Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-78eb7918-27ed-4751-9ca0-a4beca288b71

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego

Autorzy Kempa, J.  Bebyn, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The state of road safety for the years 2015-2016 on the national road network of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship managed by GDDKiA Department in Bydgoszcz
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2015-2016 będących w zarządzaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy. Scharakteryzowano stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych drogach na tle kraju. Przedstawiono strukturę rodzajową zdarzeń drogowych, wypadki drogowe a: rodzaj zagospodarowania obszaru do nich przyległego, rodzaj elementu sieci drogowej, czas ich powstania i okoliczności, stan nawierzchni spowodowany warunkami pogodowymi, a także przyczyny powstawania wypadków drogowych.
EN The article presents the state of road safety for the years 2015-2016 on the national road network of the Kujawsko-Pomorskie voivodship managed by GDDKiA Department in Bydgoszcz. Traffic safety on these roads has been assessed against the background of the whole country. In the article is presented: generic structure of road accidents, the type of development of the area near to them, type of road network element, their time and circumstances, pavement condition caused by weather conditions and also causes of road accidents.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   droga krajowa   zdarzenia drogowe  
EN road safety   national road   traffic incidents  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 206--211, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kempa, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Bebyn, G.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
1. Praca zbiorowa: Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego 2015-2016, Bydgoszcz 2017.
2. Szczuraszek T. + zespół: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, WKŁ. Warszawa 2005.
3. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Warszawa 2013.
4. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
5. Brożyna E., Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 7-8.
6. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-78eb7918-27ed-4751-9ca0-a4beca288b71
Identyfikatory