Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-792cf92e-b45b-4460-82e9-c613eebad006

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Komputerowo wspomagany łańcuch logistyczny z zastosowaniem miękkich metod matematycznych

Autorzy Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer-assisted logistic chains with application of soft mathematical methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano trzy modele matematyczne za pomocą których można dokonać prognozowania stanów zapasów jak i sprzedaży w różnych współzależnych ogniwach łańcucha logistycznego. W celu opisu matematycznego zadania rozpoznawania wykorzystano zbiory rozmyte. Zostały one zastosowane do opisu nieprecyzyjnych związków między różnymi ogniwami łańcucha jak i do oceny niepewnej dziedziny sprzedaży. Modele zostały zweryfikowane w procesie eksperymentalnym i porównane ze znanymi z literatury algorytmami bazującymi na modelach bayesowskich jak i sieciach neuronowych oraz modelach markowskich.
EN The article presents three mathematical models which can be used to forecast the stock situation as well as sales in various interrelated links of the logistics chain. The fuzzy sets were used to describe the mathematical task of recognition. They were used to describe the imprecise relationships between the various links in the chain and to evaluate the uncertainty of the sales domain. The models were verified in the experimental process and compared with literature-based algorithms based on Bayesian models as well as the nerotic models and Markov models.
Słowa kluczowe
PL modele matematyczne   zbiory rozmyte   miękkie metody obliczeniowe   zarządzanie łańcuchem dostaw   planowanie zapasów   planowanie sprzedaży   komputerowo wspomagany proces planowania  
EN mathematical models   fuzzy sets   soft methods of calculation   supply chain management   inventory planning   sales planning   computer aided process planning  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1654--1657, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Kurzyński M., Woźniak M., Żołnierek A., Analiza przydatności wybranych metod rozpoznawania sekwencyjnego dla problemu z zakresu diagnostyki medycznej, Inteligentne Wydobywanie Informacji, Technologie Informacyjne: Diagnostyka. PWNT Gdańsk 2007
2. Topolski Mariusz, Komputerowe algorytmy rozpoznawania sekwencyjnego łączące teorię zbiorów rozmytych z teorią ewidencji matematycznej, Raport PRE 1/08, Politechnika Wrocławska (praca doktorska)
3. Witkowski J., „Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia”, PWE, Warszawa 2003.
4. Woźniak M., Podstawy komputerowego rozpoznawania sterowanych łańcuchów Markowa z regułami eksperta i ciągiem uczącym - algorytmy i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej, Raport PRE 2/96, Politechnika Wrocławska (praca doktorska)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-792cf92e-b45b-4460-82e9-c613eebad006
Identyfikatory