analyzes the risks associated with the transport of technical gases on the example catastrophic fire and explosion in Bucheon. Analysis consist a huge pool fire covering the filling station and two BLEVE explosions involving tanks containing propane and butane. It is presented simulations (performed using Rizex-2 and Aloha) illustrating the danger zone and the corresponding effects.
Słowa kluczowe
PL gaz techniczny   transport   BLEVE  
EN industrial gas   transport   BLEVE  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 231--234
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kaczmarzyk, P.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
autor Klapsa, W.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
autor Dziechciarz, A.
  • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
1. Statystyki interwencji PSP. Strona internetowa Komendy Głównej PSP (dok. elektr. dostęp 23-10-2015, źródło:http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/interwencje_psp).
2. Praca zbiorowa, Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za lata 1999-2013, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2000-2014.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
4. Abbasi T. Abbask S. A, The boiling liquid expanding vapour explosion (BLEVE): Mechanism, consequence assessment, management, “Journal of Hazardous Materials” 2007, 141(3), 489-519.
5. E. Planas, E. Pastor, J. Casal, J.M. Bonilla, Analysis of the boiling liquid expanding vapor explosion (BLEVE) of a liquefied natural gas road tanker: The Zarzalico accident, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2015.
6. Birk, A. M., & Cunningham, M. H, The Boiling liquid expanding vapour explosion [w:] International Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1994, 7(6), 474–480.
7. Database with hazardous materials used for industrial safety maintained by the Department of Industrial Safety of TNO Coded Accident Abstract – Accident Nr. 13836,http://www.factsonline.nl/free-example/13836/chemical-accident-in-south-korea-with-butane [dostęp 12.08.2015].
8. Kyoshik Park, M. Sam Mannanb, Young-Do Jo, Ji-Yoon Kima, Nir Keren, Yanjun Wang, Incident analysis of Bucheon LPG filling station pool fire and BLEVE, Journal of Hazardous Materials A137 (2006) 62–67.
9. Woliński, M., Ogrodnik, G., & Tomczuk, J. (2007). Ocena zagrożenia wybuchem. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
10. ALOHA – Aerial Location of Hazardous Atmospheres –www.epa.gov.pl
11. Van den Berg, A. C. (1985). The multi-energy method: a framework for vapour cloud explosion blast prediction. Journal of Hazardous Materials, 12(1), 1-10.
12. R. Mazur, sprawozdanie z badań „Analiza danych statystycznych PSP w zakresie wybuchów zbiorników z gazami technicznymi w Polsce w latach 2000-2014” zrealizowane w ramach projektu CNBOP-PIB finansowanego przez NCBiR DOB-BIO6/02/50/, CNBOP-PIB, Józefów czerwiec 2015.
Uwagi
PL 1. Artykuł opracowano na podstawie badań realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach projektu nr DOB-BIO6/02/50/2014 pt. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”. 2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7998418f-2a68-4747-abe0-0ce9c009fd4e
Identyfikatory