Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-79848334-3bbc-45ca-85df-c6eb8ff6a478

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Analiza przekształceń geomechanicznych na terenie Polski oraz możliwość ich rekultywacji roślinami energetycznymi przy jednoczesnym wykorzystaniu powstałej biomasy do produkcji biopaliw

Autorzy Czekała, W.  Górny, D.  Rutkowski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of geomechanical transformations in Poland and the possibility of their reclamation using energy crops while exploiting of the obtained biomass for biofuel production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podmioty negatywnie wpływające na środowisko zobowiązane są do kompensacji przyrodniczej zniszczonych obszarów. W pracy przedstawiono problem degradacji gleb, aspekty prawne oraz możliwość rekultywacji biologicznej na terenie Polski. Zaprezentowano rozwiązanie działalności naprawczej przy użyciu roślin energetycznych zapewniając zamknięty obieg materii w przyrodzie.
EN The entities which have negative impact on the environment are obliged to compensate environmental changes of damaged areas. The article presents the problem of soil degradation, legal aspects and the possibility of biological reclamation in Poland. Presented solution of repair activity embraces the use of energy crops providing a closed circulation of matter in nature.
Słowa kluczowe
PL rekultywacja terenów zdegradowanych   biopaliwa stałe   biopaliwa gazowe   rośliny energetyczne  
EN reclamation of degraded areas   solid biofuels   gaseous biofuels   energy crops  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2014
Tom R. 55, nr 6
Strony 47--52
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Czekała, W.
autor Górny, D.
  • Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Rutkowski, B.
  • Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)
[2] Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia. (Dz. U. 2008 nr 103 poz. 664)
[3] Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa, 2012
[4] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 )
[5] Lisowski T., Technologia do zbioru roślin energetycznych, 2010
[6] Główny Urząd Statystyczny. Energia ze źródeł odnawialnych, Warszawa, 2012
[7] Hough S., Poland's hard coal industry, "New world resources" [online][ dostęp 03/2012 - 27/9/2012]. Dostępny w internecie: http://www.newworldresources.eu/en/media/open-mine/open-mine-03-2012/polands-hard-coal-industry
[8] Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)
[9] Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)
[10] Skawina T., Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, Węgiel Brunatny nr 3, 1963
[11] Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, 2012
[12] Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska, Warszawa, 2013
[13] Kasztelewicz Z., Hajdo S., Sypniowski S., Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych. Cz. 1 Problemy Ekologii, 2010
[14] Kasztelewicz Z., Sypniowski S., Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach. Górnictwo i Geoinżynieria, 2011
[15] PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, "Góra Kamieńsk"[online]. Dostępny w internecie: http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/index.php/zloze-zloczew/informacje-ogolne/rekultywacja--i-rewitalizacja/gora-kamiensk/
[16] Minister Gospodarki: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010
[17] Kościk B., Rośliny Energetyczne, Lublin, 2003
[18] Kołodziej B., Matyka M., Odnawialne źródła energii. Rolnicze Surowce Energetyczne, 2012 [19] Gradziuk P., Biopaliwa, Wieś Jutra, Warszawa, 2003
[20] Kołtyś S., Szymanek M., Dreszer K. A., Ocena technologii produkcji biogazu ze ścieków miejskich na przykładzie oczyszczalni ścieków „Hajdów ", 2009
[21] Czekała W., Pilarski K., Dach J., Janczak D., Szymańska M., Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2012
[22] Naworyta W., Aktualne problemy oraz trendy w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym, Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6, 2013
[23] Malewski J., Środowiskowa i społeczna ocena górniczych projektów inwestycyjnych, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5-6, 2012
[24] Lewandowski M.W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 2012
[25] Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja la.4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-79848334-3bbc-45ca-85df-c6eb8ff6a478
Identyfikatory