Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-79517200-d556-45c3-95d0-fa85bd4a18dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nowe technologie w ratownictwie drogowym w kontekście wymagań systemu dopuszczeń : doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej

Autorzy Chmiel, M.  Kalinowska, J.  Gołaszewska, M.  Markowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New technologies in road rescue in the context of admittance system requirements : experience of State Fire Service
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa technicznego i sprzętu stosowanego do działań ratowniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, na przestrzeni przede wszystkim ostatniego trzydziestolecia. W artykule przedstawiono również cele oraz założenia dotyczące systemu dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia i życia, a także główne kierunki zmian w trendach technologicznych sprzętu na co dzień wykorzystywanego przez strażaków. W podsumowaniu sformułowano wnioski.
EN This article contains basic concepts of technical rescue and equipment used for rescue operations by Fire Protection Units, with purpose to ensure safety, mainly over the last thirty years. Moreover this article shows purposes, significant changes and assumptions concerning the admittance system of products dedicated to ensure safety and protection of health and life as well as the main changes, trends with reference to equipment used by fire-fighters on a daily basis. In summary, conclusions were drawn.
Słowa kluczowe
PL ratownictwo drogowe   ratownictwo techniczne   sprzęt ratowniczy   straż pożarna   jednostki ratownicze  
EN road rescue   technical rescue   rescue equipment   fire brigade   rescue units  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 112--116
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chmiel, M.
  • Zastepca Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB
autor Kalinowska, J.
  • doktorantka II roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
autor Gołaszewska, M.
  • Specjalista w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB
autor Markowski, T.
  • Specjalista w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB
Bibliografia
1. Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 85 poz. 553).
2. Leśniakiewicz W., Dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej – publikacja opracowana przez zespół pod kierunkiem Komendanta Głównego PSP, Szefa Obrony Cywilnej nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza, Wydawnictwo CNBOP PIB 2010.
3. Kowalski M., Rozporządzenie dla straży pożarnej, „Kwartalnik CNBOP PIB Bezpieczeństwo i technika Pożarnicza” nr 2008, nr 3.
4. Standardy CNBOP-PIB 0002:2012, Ocena zgodności wyrobów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wydanie 3, kwiecień 2012.
5. Antoni Wolny, Marek Pisarek Gaśnice wczoraj dziś i jutro ISBN-83-917067-1-0 wyd. CMP Mysłowice 2003 r.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 poz. 305).
7. Zboina J., Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia „Kwartalnik CNBOP-PIB Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2012, nr 1.
8. Chmiel M.. Banulska A.. Markowski T., Dopuszczenie do użytkowania wyposażenia wykorzystywanego przez służby ratownicze portów lotniczych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 2013, nr 157 str. 159-176 ISBN 978-83-60908-39-6.
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).
10. Karabin P., Podlasiński R. Ratownictwo Techniczne (dostęp: www.ppoz.pl).
11. Zboina J., Chmiel M., Stachowska A., Kiełbasa T., Nasiorowski A., Pastuszka K. Wymagania i system dopuszczeń sprzętu i wyposażenia straży pożarnej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Monografia z okazji 20-lecia PSP. Wydawnictwo KG PSP 2012 r.
12. PN – EN 13204 Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnych.
13. Leśniakiewicz W., Mamy powody do satysfakcji „Przegląd Pożarniczy” nr 5/12.
14. Opracowanie własne na podstawie: Rescue Magazine (dostęp: http://rescuemagazine.pl/numer-2/).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-79517200-d556-45c3-95d0-fa85bd4a18dd
Identyfikatory