PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oszacowanie ładunku zanieczyszczeń biogennych transportowanych do Zatoki Gdańskiej przez Potok Oliwski

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Estimate load of biogenic pollutants inflowing with water of Oliwa Stream to gulf of Gdansk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ciągłe zmiany w środowisku wynikające z zaspokajania ciągle rosnących potrzeb ludności mają poważne konsekwencje. Coraz częstsze zjawiska powodziowe, pogorszenie jakości wód powierzchniowych i zwiększające się zanieczyszczenie mórz są w dużym stopniu skutkiem działalności człowieka. Rosnący udział powierzchni uszczelnionej przyczynia się do zwiększenia zarówno stopnia zanieczyszczenia, jak i ilości wód opadowych, a w konsekwencji ładunku zanieczyszczeń. Celem pracy było określenie szacunkowego ładunku zanieczyszczeń biogennych dopływających do Morza Bałtyckiego z obszaru zlewni Potoku Oliwskiego, jednego z cieków przepływających przez teren miasta Gdańsk. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań jakości wody Potoku Oliwskiego, jednego z największych gdańskich odbiorników wód opadowych ze zlewnią o powierzchni prawie 29 km2. Próbki wody pobierano w sześciu punktach (trzech w zlewni naturalnej i trzech w zurbanizowanej) podczas pogody bezopadowej i po wystąpieniu epizodu opadowego. Oznaczono stężenia i obliczono ładunki roczne związków biogennych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Największy ładunek azotanów (V) i fosforu całkowitego odprowadzany jest latem i wynosi odpowiednio 4 tony NO3- w przeliczeniu na rok i prawie 2 tony Pog rocznie. Ortofosforany odprowadzane są głównie jesienią, a ich roczny ładunek wprowadzany do Morza Bałtyckiego to prawie 4 tony. Większość substancji biogennych pochodzi ze zlewni zurbanizowanej, dlatego należy w tym obszarze zlokalizować i ograniczyć źródła zanieczyszczeń.
EN
Flood events, worse condition of surface waters, and pollution of sea waters are associated with the anthropogenic changes in the environment. Increasing pollution and the amount of rainwater – raise the pollution load as a result of increasing the built-up area. The aim of the study was to investigate the pollution load coming from a catchment in Gdansk to the Baltic Sea by stream. The study presents the results of water quality tests in the Oliwa Stream. It is one of the largest rainwater receivers in Gdansk with a catchment area of almost 29 km2. Water samples were collected at six points (three in the natural catchment and three in urbanized catchment). The pollutant concentrations were obtained from the tests On the basis of the results, the loads of biogenic compounds introduced into the Gulf of Gdansk were calculated. The largest load of nitrates (V) and total phosphorus is discharged in the summer and amounts to 4 tons NO3-and almost 2 tons of total phosphorus per year, respectively. Orthophosphates are discharged mainly in autumn, and their annual load is almost 4 tons. The majority of biogenic substances comes from the urbanized catchment; therefore, it is necessary to locate and limit the sources of pollution in this area.
Rocznik
Strony
1--8
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab., rys.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, ul. Narutowicza 11/12, 80-001 Gdańsk, karolina.lukowicz@pg.edu.pl
autor
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, ul. Narutowicza 11/12, 80-001 Gdańsk
 • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, ul. Narutowicza 11/12, 80-001 Gdańsk
Bibliografia
 • 1. Cieśliński R., Pietruszyński Ł. 2016. The influence of precipitation on the state of urban river quality on example Orunki Creek. Inżynieria Ekologiczna, 49, 151–161.
 • 2. Forsberg C. 1991. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego. (P. Migula, Trans.) Uppsala.
 • 3. Jarosiewicz A. 2012. Opad atmosferyczny jako źródło substancji biogenicznych - na przykładzie Jeziora Dobra (Polska północna). Inżynieria Ekologiczna, 48–56.
 • 4. Kasterka B., Kasterka B., Nowiński K., Ganczarek P. 2011. Oceny wpływu zbiorników na jakość wód dolnej częsci zlewnie Potoku Oliwskiego. Część I - badanie tła. Gdańsk.
 • 5. Liu A., Egodawatta P., Guan Y. , Goonetilleke A. 2013. Influence of rainfall and catchment characteristics on urban stormwater quality. Science of The Total Environment, 444, 255–262.
 • 6. Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E. 2017. Ocena stężenia form azotu w zurbanizowanej zlewni na przykładzie Potoku Oliwskiego. Inżyniera Ekologiczna, 18(3).
 • 7. Newcombe C.P., Jensesn J. 1996. Channel suspended solids and fisheries, a synthesis for quantitive assessment of risk and impact. North American Journal of Fisheries Management, 16, 693–727.
 • 8. Ociepa E., Kisiel A., Lach J. 2010. Zanieczyszczenia wód opadowych spływających do systemów kanalizacyjnych. Proceedings of ECOpole, 4(2), 465–469.
 • 9. Olechnowicz-Bobrowska B. 1970. Częstość dni z opadem w Polsce. PWN Warszawa.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187).
 • 11. Sapek A., Nawalany P., Barszczewski J. 2003. Ładunek składników nawozowych wnoszony z opadem mokrym na powierzchnię ziemi w Falentach w latach 1995-2001. Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie, 3.
 • 12. Stachowski P. 2017. Urban pond as a rainwater receiver. Inżynieria Ekologiczna, 18(1), 1–8.
 • 13. Szczykowska J., Siemieniuk A., Wiater J. 2016. Phosphorus contamination as a barrier to water quality of small retention reservoirs in Podlasie Region. Inżynieria Ekologiczna, 48, 202–207.
 • 14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 2017. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 15. Wojciechowska E., Rackiewicz A., Nawrot N., Matej-Łukowicz K., Obarska-Pempkowiak H. 2017. Badania rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni zurbanizowanej. Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 572–589.
 • 16. Zawilski M., Sakson G. 2013. Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową. Ochrona Środowiska, 2, 33–40.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-794df6da-857d-40b2-88e5-3ba77fb28644
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.